neděle 4. května 2014

Odkazem

Akce
  • XLIV. zasedání Akademického sněmu. (AB) 24. dubna 2014 zasedal nejvyšší samosprávný orgán Akademie věd ČR. Delegáti a pozvaní hosté projednali zprávu o činnosti Akademické rady za období od předchozího Akademického sněmu konaného v prosinci 2013, návrh výroční zprávy o činnosti AV ČR, zprávu o hospodaření za uplynulý rok a její závěrečný účet. Delegáti rovněž zvolili část členů Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 z řad významných domácích i zahraničních vědců, zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank.
  • Workshop SCIAP 2014 se uskuteční ve středu 11. června 2014 od 9 hodin, ve vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6. Workshop SCIAP je celodenní setkání popularizátorů vědy, kde je možné podělit se o zkušenosti a postřehy, seznámit se s novými kolegy a získat nové náměty a nápady pro práci... Dopolední část workshopu bude věnována prezentacím popularizačních projektů, odpoledne budou přednášky odborníků na marketing a média. Přihlášky do 23.5.2014 na adrese rejchrt@ssc.cas.cz.
  • České finále soutěže v popularizaci vědy FameLab 2014, které pořádá British Council za podpory AV ČR, bude v neděli 11. května 2014 od 19 hodin v Divadle Semafor v Praze. Soutěžící se utkají o postup do mezinárodního finále v Cheltenhamu (Spojené království). Vstupenky je možné rezervovat na famelab@adeto.eu nebo vyzvednout na pokladně divadla od 1. 5. 2014.
Evaluace vědy
Popularizace
  • Milan Bauman: Pohyblivé obzory. (AB) Kniha se pokouší čtenářům seriózně a srozumitelně podat řadu témat současné vědy. Autor přirovnává touhu po poznání k pohybu po vrcholcích hor, kdy sotva zdoláme jeden, hned jsme hnáni k dalšímu vrcholu, který ještě neznáme. Konec pouti je v nedohlednu, jakkoli se může zdát, že už jsme vše podstatné objevili. Ba co víc – mýlit se je lidské a proklamované pravdy se mohou zanedlouho proměnit v nepravdy. To je velkou výzvou pro pozemskou vědu, techniku i lidskou představivost. (Vychází v květnu.)
  • Libereckou iQlandii navštívilo za první měsíc přes 16.000 lidí. (ČN)  Nejvíce láká 3D planetárium, humanoidní robot Thespian nebo simulátor zemětřesení.
  • Workshop SCIAP 2014 - viz výše (Akce)
  • České finále soutěže v popularizaci vědy FameLab 2014viz výše (Akce)
Zajímavosti
Je dobré vědět

Žádné komentáře:

Okomentovat