pátek 20. ledna 2017

Odkazem

Věda Umělá inteligence Kybernetická bezpečnost Robotika Genetika Mozek Klimatologie Různé

čtvrtek 19. ledna 2017

Pražský informatický seminář

Dvacátépáté setkání Pražského informatického semináře
proběhne 26. ledna 2017
v posluchárně S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1
Na programu je Josef Urban: Umělá inteligence a dokazování matematických vět

Josef Urban(foto)

pátek 13. ledna 2017

Semináře

 • Seminář aplikované matematické logiky
  18. 1. 2017 (středa)10:00, místnost 318
  Rostislav Horčík Algebraic approach to valued CSP via non-classical logics
 • Current Problems in Numerical Analysis
  20. 1. 2017 (pátek), 9:00, MÚ AV ČR, Žitná 25, přední budova, 3. patro
  Miroslav Rozložník (Institute of Mathematics of the CAS)Gram-Schmidt process and its numerical properties

Odkazem

Věda
Školství
Akce

sobota 7. ledna 2017

Semináře

 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
  9. 1. 201ý (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Ivana Pultarová (Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague)Multigrid and multilevel methods, part 2
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  9. 1. 2017 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  50th ANNIVERSARY OF SEMINAR ON CONTINUUM MECHANICS (now Necas seminar on cont. mech.)
  An interview with one of the founders of this seminar,  Ivan Hlaváček (in Czech)

 • Seminář aplikované matematické logiky
  11. 1. 2017 (středa)10:00, místnost 318
  Tommaso Moraschini On the complexity of the Leibniz hierarchy
 • Current Problems in Numerical Analysis
  13. 1. 2017 (pátek), 9:00, MÚ AV ČR, Žitná 25, přední budova, 3. patro
  Tomáš Vejchodský (Institute of Mathematics of the CAS) New lower bounds on eigenvalues by conforming finite elements

Odkazem

Věda Školství Akce

pondělí 2. ledna 2017

Petr Hájek

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že pan 

prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.

emeritní vědecký pracovník AV ČR a dlouholetý pracovník jejího Matematického ústavu a Ústavu informatiky, člen Učené společnosti ČR, České společnosti pro kybernetiku a informatiku a Jednoty českých matematiků a fyziků, 

zemřel po krátké nemoci v ranních hodinách 
dne 26. prosince 2016 ve věku 76 let. V sobotu 14. ledna 2017 se uskuteční vzpomínková akce v Ústavu informatiky.


Profesor Petr Hájek byl světoznámý český matematik. V oblasti matematické logiky a jejích aplikací se věnoval zejména teorii množin, aritmetice, fuzzy logice, data miningu a zpracování vágní informace. Je autorem několika monografií a množství odborných, výukových a popularizačních prací, ve všech oblastech své odborné činnosti za sebou zanechává nesmazatelnou stopu.

Po více než půl století pracoval v Akademii věd České republiky, v letech 1992 až 2000 byl ředitelem Ústavu informatiky. Byl jmenován profesorem na MFF UK, přednášel také na FJFI ČVUT a na Technické univerzitě ve Vídni. Založil a po několik dekád vedl seminář aplikované matematické logiky.

Za svůj přínos odborné komunitě i veřejnosti se stal nositelem celé řady vyznamenání, mj. Medaile za zásluhy prezidenta republiky. Po dlouhou řadu let působil jako varhaník v evangelickém kostele sv. Klimenta v Praze.