sobota 26. října 2013

Semináře

Odkazem

pátek 18. října 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  21. 10. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Vít Průša (MFF UK)
  Fidelity of the estimation of the deformation gradient from data deduced from the motion of markers placed on a body that is subject to an inhomogeneous deformation field
 • Seminář Hora Informaticae
  21. 10. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  I. Korec (MU SAV), J. Wiedermann  (ÚI AV ČR)
  Deterministic verification of integer matrix multiplication in quadratic time
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  21. 10. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Iryna Rybak (Institut fur Angewandte Analysis und Numerische Simulation, Universitat Stuttgart)
  Coupling porous medium and free flow systems: Mathematical modeling
 • Seminář SIAM SC  
  22. 10. 2013 (úterý)12:20, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Marie Michenková  (ÚI AV ČR)
  A brief introduction to compressed sensing and low-rank matrix completion problems
 • Seminář aplikované matematické logiky
  23. 10. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
   Eunsuk Yang (ÚI AV ČR)
  Algebraic Kripke-style semantics for relevance logics
 • Seminář strojového učení a modelování
  24. 10. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Vladimír Španihel
  Využití GPU k urychlení učení neuronových sítí

Odkazem

úterý 15. října 2013

Pracovní místa v sekcích MFF

Dnes bylo v deníku Lidové noviny (v příloze Akademie) zveřejněno výběrové řízení na obsazení pracovních míst v sekcích MFF a na obsazení funkcí ředitele/vedoucích. Obsah inzerátu je možné nalézt na fakultní úřední desce (viz odkazy níže). Uzávěrka přihlášek je 13. listopadu 2013, 16.00 hod.

[výběrová řízení] [výběrová řízení ředitelé/vedoucí]

pondělí 14. října 2013

Slavnostní seminář u příležitosti 80. narozenin Jaroslava Kautského

Ředitel Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. vás srdečně zve na slavnostní seminář u příležitosti 80. narozenin dr. Jaroslava Kautského, významného představitele české školy numerické matematiky (od roku 1968 žije v Austrálii). V průběhu semináře bude dr. Kautskému předána Bolzanova medaile, kterou mu udělil předseda Akademie věd. Seminář se uskuteční v pátek 18.10. 2013 ve 14 hodin  ve velké posluchárně ÚTIA AV ČR.PROGRAM:
Zahájení
Zvané přednášky:
      1. Prof. Nancy K. Nichols, University of Reading, GB
      2. Prof. Zdeněk Strakoš, MFF UK
      3. Dr. Barbara Zitová, ÚTIA AV ČR
Předání Bolzanovy medaile (předávat bude místopředseda Akademie věd dr. Jan Šafanda, laudatio přednese Prof. Jan Flusser)

sobota 12. října 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  14. 10. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Zdeněk Strakoš (MFF UK)
  From PDEs through functional analysis to iterative methods, or there and back again
 • Seminář Hora Informaticae
  14. 10. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  Věra Kůrková  (ÚI AV ČR)
  Reprezentace funkcí s velkou variací pomocí neuronových sítí
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  14. 10. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Giordano Tierra  (MFF UK)
  Numerical approximations for the Cahn-Hilliard equation and some related models
 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  15. 10. 2013 (úterý)13:15, místnost 318
  Miroslav Tůma (ÚI AV ČR)
  Neúplná inverzní faktorizace jako nástroj pro řešení Kohn-Shamových rovnic
 • Seminář aplikované matematické logiky
  16. 10. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
   Rostislav Horčík (ÚI AV ČR)
  Density elimination and the corresponding algebraic construction

Odkazem

pátek 4. října 2013

Odkazem

Rusnok versus vědci

Přinášíme seznam příspěvků na toto téma:Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  7. 10. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Josef Málek (Nečas Center for Mathematical Modeling and MUUK)
  On implicitly constituted fluids and implicitly constituted interactions of a fluid with a solid boundary
 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  8. 10. 2013 (úterý)13:15, místnost 318
  Ladislav Lukšan (ÚI AV ČR)
  Optimalizace v ÚI (pokračování)
 • Seminář strojového učení a modelování
  10. 10. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Jiří Kléma
  Klasifikace genomických dat s bohatou apriorní znalostí