středa 31. července 2013

Fulbrightovo stipendium

Seznamte se s  letošními stipendisty Fulbrightova programu:

Google Maps: http://goo.gl/maps/1C7c1

Ústav informatiky je zastoupen fialovou kapkou vlevo nahoře (Seattle), vyrážíme už příští týden, držte nám palce! :-)

Blíží se také termíny pro podávání žádostí o Fulbrightovo stipendium (1. září), resp. pro Fulbright-Masarykovo stipendium (1. prosince). Bližší informace najdete na těchto webových stránkách http://www.fulbright.cz/stipendia

Workshop v Liblicích, 24-27. listopadu 2013

Ve dnech  24-27. listopadu 2013 se bude konat v Liblicích workshop s názvem "Implicitly constituted materials: Modeling, analysis, and computing". Workshop je pořádán MFF UK ve spolupráci s naším ústavem, s podporou projektu ERC-CZ MORE, v rámci aktivit Nečasova centra pro matematické modelování. Deadline pro registraci a zasílání abstraktů je 20. září 2013.

[Workshop] [ERC-CZ MORE] [Nečasovo Centrum pro matematické modelování]


pondělí 29. července 2013

Odkazem

Výběrové řízení na zahraniční pracovní cesty 2014

Bylo vyhlášeno výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci bilaterálních smluv uzavřených mezi Akademií věd ČR a jejími zahraničními partnery pro r. 2014. Termín pro podání žádostí je 25.9.2014. Relevantní dokumentace je k dispozici na internetových stránkách AV ČR v rubrice Zahraniční spolupráce – Zahraniční pracovní cesty.

[Zahraniční pracovní cesty]

Semináře

  • Seminář výpočetních metod   
    30. 7. 2013 (úterý), 13:15, místnost 318
    Frank Jerry Hall (Department of Mathematics and Statistics, Georgia State University, Atlanta)
    Permanents, determinants, and generalized complementary basic matrices

čtvrtek 11. července 2013

Odkazem

Veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. 7. 2013 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů LD – COST CZ, LE - EUPRO II., LF - EUREKA CZ, LG - INGO II a LH - KONTAKT II. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 6. 9. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2014.

[více informací] [formuláře]

Aktuální výzvy