pátek 29. listopadu 2013

Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  2. 12. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Jakub Šístek (MÚ AV ČR)
  Efficient solution methods for modelling of flows around insect wings
 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  3. 12. 2013 (úterý)13:15, místnost 318
  Miroslav Pranic (University of Banja Luka)
  How to generalize the Golub-Welsch algorithm to the case of rational Gauss quadrature
 • Seminář strojového učení a modelování
  5. 12. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Otakar Trunda
  Použití algoritmu "Monte Carlo Tree Search" v plánování

Odkazem

Informace z GA ČR

 • Grantová agentura ČR a rakouská agentura pro vědu – The Austrian Science Fund připravují vyhlášení společné soutěže pro podání česko-rakouských bilaterálních projektů v základním výzkumu. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency principu. Veřejná soutěž bude otevřena od 15. prosince 2013 s možností podání projektu do 12. února 2014.
 • V roce 2014 vyhlásí GA ČR poprvé veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v nové skupině grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků, která ponese název „Juniorské granty“. Tato soutěž bude vyhlašována každoročně až do roku 2022 a je určena uchazečům, kteří v roce podání návrhu dosáhli věku nejvýše 35 let. Doba řešení těchto projektů bude tříletá.

pátek 22. listopadu 2013

Semináře

 • Seminář SIAM SC  
  26. 11. 2013 (úterý)12:20, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Jan Kalina
  Klasifikační metody pro vysoce rozměrná genetická data
 • Seminář aplikované matematické logiky
  27. 11. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
  Matěj Dostál (ÚI AV ČR)
  Ordered universal algebra, algebraic theories and Morita theorems

Odkazem

Workshop v Liblicích, 24-27. listopadu 2013

Ve dnech 24-27. listopadu 2013 se bude konat v Liblicích workshop s názvem "Implicitly constituted materials: Modeling, analysis, and computing". Workshop je pořádán MFF UK ve spolupráci s naším ústavem, s podporou projektu ERC-CZ MORE, v rámci aktivit Nečasova centra pro matematické modelování.

 [Stránky workshopu] [Nečasovo Centrum pro matematické modelování]

čtvrtek 21. listopadu 2013

Cena Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku

Cena Jaroslava Jirsy, nazvaná po dlouholetém řediteli univerzitního nakladatelství Karolinum, je určena autorům a autorským týmům z Univerzity Karlovy za vysokoškolské učebnice. Je udělována za první vydání publikace v oborech společenskovědních a humanitních, lékařsko-farmaceutických, a přírodovědných a matematicko-fyzikálních.

V oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních získal cenu kolektiv autorů J. Duintjer Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš a P. Tichý za učebnici Analýza metod pro maticové výpočty (Základní metody). Cena byla předána 14.11.2013 v Karolinu u příležitosti oslav Mezinárodního dne studentstva.

[stránky věnované této učebnici[článek na webu UK] [statut ceny Jaroslava Jirsy]

neděle 17. listopadu 2013

Prof. M.Fiedler vyznamenán Medailí Josefa Hlávky

Prof. RNDR. Miroslav Fiedler, DrSc. byl v předvečer Státního svátku ČR vyznamenán  Medailí Josefa Hlávky. Toto ocenění udělované Nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a určené nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění převzalo v sobotu 16. listopadu 2013 na zámku v Lužanech u Přeštic osm laureátů. Srdečně gratulujeme!


[Matematik prof. M. Fiedler vyznamenán Medailí Josefa Hlávky (AV ČR)]
[Hlávkova nadace ocenila nestory české vědy a umění (ČN)]
[Medaile a ceny Josefa Hlávky (AB)]
[Hlávkova nadace]

pátek 15. listopadu 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  18. 11. 2013 (pondělí), 8:00, Sokolovská 83, K6, MFF UK
  The regular MORE seminar is replaced by talks of selected doctoral students supported by the MathMAC centre. 
 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  19. 11. 2013 (úterý)13:15, místnost 318
  Gérard Meurant (Commissariat a l'Energie Atomique, Paris)
  The location of the Arnoldi Ritz values for normal matrices
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  19. 11. 2013 (úterý)14:15, místnost 318, Ústav informatiky
  Gabriel N. Gatica (Dept. de Ing. Matem., Universidad de Concepcion, Chile)
  A finite element method for a three-dimensional fluid-solid interaction problem
 • Seminář ISCB ČR
  20. 11. 2013 (středa), 13:30, místnost 222
  Tomáš Pavlík (Institut biostatistiky a analýz, MU Brno)
  Hodnocení stavu pacientů s chronickou myeloidní leukémií v éře moderní farmakoterapie
 • Seminář strojového učení a modelování
  21. 11. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Ondřej Tichý
  Slepá separace a dekonvoluce medicínských obrazových sekvencí

Odkazem

2nd Prague Symposium on Semilinear Logics

2nd Prague Symposium on Semilinear Logics will be held in Prague in November 20th, 2013. The event will take place in the Institute of Computer Science of the Academy of Science of the Czech Republic, in the seminar room 318 on the second floor. Organized by: Petr Cintula, Academy of Sciences of the Czech Republic Carles Noguera, Academy of Sciences of the Czech Republic.

[more information]

Týden vědy a techniky a den otevřených dveří

Náš ústav v rámci akce Týden vědy a techniky reprezentovali na mimoústavní půdě
 • Jaroslav Resler s přednáškou Které zdroje znečištění ovzduší poškozují (5. 11. 2013, 17:00 hod., Akademie věd ČR (malý sál), Národní 3, Praha 1)
 • prof. Jana Zvárová s přednáškou Věda a svět elektronického zdravotnictví (14. 11. 2013, 17:00 hod ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, Praha 2)
Ve dnech 12-13. listopadu pak proběhly dny otevřených dveří (DOD) Ústavu informatiky AV ČR, v rámci kterých byly předneseny následující příspěvky
 • Jaroslav Hlinka: Mozek nikdy nespí
 • Rostislav Horčík: Intuice, nebo formální metody?
 • Zuzana Haniková: Počítače jako produkt lidského mozku
 • Petr Tichý: Co Vy na to, pane Gauss?
 • Jan Kalina: Aktivity genů při cévní mozkové příhodě
Jako v loňském roce se uskutečnil díky panu Václavu Nývltovi z redakce Technet.cz a technické podpory našeho IT oddělení on-line přenos přednášek. Přednášky je možné shlédnout ze záznamu. Abstrakty přednášek lze nalézt na stránkách našeho ústavu.

pátek 8. listopadu 2013

Ocenění nadačního fondu Neuron. Mezi oceněnými byl Jan Kalina či Vojtěch Rödl.

Nadační fond obchodníka Karla Janečka v úterý předal ceny za celoživotní dílo a milionové výzkumné granty pro české vědce. Ceny, udílené letos za podpory dvou nových mecenášů, mířily přesto z velké části za hranice České republiky.

Mezi oceněnými byl i Jan Kalina, který se bude věnovat zlepšování práce s "velkými daty". Zkombinuje dva modely statistiky, aby bylo možné vyloučit chyby vyvolané tím, že počet proměnných přesahuje počet pozorování. Tato tzv. robustní analýza pomáhá třeba při určování vlivu genů na náchylnost k některým onemocněním, kde se vědci musí probírat doslova záplavou různých údajů a měření.

Cenu Neuron za celoživotní dílo získal Vojtěch Rödl, odborník na kombinatoriku a teorií grafů (od roku 1987 přednáší na Emory University v Atlantě).

Více informací o letošních oceněních nadačního fondu Neuron lze nalézt níže.

[Granty Neuron 2013] [Ceny Neuron za celoživotní dílo 2013]
[Čeští mecenáši vyhlásili vítěze vědeckých cen (Technet)]


Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  11. 11. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Ivana Pultarová (FSv ČVUT)
  Algebraic multigrid with adaptive coarse space
 • Seminář Hora Informaticae
  11. 10. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  Helmut Veith  (Vienna University of Technology)
  Know thy enemy: making model checking scale in practice 
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  11. 11. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Viktor Vialov (MU UK)
  On the boundary regularity of the weak solutions to the magneto hydrodynamics system
 • Seminář SIAM SC  
  12. 11. 2013 (úterý)12:20, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Jan Hodic
  Kvantová turbulence a její vizualizace z pohledu matematického modeláře
 • Seminář aplikované matematické logiky
  13. 11. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
  Petr Savický (ÚI AV ČR)
  Boolean functions with a vertex-transitive group of automorphisms
 • Seminář
  13. 11. 2013 (středa)16:00, místnost 318
  David Coufal (ÚI AV ČR): 
  Odhady hustot v sekvenčních metodách Monte Carlo

Odkazem

neděle 3. listopadu 2013

Semináře

Odkazem