pátek 24. března 2017

Semináře


 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
  27. 3. 2017 (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Zdeněk StrakošMultilevel methods and operator preconditioning
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics
  27. 3. 2017 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Milan Pokorný  
  (MU UK): Incompressible fluid model of electrically charged chemically reacting and heat conducting mixtures   
 • Seminář strojového učení a modelování
  30. 3. 2017 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Marek Leibl
  Segmentace biomedicínských obrazů pomocí konvolučních neuronových sítí
 • Seminář ISCB ČR
  30. 3. 2017 (čtvrtek), 13:00,   místnost 222
  Karel Kupka 
  (TriloByte Statistical Software, Ltd.): Měření a klasifikace fotopletysmografických signálů a jejich potenciál pro diagnostiku kardiovaskulárních onemocnění
 • Seminář numerické matematiky
  30. 3.  2017 (čtvrtek)14:00Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Petr Sváček (FS ČVUT, Praha)Numerical simulations of flow induced vocal folds vibrations with stabilized finite element method
 • Current Problems in Numerical Analysis
  31. 3. 2017 (pátek), 9:00, MÚ AV ČR, Žitná 25, přední budova, 3. patro
  Filip Roskovec (MFF UK)
  Goal-oriented error estimates for FEM computations

Odkazem

Věda
Akademický sněm AV ČR a končící Drahoš
Školství
Výzvy
Akce
Různé

sobota 18. března 2017

Semináře

 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
  20. 3. 2017 (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Josef MálekOn analysis of several nonstandard growth problems in fluid and solid mechanics
 • Přednáška ÚI
  21. 3. 2017 (úterý), 13:00, místnost 318
  Július Štuller: Nová metodika hodnocení výzkumných organizací
 • Current Problems in Numerical Analysis
  24. 3. 2017 (pátek), 9:00, MÚ AV ČR, Žitná 25, přední budova, 3. patro
  Michal Křížek (Institute of Mathematics of the CAS)
  The Abel Prize - the highest achievement in mathematics

Odkazem

Věda Výzvy Akce Různé

čtvrtek 16. března 2017

Pražský informatický seminář

Dvacátésedmé setkání Pražského informatického semináře
proběhne 23. března 2017
v posluchárně S5, MFF UK,
Malostranské nám. 25, Praha 1.

Na programu je Monika Henzinger: Hledání globálně minimálních řezů: Toky v sítích vs. PageRank
Monika Henzinger(foto)

pátek 10. března 2017

Semináře

Odkazem

Věda
Školství
Akce
Různé

sobota 4. března 2017

Semináře


 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
  6. 3. 2017 (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Vít Průša (MU MFF UK)On the role of thermodynamics in the stability analysis of motion of viscoelastic rate type fluids
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  6. 3. 2017 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Michal Pavelka (MFF UK Praha): Minicourse of non-equilibrium thermodynamics, part V
 • Seminar Knowledge Engineering Group
  9. 3. 2017 (čtvrtek), 16:00, room 473NB, Faculty of Informatics and Statistics, VŠE Praha
  Jan Kalina 
  (ÚI AV ČR): Robust classifiers in multivariate statistics and machine learning
 • Current Problems in Numerical Analysis
  10. 3. 2017 (pátek), 9:00, MÚ AV ČR, Žitná 25, přední budova, 3. patro
  Michal Křížek (MU AV ČR)
  On angle conditions in the finite element method

Odkazem

Věda Školství Výzvy Akce Různé