neděle 31. března 2013

Odkazem

TA ČR soutěž v programu Centra kompetence

Technologická agentura České republiky vyhlašuje ke dnu 28. března 2013 již druhou veřejnou soutěž v programu Centra kompetence. V první veřejné soutěži tohoto programu schválila Technologická agentura 22 projektů s celkovou podporou 4,27 mld. Kč. Pro druhou veřejnou soutěž se předpokládají celkové výdaje 2,03 mld. Kč. Podpora projektů začne od 1. ledna 2014. Návrh projektu a přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče musí být předány poskytovateli v období od 28. března 2013 do 20. května 2013 do 16:30 hod.

[vyhlášení na stránkách TA ČR] [článek v AB]
[zadávací dokumentace.pdf] [elektronický systém] [helpdesk]

Post-doctoral positions at The VŠB - TU Ostrava

The VŠB-Technical University of Ostrava, in Czech Republic, is searching for suitable candidates for post-doctoral research positions.

[advertisement] [more information]

pátek 22. března 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  25. 3. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Josef Málek (MFF UK)
  On implicitly given boundary conditions for incompressible fluid flows
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  25. 3. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Anja Schloemerkemper (Univertsity Wuerzburg)
  Non-laminate microstructures in two kinds of monoclinic-I martensite
 • 83. kolokvium
  27. 3. 2013 (středa)12:30, MFF UK, Malostranské nám. 25 , S4, 3. floor
  Michael Krivelevich (Tel Aviv University)
  Intelligence vs randomness: the power of choices 
 • Seminář strojového učení a modelování
  28. 3. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  David Štefka
  Kombinování klasifikátorů s využitím fuzzy měr založených na podobnosti

Odkazem


Zřízení Nečasova centra

Podpisem smlouvy o zřízení Nečasova centra pro matematické modelování vrcholí dlouholetá úzká spolupráce dvou ústavů Akademie věd ČR s Karlovou Univerzitou. V prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK ji 18. března 2013 stvrdili ředitel Matematického ústavu AV ČR Pavel Krejčí, ředitel Ústavu informatiky AV ČR Michal Chytil a děkan MFF UK v Praze Jan Kratochvíl.

[celý článek]

středa 20. března 2013

XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Volba členů Akademické rady a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017 byla hlavním bodem programu XLII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, jež se konalo v úterý 19. března 2013 v Národním domě v Praze na Vinohradech. Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš vystoupil se zamyšlením nad vývojem a činností AV ČR v uplynulých čtyřech letech a okomentoval zprávu o činnosti AR AV ČR za období od XLI. zasedání Akademického sněmu. Představil též některé významné výsledky vědecké činnosti a pohovořil o nové Strategii dalšího rozvoje Akademie věd ČR.

[celý článek na webu AV ČR]
[Vědci kritizují stát za to, že na úkor Akademie věd dotuje průmyslový výzkum]
[Drahoš: Spolupráce vědců a průmyslové sféry téměř neexistuje]

pondělí 18. března 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  18. 3. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Gerhard Starke (Leibniz Universität Hannover)
  First-order system finite element methods and applications in solid mechanics
 • Seminář Hora Informaticae
  18. 3. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  František Hakl  (ÚI AV ČR)
  Model učení PAC (Probably approximately correct)  
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  18. 3. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Miloslav Pekař (Centrum materiálového výzkumu, Fak. chemická, VUT Brno)
  Mathematical modeling inside catastrophe models
 • Seminář SIAM SC
  19. 3. 2013 (úterý)15:40, Sokolovská 83, MFF UK, Seminární místnost KNM
  Peter Franěk
  Čím se zabývá výpočetní topologie 
 • Seminář aplikované matematické logiky
  20. 3. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
  Tomoyuki Suzuki (Computer Science Department, University of Pisa): 
  Bi-approximation semantics: a universal study of relational semantics for lattice-based logics

úterý 12. března 2013

neděle 10. března 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  11. 3. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Eduard Feireisl
  Weak solutions to the compressible Navier-Stokes system: State of the art, part II
 • Seminář Hora Informaticae
  11. 3. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  František Hakl  (ÚI AV ČR)
  Vapnik-Červoněnkova dimenze 
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  11. 3. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Petr Puncochar (AON Benfield)
  Mathematical modeling inside catastrophe models
 • Seminář SIAM SC   12. 3. 2013 (úterý)15:40, Sokolovská 83, MFF UK, Seminární místnost KNM
  Petr Petráček
  Hodná, zlá a ošklivá
 • Seminář oddělení nelineárního modelování
  14. 3. 2013 (čtvrtek)13:00, místnost 318
  Alice Dvorská, Vladimír Ždímal, Marian Pavelka, Milan Váňa (CzechGlobe)Představení aktivit sdružené stanice Košetice / Křešín u Pacova 
 • Seminář strojového učení a modelování
  14. 3. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Jan Faigl:  
  Kohonenovy sítě v úlohách plánování cesty mobilních robotů

Odkazem

GAČR - vyhlášení veřejné soutěže

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 6. 3. 2013 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA (standardní projekty), GC (mezinárodní projekty) a GP (postdoktorandské granty). Předpokládaná doba zahájení řešení projektů je 1. 1. 2014.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů: 18. 4. 2013. 

[text vyhlášení]
[standardní projekty] [postdoktorské projekty] [mezinárodní projekty]
[aplikace pro podávání návrhů projektů]
[helpdesk GAČR]Co zbylo z avizované „reformy vysokých škol“?

Martin Rychlík: Co zbylo z avizované „reformy vysokých škol“? Po porodních bolestech finišuje maximum možného: místo dvou nových vysokoškolských zákonů jedna novela, která je v lecčems kompromisní. (3.3.2013)

Samuel Zajíček: Přinese reforma vysokých škol volnost jen průměrným institucím? Navrhovaná změna akreditačního procesu vytváří mnoho otázek, na které zatím neexistuje uspokojivá odpověď, upozorňuje Samuel Zajíček. (5.3.2013)

Jiří Zlatuška: Polemika: Opravdu je současný model vysokých škol v nepořádku? Nežádoucí prvky a rizika chystané novely vysokoškolského zákona převyšují možné přínosy, píše profesor Jiří Zlatuška. (9.3.2013)


Jiří Drahoš: Akademie věd se promění

Znovuzvolený předseda AV hovoří o proměnách vědy, jejím financování, co očekává od průmyslu a kam by měl směrovat podporu stát.

[celý článek] [Česká pozice]

neděle 3. března 2013

Semináře

 • MathMAC Seminář
  4. 3. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Adam Janečka
  Numerical simulation of motion of a fluid with pressure-dependent viscosity under a surface load
  Martin ŘehořSqueeze flow of an incompressible fluid with pressure-dependent viscosity: Numerical simulation
  Lenka SlavíkováFine properties of Sobolev spaces
  Ivan SoukupWeak solutions for a class of nonlinear integrodifferential equations
  Filip SoudskýNormability of Lorentz spaces – An alternative approach
 • Seminář uživatelů programu Mathematica
  5. 3. 2013 (úterý), 13:00, místnost 419
  Jakub Černý (MFF UK):
  Propojení programu Mathematica s jazykem R 
 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  5. 3. 2013 (úterý)13:15, místnost 107
  Zdeněk Tošner   (Přírodovědecká fakulta UK, ÚI)
  Numerical simulations of spin dynamics
 • Nepravidelný seminář  pracovní skupiny nelineární dynamiky
  8. 3. 2013 (pátek), 14:00, místnost 318
  Přemysl Jiruška (Fyziologický ústav AV ČR):  
  Dynamika přechodu do epileptického záchvatu

Odkazem

Prémie Otto Wichterleho, ceny a medaile AV ČR

Do 31.3.2013 mohou ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radách pracovišť podat návrhy na udělení následujících cen a medailí:

 • Prémie Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.
 • Ceny Akademie věd ČR za mimořádné výsledky dosažené při řešení výzkumných záměrů, programových a grantových projektů, které jsou podporovány z institucionálních a účelových prostředků.
 • Medaile AV ČR.