pátek 29. června 2012

Abelova cena

Do 15.9.2012 je možné nominovat kandidáta na Abelovu cenu, více informací je možné získat v sekretariátu ředitele. 


[Abelova cena], [Abelova cena - Wiki], 

sobota 23. června 2012

Alan Turing: sto let geniálního matematika jako Google doodle

Google dnes potěšil všechny fanoušky počítačů a matematiky, ve svém interaktivním logu doodle totiž oslavuje sté výročí narození Alana Turinga, zakladatele moderní informatiky. Narodil se 23. června 1912 a zemřel ještě před skutečným rozmachem počítačů v roce 1954.  


[článek na živě.cz], [Allan Turing - Wiki]

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 20. 6. 2012 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů LD – COST CZ, LE - EUPRO II., LF - EUREKA CZ, LG - INGO II a LK - NÁVRAT. Uzávěrka přijímání návrhů projektů u programů LD, LE, LF a LG je 7. 9. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 22. 3. 2013. Uzávěrka přijímání návrhů projektů u programu LK je 5. 9. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2013.


[více informací], [stránky Ministerstva školství]

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací, 2010-2012

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011 a rok 2012)(Hodnocení VaVaI).

Vláda svým usnesením ze dne 13. června 2012 č. 411 schválila změny Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011), uvedené v části III materiálu č.j. 531/12 a prodloužení její platnosti pro rok 2012.[znění metodiky]

pátek 22. června 2012

Seminář FP7 programů ICT a e-Infrastruktury, 28.6.2012

TC AV ČR pořádá ve spolupráci s FEL ČVUT 28. června 2012 od 10 do 12:30 hodin seminář k posledním výzvám programů ICT a E- Infrastruktur.

Kde: učebna T2:C3-132 v budove Fakulty elektrotechnické, Technicka 2. Praha 6.
Přednášející: Eva Hillerová, národní kontakt ICT, Ondřej Daniel, národní kontakt E-Infrastrukturysobota 16. června 2012

Informační seminář, ALFA, TAČR, 22.6.2012 Praha

Dne 22. června pořádá Technologická agentura ČR informační seminář k vyhlášení 3. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

[registrační formulář], [informace o semináři]

pátek 15. června 2012

Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědce, Jan Kalina

Devatenáct mladých vědců ve věku do 35 let převzalo ve středu 13. června z rukou předsedy Akademievěd ČR profesora Jiřího Drahoše Prémii Otto Wichterleho za mimořádný vědecký přínos ve svém oboru. Mezi nimi byl i zástupce našeho ústavu Jan Kalina, gratulujeme.


 [informace o udílení prémie], [rozhovor s Janem Kalinou], [reportáž na ČT]

neděle 10. června 2012

Reportáž o systému Medard v České televizi

Dne 8.6.2012 byla odvysílána reportáž o systému Medard v hlavním zpravodajství České televize.

[reportáž]