pátek 28. prosince 2012

Semináře

 • Seminář strojového učení a modelování
  3.1.2013 (čtvrtek), 14:00 v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Jan Koutník:  
  Škálovatelná neuro-evoluce
 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
   7. 1. 2013  (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Eduard Feireisl (MFF UK): 
  Weak and strong solutions to complete fluid systems  
 • Setkání uživatelů systému Wolfram Mathematica
   7. 1. 2013  (pondělí)13:00, místnost 318
  Zdeněk Buk (FELK ČVUT): Představení Mathematica verze 9  
 • Seminář Hora Informaticae
  7. 1. 2013 (pondělí), 15:30, místnost 318
  Vojtěch Rödl   (Emory University, Atlanta, USA )
  Extremální problémy v teorii grafů s aplikací v teorii čísel 
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics
  7. 1. 2013  (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Tomáš Roubíček (MFF UK): Adhesive contact of visco-elastic bodies and defect measures arising by vanishing viscosity
 • 82. kolokvium 
  8. 1. 2013  (úterý), 14:00, Malostranské nám. 25 , refektář, první patro, MFF UK
  Bela Bollobas (Trinity College, Cambridge): 
  Bootstrap percolation - recent probabilistic results
  10. 1. 2013  (čtvrtek), 12:20, Malostranské nám. 25 , S6, MFF UK
  Bela Bollobas (Trinity College, Cambridge): 
  Název bude upřesněn

Odkazem


čtvrtek 27. prosince 2012

Soutěž o cenu Prof. Babušky - výsledky

Jan Papež (vedoucí diplomové práce Zdeněk Strakoš) a Matyáš Novák (vedoucí diplomové práce Miroslav Tůma) uspěli se svými pracemi v soutěži O cenu Prof. Babušky:

In December 2012, the Czech Association for Mechanics and the Union of Czech Mathematicians and Physicists again awarded the I. Babuska Prize for the best work in scientific computing submitted by students and young scientists. The Prize winner for 2012 is Dr Josef Rak from the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague. The work honored is his PhD thesis Numerical solution of a Fredholm integral equation of the second kind related to induction heating.

Further winners were delivered diplomas of honor. The second position was awarded to Dr Radek Fucik from the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for his PhD thesis Advanced numerical methods for modelling two-phase flow in heterogeneous porous media. The third position belongs to Dr Martin Cermak from the VSB-Technical University of Ostrava who presented his PhD thesis Scalable algorithms for solving elasto- plastic problems.

Further diplomas of honor were delivered to MS theses. The first position in this category was taken by Matyas Novak from the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague for his thesis Symmetric sparse matrix eigenproblem connected with the computation of electron states. The second position was awarded to Jan Papez from the same Faculty for his thesis Estimates of algebraic error and stopping criteria in numerical solution of partial differential equations. The third position was shared by Jiri Blazek (Czech Technical University in Prague) with his MS thesis and Eliska Janouchova from the same University with her BS thesis.

[Soutěž o cenu Prof. Babušky]

sobota 22. prosince 2012

Odkazem

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 19. 12. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LR: Informace - základ výzkumu. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 4. 2. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 8. 2013.

[program LR] [stránky MŠMT]

Vyhlášení pilotní výzvy 7. RP - ERA Chairs

Dne 18.12.2012 byla vyhlášena pilotní výzva ERA Chairs, uzavřena bude 30.5.2013. Jedná se o nový nástroj připravovaného rámcového programu Horizontu 2020, který bude otestován v rámci pilotních projektů v průběhu 7. rámcového programu.

Výzva je směřována na ty výzkumné instituce a univerzity, které mají dobrý startovací potenciál a možnost výrazného progresu (např. instituce, které získaly podporu ze strukturálních fondů ve stávajícím programovém období a mají výhled na další financování v příštím období, neměly by to však být v současnosti špičková pracoviště, kde by se účinek excelentního výzkumníka - ERA Chair - výrazněji neprojevil).

Tento nástroj je určen především k zajištění větší účasti v rámcových programech a pro výzkumné instituce a vysoké školy sídlící v konvergenčních regionech. Celkový rozpočet na výzvu činí 12 milionů EUR, počítá se celkově s 5-6 projekty, financován může být pouze jeden projekt ERA Chair na členský/asociovaný stát EU.

Prostředky na ERA Chair mohou být využity pouze na plat profesora (=ERA Chair), na jeho tým a cestovné. Finance spojené s projektem a na vybavení si musí zajistit instituce sama z jiných zdrojů (strukturální fondy, národní zdroje, regionální zdroje ad.).

[bližší informace]

Konference

Éra kafemlejnku končí: Jak budou vědci hodnoceni od roku 2013?

Současnou metodiku hodnocení výsledků výzkumu čeští vědci zhusta kritizují. Říká se jí kafemlejnek, protože de facto „přemele“ monografie, články i patenty do podoby rozdělovaných peněz. Kafemlejnku, k němuž měl výtky i mezinárodní audit české vědy, nyní zvoní hrana. A rodí se hned dva nové způsoby, jak vědce spravedlivěji hodnotit. Dlouhodobý bude platit od roku 2016, přechodný nejspíš už příští rok.

pátek 14. prosince 2012

Semináře

Odkazem

MŠMT - ERC CZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 12. 12. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inov acích v rámci programu LL – ERC CZ. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 12. 3. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 7. 2013.

[více informací]

MŠMT - veřejná soutěž Národního programu udržitelnosti I.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 12. 12. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LO – Národní program udržitelnosti I. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 5. 2. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 10. 2013.

[více informací]

XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR


Na pozici předsedy Akademie věd ČR pro funkční období 2013–2017 navrhuje XLI. Akademický sněm AV ČR současného předsedu prof. Jiřího Drahoše. Potvrdil to výsledek hlasování sněmu – ze 196 platných hlasovacích lístků bylo 172 pro návrh, 14 proti, 10 se zdrželo. Nejvyšší samosprávný orgán AV ČR se sešel ve čtvrtek 13. prosince 2012 v pražském Národním domě a volba kandidáta na funkci předsedy AV ČR byla hlavním bodem jeho programu. Současný předsednický mandát prof. Jiřího Drahoše vyprší 24. března 2013. Nového předsedu AV ČR jmenuje po projednání vládou ČR prezident republiky na návrh Akademického sněmu AV ČR.

[celý článek] [web AV ČR]

Ministr školství Fiala: Budu první, kdo by hájil autonomii vysokých škol

Příval nápadů a kvapných hokus-pokusů z ministerstva školství, když mu šéfoval Josef Dobeš, vystřídal vnějškový klid. Někteří kritici říkají, že snad až příliš velký. Ministr Petr Fiala je v úřadu více než půl roku a je takříkajíc opakem svého předchůdce. Je věcný, seriózně akademický.

[celý článek] [Česká pozice]

čtvrtek 13. prosince 2012

Sněm zvolil Drahoše kandidátem na předsedu Akademie věd

 Akademický sněm v Praze podle očekávání drtivou většinou hlasů zvolil nynějšího předsedu Akademie věd (AV ČR) Jiřího Drahoše kandidátem pro tuto funkci na další volební období. Z 238 přítomných členů sněmu s platnými hlasy odevzdalo hlasovací lístky 196 účastníků, z nichž 172 hlasovalo pro Drahoše, 14 bylo proti a deset se hlasování zdrželo, řekl ČTK Jan Martinek z tiskového odboru akademie.

[celý článek]

neděle 9. prosince 2012

Systém jednoznačných identifikátorů ORCID pro vědce

Nedávno vznikl celosvětový systém jednoznačných identifikátorů ORCID pro vědce (co je DOI pro dokumenty, to je ORCID pro vědce): http://about.orcid.org

Jde o nekomerční systém, který má celosvětovou podporu důležitých nakladatelství a vědeckých organizací. Zatím budou mít díky tomuto systému jednodušší život hlavně Jan Novák a Wu Li. Dle mého názoru však ORCID časem zásadně změní spoustu věci kolem vědy.

Myslím si, že má smysl se tam registrovat, ORCID na všech publikacích uvádět a povědomí o něm dále šířit.

Jak bude vypadat vysoké školství v Česku?

Kroky vedoucí k reformě vysokého školství nabírají na síle a rychlosti. Možná až příliš, jak se domnívá Akademický senát Univerzity Karlovy nebo někteří rektoři, kteří nevidí reálně zvládnutí tolika bodů a jednání do března 2013, což je termín, kdy hodlá ministr školství Petr Fiala předložit vládě novelu vysokoškolského zákona. Právě o ní jedná jeho úřad v posledních týdnech s reprezentací vysokých škol (VŠ) i s jejich rektory.

[celý článek] [Česká pozice]

pátek 7. prosince 2012

Semináře

 • MathMAC Seminář
  10. 12. 2012  (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  9:00 Therese Mieth (Friedrich-Schiller Universität Jena): 
  Traces of weighted Besov spaces
  9:40 Benjamin Scharf (Friedrich-Schiller Universität Jena): Wavelets in function spaces on celular domains
 • Seminář Hora Informaticae
  10. 12. 2012 (pondělí), 14:30, místnost 318
  Jiří Zlatuška  (FI MU Brno)Zásady hodnotící procedury peer review výzkumných pracovišť v informatice 
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics
  10. 12. 2012  (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Jindřich NEČAS MEMORIAL SEMINAR
  15:45 Oldřich John (MFF UK): Jindřich Nečas a regularita - několik vzpomínek
  16:00 Miroslav Bulíček (MÚ UK): On recent progress in the regularity theory for minimizers of variational integrals 
 • Seminář oddělení výpočetních metod
  11. 12. 2012 (úterý), 13:15, místnost 318
  Jan Vlček Modifikace metody BNS pro lepší splnění předchozích kvazinewtonovských podmínek 
 • Seminář aplikované matematické logiky
  12. 12. 2012 (středa), 14:00, místnost 318
  Carles NogueraExploring paraconsistency in fuzzy logics 
   
 • Seminář oddělení nelineárního modelování
  13. 12. 2012 (čtvrtek), 13:00, místnost 318
  Jiří Hošek (ÚFA AV ČR)
  Systém pro předpověď stavu povrchu vozovky na území ČR        

      

Odkazem

Konference

Mezinárodní rok statistiky 2013 - video

 • (Zdeněk Valenta) Níže naleznete odkaz na YouTube video (SAS), které popularizuje oslavy Mezinárodního roku statistiky 2013 zběžným pohledem na oblasti našich životů, do kterých se aplikace statistiky promítají. [video]

Pozvánka na výroční setkání JČMF

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na předvánoční výroční setkání členů pražské pobočky JČMF organizované ve spolupráci s DIMATIA Centre a Informatickým ústavem University Karlovy v rámci semináře SEDMA. Na tomto setkání bude hostem

Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
z Ústavu informatiky AV ČR v Praze

a bude přednášet na téma

O síle matematického objevu: Hold Alanu M. Turingovi

Srdečně zveme všechny členy pobočky i ostatní zájemce včetně studentů a přátel.

Místo konání:   Refektář jezuitského Profesního domu na Malostranském náměstí v 1. patře budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Datum konání: 11. Prosinec 2012 - 16:00 - 18:00

úterý 4. prosince 2012

Seminář Management projektů 7. RP, 6.12.

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 6.12. od 9:30 hodin seminář na téma Management projektů 7. RP. Cílem semináře je představit účastníkům základní principy řízení projektů včetně životních fází projektu ve specifických programech Spolupráce a Kapacity. O své zkušenosti s vedením projektu se podělí Mgr. Michal Dovčiak, Ph.D. z Astronomického ústavu AV ČR.

[registrace] [pozvánka]

sobota 1. prosince 2012

Semináře

Odkazem

Doktorské studium v ČR: Kudy a jak dále

Od: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Dne 4. 12. 2012 proběhne setkání s názvem DOKTORSKÉ STUDIUM V ČESKÉ REPUBLICE. KUDY A JAK DÁLE?, které nabídne kritický pohled na aktuální stav, kvalitu a podobu doktorského studia v ČR. Registrace na akci není nutná.

Stipendium L´Oréal pro ženy ve vědě

Dne 3. prosince 2012 se oficiálně otevírá 7. ročník stipendijního projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě. Společnost L´Oréal jej uskutečňuje ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR. Společnost L´Oréal si uvědomuje, že Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy, a proto také v roce 2013 tři nejlepší laureátky z řad mladých vědkyň získají stipendium. Díky každoroční vysoké úrovni přihlášených projektů, poskytuje společnost L´Oréal stipendium na částku 250 000 Kč. Přihlášky do nového ročníku bude možné podávat od 3. prosince 2012 do 31. ledna 2013.

[více informací] [přihlášky přes web]