sobota 28. listopadu 2015

Za prof. Miroslavem Fiedlerem

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že pan

prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.,

emeritní vědecký pracovník Matematického ústavu AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR,
člen Učené společnosti ČR a čestný člen Jednoty českých matematiků a fyziků
zemřel po dlouhé těžké nemoci klidně v kruhu svých blízkých
v ranních hodinách dne 20. listopadu 2015 ve věku 89 let.


Profesor Miroslav Fiedler patřil k českým matematikům celosvětového významu. Svou vědeckou prací významně rozšířil poznání v oblastech lineární algebry a teorie matic, teorie grafů, kombinatoriky a geometrie. Podílel se na rozvoji české matematické obce a její reprezentaci v za-hraničí. Vedle své vědecké práce se věnoval péči o talenty, má velkou zásluhu o organizaci Matematické olympiády a její vysokou úroveň. Jeho činnost byla oceněna v roce 2007 státním vyznamenáním za zásluhy o stát v oblasti vědy – Medailí za zásluhy 1. stupně a řadou dalších významných domácích a zahraničních ocenění.

Své projevy soustrasti rodině můžete zaslat na adresu mathinst@math.cas.cz.

Další odkazy:
[Zemřel matematik Miroslav Fiedler (Akademický bulletin)]
[Oznámení o úmrtí člena Učené společnosti prof. Miroslava Fiedlera (Učená společnost)]

Semináře

 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
  30. 11. 2015 (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Miroslav Tůma: Preconditioned iterative methods for the least squares problem - Part II
  Ondřej Kurka: Zippin's embedding theorem and amalgamations of classes of Banach spaces
 • Seminář Hora Informaticae
  30. 11. 2015 (pondělí), 14:00, ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, P8, místnost 318
  Jiří Wiedermann
   HORIZON 2020: FET OPEN
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  30. 11. 2015 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Vít Průša  (Math. Institute, Charles Univ.)Towards mathematical description of creep and stress relaxation tests in the mechanics of nonlinear viscoelastic materials
 • Seminář strojového učení a modelování
  3. 12. 2015 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Jakub Mrva
  Vnímání a modelování vlastností terénu kráčejícími roboty
 • Seminář numerické matematiky
  3. 12.  2015 (čtvrtek)14:00Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Jaroslav Kruis (FSv ČVUT, Praha): Solution of large engineering problems on parallel computers

Zničí roboti lidstvo? Nikdo zatím nevymyslel, jak mít inteligentní stroje pod kontrolouProfesor Jiří Wiedermann z Ústavu informatiky Akademie věd je věčným optimistou. Nevěří ani scénáři, že vládu nad světem převezmou roboti. Přesto připouští, že jednou lidé mohou opravdu vyvinout super inteligenci, která překoná tu lidskou. "Nikdo zatím nevymyslel, jak mít takovou inteligenci plně pod kontrolou. Za předpokladu, že super inteligence předčí tu lidskou, může opravdu nastat to, že stroje dojdou k závěru zbavit se lidí," říká Wiedermann.

Odkazem

Věda a výzkum Školství Výzvy Akce

pátek 20. listopadu 2015

Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  23. 11. 2015 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Václav Uruba  (Institute of Thermomechanics)SMStability of laminar shear flows and transition to turbulence
 • Seminář aplikované matematické logiky
  25. 11. 2015 (středa)10:00, místnost 318
  Stanislav Žák: 
   Branching programs - inherent logic vs. complexity
 • Seminář SIAM SC  
  25. 11. 2015 (středa),  14:00, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Petr Kočí
  Matematické modelování automobilových katalyzátorů
 • Seminář numerické matematiky
  26. 11.  2015 (čtvrtek)14:00Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Miroslav Tůma (MFF UK Praha): Preconditioned iterative methods for solving indefinite linear systems
 • Junior fellowship application
  27. 11.  2015 (pátek)14:00místnost 318
  Igor Sedlár: Exploring dynamic non-classical logics

Pražský informatický seminář

Listopadové setkání Pražského informatického semináře proběhne ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 16:00 v budově FEL ČVUT na Karlově nám.
Na programu bude přednáška Vaška Chvátala: Problém obchodního cestujícího .

Vašek Chvátal(foto)

Odkazem

Věda a výzkum
Školství
Uzávěrky - aktualizace

pátek 13. listopadu 2015

Semináře

Týden vědy techniky 2015 - záznamy přednášek

Záznam přednášek: Proč se těžko hledá pravda a co s mozkem dělá hudba? (technet)
Co se vlastně děje v mozku při poslechu hudby? Proč je tak těžké najít správnou odpověď? A jak lze doostřovat rozmazaný obraz? Nejen o těchto tématech dnes hovořili vědci z Ústavu informatiky AVČR. Podívejte se na záznam přednášek.
[on-line přednášky] [týden vědy a techniky]

Odkazem

Věda a výzkum
Školství
Konference
 • APPLICATIONS OF MATHEMATICS 2015
  in honor of the 90th birthday of Ivo Babuška and 85th birthday of Milan Práger and Emil Vitásek, November 18–21, 2015, Institute of Mathematics, Academy of Sciences, Žitná 25, Prague.
Akce
Výzvy
Uzávěrky - aktualizace

pátek 6. listopadu 2015

Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  9. 11. 2015 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Jan Giesselmann  (University of Stuttgart)Relative energy for Euler-Korteweg and related Hamiltonian flows
 • Seminář oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů
  10. 11. 2015 (úterý), 14:00, ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, P8, místnost č. 318
 • Anastasios A. Tsonis (University of Wisconsin – Milwaukee): What do networks have to do with climate?
 • Seminář aplikované matematické logiky
  11. 11. 2015 (středa)10:00, místnost 318
  Diana Piguet:  
  An approximate solution of the Tree Packing Conjecture for trees of bounded maximum degree
 • Seminář numerické matematiky
  12. 11.  2015 (čtvrtek)14:00Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Jan Giesselmann (Universität Stuttgart): Relative energy methods for models of compressible multi-phase flows

čtvrtek 5. listopadu 2015

Doktorandské dny 2015

Akce je uspořádána pro doktorské studenty se vztahem k Ústavu informatiky, a jsou na ni srdečně zváni i školitelé a další vědečtí pracovníci ústavu. Program bude sestávat z příspěvků doktorandů a zvané přednášky. Čtvrteční odpoledne bude věnováno návštěvě nymburského pivovaru.

11. - 13. listopadu 2015, Sportovní centrum Nymburk

[informace o akci]