pátek 20. ledna 2023

Odkazem

Věda a výzkum Školství Výzvy Akce Různé

Semináře

 • Hora Informaticae
  24.1.2023 (úterý), 14:00, ICS AS CR, Pod Vodárenskou věží 2, Prague 8, room 318 and online via Zoom
  Jan Vybíral (Department of Mathematics, FNSPE, CTU): From ridge functions to neural networks
 • Seminar on Applied Mathematical Logic
  25.1.2023 (středa), 16:00, ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, Praha 8, místnost 318
  Igor Sedlár (Institute of Computer Science, Czech Academy of Sciences): Kleene Algebra With Tests for Weighted Programs

neděle 15. ledna 2023

Semináře

 • Current Problems in Numerical Analysis
  20.1.2023 (Friday), 10:00, IM, rear building, ground floor
  Jooyoung Hahn (Slovak University of Technology, Bratislava): Finite Volume Method for Level Set Equations on Polyhedral Meshes

Odkazem

Věda a výzkum Granty Akce Různé

pátek 6. ledna 2023

Publikační činnost ÚI

Seznam záznamů vložených do ASEP za ÚI

Odkazem

Věda a výzkum Školství Výzvy Akce Různé

Semináře

 • Hora Informaticae
  10.1.2023 (úterý), 14:00, ICS AS CR, Pod Vodárenskou věží 2, room 318 and online via Zoom
  Lubomír Soukup (Institute of Information Theory and Automation): How radar interferometry could reconcile fuzzy sets with probability
 • Combinatorial group
  11.1.2023 (středa), 9:30, ICS AS CR, Pod Vodárenskou věží 2, room 318 and online via Zoom
  Małgorzata Sulkowska (Wrocław University of Science and Technology): Modularity of minor-free graphs
 • Seminar on Applied Mathematical Logic
  11.1.2023 (středa), 16:00, ICS AS CR, Pod Vodárenskou věží 2, room 318
  Guillermo Badia (University of Queensland): A Parametrised Axiomatization for a Large Number of Restricted Second-Order Logics
 • Prague computer science
  12.1.2023 (čtvrtek), 16:15, MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1, posluchárna S5
  Pavel Ircing & Jan Švec (Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia): Searching Large Audiovisual Archives

úterý 3. ledna 2023

Soutěž o nejlepší publikaci Ústavu informatiky za rok 2021

 Ústav informatiky již několik let pořádá soutěž o nejlepší publikaci. Letos byly hodnoceny práce za rok 2021.

V kategorii monografie vyhrála kniha Petra Cintuly:

Petr Cintula , Carles Noguera. Logic and Implication: An Introduction to the General Algebraic Study of Non-classical Logics. Springer, 2021. 

Tato kniha  shrnuje mnoho let práce autorů, kteří určují vývoj studia fuzzy logik ve světovém měřítku, a jistě stojí za Vaši pozornost.

 

 

V kategorii teoretický článek získal první místo článek Jiřího Šímy a Stanislava Žáka:

Jiří Šíma, Stanislav Žák. A polynomial-time construction of a hitting set for read-once branching programs of width 3. Fundamenta Informaticae, 2022.

Jedná se o netriviální a technicky velmi náročný výsledek, který má praktické důsledky pro konstrukci pseudonáhodných generátorů a derandomizaci některých problémů. 

 

V kategorii aplikační článek byly oceněny dvě práce, práce Jana Geletiče a Marka Brabce a práce Alberta Pereze-Cervery a Jaroslava Hlinky.

Michal Lehnert, Jan Geletič, Jan Kopp, Marek Brabec, Martin Jurek, Jiří Pánek. Comparison between mental mapping and land surface temperature in two Czech cities: A new perspective on indication of locations prone to heat stress. Building and Environment. 2021.

Tato studie s využitím pokročilého statistického modelování přestavuje inovativní přístup ke zkoumání městského klimatu. 


Alberto Pérez-Cervera , Jaroslav Hlinka. Perturbations both trigger and delay seizures due to generic properties of slow-fast relaxation oscillators. PLoS Computational Biology. 2021

Těžištěm práce je analýza nelineárního dynamického systému, jenž je interpretován jako model epileptického záchvatu. Studie obsahuje numerické i teoretické výsledky, které mohou mít důležitý praktický dopad i v oboru klinické medicíny.