neděle 30. března 2014

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  31. 3. 2014 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Mattia Tani: 
  Robust preconditioners for PDE-constrained optimal control problems with control constraints
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  31. 3. 2014 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Zdeněk P. Bažant  (Northwestern University, Evanston, Illinois, USA):
  Comminution of solids due to kinetic energy of high-rate shear: Turbulence analogy, impact, shock and shale fracturing
 • Seminář numerické matematiky
  3. 4. 2014 (čtvrtek)14:00Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Anne Greenbaum (University of Washington)
  Aggregation based algebraic multigrid methods

Odkazem

Akce
Evaluace vědy
Evropská výzkumná rada
Ocenění
 • Pamětní medaile prof. Zahradníkovi. (AB) Vystoupením Slovo o chemii u nás a ve světě zahájil čestný předseda Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník prestižní cyklus přednášek Rudolf Zahradník Lectures Series. Zakladatel české kvantové chemie převzal při této příležitosti Pamětní medaili Univerzity Palackého od prorektora UP prof. Miroslava Mašláňa. 
 • Ceny Nakladatelství Academia. (AB) V šestém ročníku Cen Nakladatelství Academia byly 20. března 2014 vyhlášeny vítězné tituly. Osmičlenná porota pod vedením prof. Ivo Krause z Českého vysokého učení technického v Praze vybírala ze 42 publikací... Cenu za překlad vědecké nebo populárně-naučné práce obdržel Zdeněk Žáček za překlad knihy Johna G. Nichollse Od neuronu k mozku.
 • Skeptici rozdávali vědecké anticeny. Zlatem ocenili lékařku za tažení proti očkování. (lidovky) Anticenu Bludný balvan letos dostala praktická lékařka Ludmila Eleková za "udatné tažení proti očkování" v kategorii jednotlivců. V kategorii družstev 'zazářily' firmy ZAT a.s. a MDM Centrum s.r.o. za "originální humánní přínos pro společnost při prosazování šarlatánské metody do medicíny". Bludný balvan: Léčba elektřinou, která zklamala. (ČR) Český klub skeptiků SISYFOS udělil zlatý bludný balvan v "kategorii dužstev" firmám ZAT a.s. a MDM Centrum s.r.o. za nabízení metody „mesodiencefalická modulace“. O této metodě se více dozvíte v článku i audiu, nechybí v něm vyjádření protistrany. Anticenu Bludný balvan dostala lékařka za tažení proti očkování. (ČN) Praha - Anticenu Bludný balvan letos dostala praktická lékařka Ludmila Eleková za "udatné tažení proti očkování" v kategorii jednotlivců a firmy ZAT a.s. a MDM Centrum s.r.o.
Politika
Výzvy
Zajímavosti a inspirace

pátek 21. března 2014

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  24. 3. 2014 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Yong Lu: 
  Rotating compressible fluids under strong stratification
  Marek Čapek: A non-newtonian rheological model of blood
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  24. 3. 2014 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Michal Pavelka  (MU UK Praha + CNT ZČU Plzeň)
  Consistent theory of mixtures on different levels of description
 • Seminář aplikované matematické logiky
  26. 3. 2014 (středa), 14:00, místnost 318
  Adam Přenosil (ÚI AV ČR)
  Dualities for bi-intuitionistic modal logic
 • Seminář strojového učení a modelování
  27. 3. 2014 (čtvrtek), 14:00, v S3 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Kamil Dedecius
  Distribuované dynamické bayesovské modelování

Pražský informatický seminář

Třetí setkání Pražského informatického semináře
Karel Oliva: Korektor české gramatiky
27. března 2014, 16:00, posluchárna E-107, FEL ČVUT, Karlovo nám. 13, Praha 2

Odkazem

Věda žije! vs. GA ČR
Politika
Akce
Výzvy
Mozek
 • Týden mozku (AB) "První jarní měsíc v Akademii věd tradičně patřil Týdnu mozku, který v Evropě koordinuje European Dana Alliance for the Brain (EDAB) a ve Spojených státech amerických Dana Foundation (DANA)."
 • Simulace části mozku pomocí milionu procesorů ARM (VTM) "Podle IBM budeme mít v roce 2020 výkon, který bude stačit na reálnou simulaci jednoho lidského mozku."
Robotika
Zajímavosti

úterý 18. března 2014

Prague SIAM Student Chapter Workshop

Prague SIAM Student Chapter Vás zve na workshop, který se koná tento pátek 21. 3. 2014 v posluchárně S4 MFF UK na Malé Straně. Hlavní program začíná v 9:30 a konec je plánován po 16:30. Na workshopu promluví jak zástupci Prague SIAM SC tak i zástupci dalších evropských SIAM Student Chapters (Manchester, Heidelberg, Magdeburg).

neděle 16. března 2014

Semináře

 • Seminář Hora Informaticae
  17. 3. 2014 (pondělí), 14:00, místnost 318
  Jan Kalina (ÚI AV ČR)
  Robustní metody ve statistice
 • MORE: MOdelling REvisited + MOdel REduction:
  17. 3. 2014 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, MFF UK, K4
  Zdeněk Strakoš (MFF UK)
  From PDEs through functional analysis to iterative methods, or there and back again
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  17. 3. 2014 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Barbora Benešová (Dept. of Mathematics I, RWTH Aachen University)
  Quasiconvexity conditions when minimizing over homeomorphisms in the plane
 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  18. 3. 2014 (úterý)13:15, místnost 318
  Anne Greenbaum (University of Washington)
  Crouzeix's conjecture
 • Seminář SIAM SC  
  19. 3. 2014 (středa)12:20, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Petr Tichý (ÚI AV ČR)
  Výpočty a zaokrouhlovací chyby
 • Seminář aplikované matematické logiky
  19. 3. 2014 (středa), 14:00, místnost 318
  Nick Galatos, R. Cardona
  The finite embeddability property for non-commutative knotted extensions of RL
 • Seminář numerické matematiky
  20. 3. 2014 (čtvrtek), 17:20Sokolovská 83, K1, MFF UK
  Anne Greenbaum (University of Washington) Crouzeix's conjecture

Odkazem

Hodnocení výsledků VaV
Politika
Popularizace
Stipendia a granty
Vzdělávání
Zajímavosti a inspirace

pátek 7. března 2014

Milan Paluš: Příčiny a důsledky jevů v atmosféře

RNDr. Milan Paluš, DrSc. ve své nejnovější práci odhalil příčinné vazby mezi atmosférickými procesy probíhajícími v různých časových měřítkách.

Semináře

 • Seminář oddělení 27
  10. 3. 2014 (pondělí), 14:00, místnost 318
  Lubomír Soukup (ÚTIA AV ČR): 
  Kde se vzalo normální rozdělení pravděpodobnosti?
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  10. 3. 2014 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Jan Heyda (Inst. Soft Matter and Functional Materials, Helmholtz Zentrum Berlin)
  Molecular dynamics: Route to dynamics, kinetics, and thermodynamics
 • Seminář aplikované matematické logiky
  12. 3. 2014 (středa), 14:00, místnost 419
  Petr Cintula, Carles Noguera
  Two-layer modal logics
 • Seminář oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů  
  12. 3. 2014 (středa), 16:16, místnost 318
  Milan Paluš (ÚI AV ČR)
  Meziškálové interakce v dynamice atmosféry
 • Seminář numerické matematiky
  13. 3. 2014 (čtvrtek), 14:00, Sokolovská 83, K3, 2. floor, MFF UK
  Radek Fučík (
  FJFI ČVUT, Praha): Numerical simulation of complete TCE volatilization in unsaturated porous medium using mixed-hybrid finite element method
 • Seminář strojového učení a modelování
  13. 3. 2014 (čtvrtek), 14:00, v S3 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Martin Šlapák
  Evoluce rozhodovacích strategií pro dataminingové agenty

AIME@CZ - Czech workshop on applied mathematics in engineering

The workshop, organized by Didier Henrion, Josef Malek, Tomas Pajdla, Zdenek Strakos and Miroslav Tuma aims at reporting recent achievements in applied mathematics in engineering on the Czech scene. It is a follow-up of a series of previous similar workshops that took place in Prague in 2010, 2011 and 2012.

The workshop is organized in the framework of the Necas Center for Mathematical Modeling.

The workshop takes place on Tuesday 11 and Wednesday 12 March 2014 in the Conference Room 318 of the Institute of Computer Science, Academy of Sciences (Pod Vodarenskou vezi 2, 18207 Prague).

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 3.3.2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů LO - Národní program udržitelnosti I. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 15.5.2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1.1.2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Odkazem

Akce
 • Konference o životě a díle Bernarda Bolzana. Filosofický ústav AV ČR pořádá ve dnech 16.–19. července 2014 ve vile Lanna v Praze Mezinárodní sympozium o životě a díle Bernarda Bolzana. Zájemci o aktivní účast na konferenci mohou zasílat své abstrakty a plné texty příspěvků do 21. dubna 2014. (Akademický Bulletin)
Atmosféra
Mozek
Politika
Hlávkova nadace
Zajímavosti

sobota 1. března 2014

Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  3. 3. 2014 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Jan Zeman (Katedra mechaniky, FSv ČVUT)
  An FFT-based Galerkin method for homogenization of periodic media
 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  3. 3. 2014 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Zdeněk Strakoš: The continuation of the talk From PDEs through functional analysis to iterative methods, or there and back again.
 • Seminář oddělení nelineární dynamiky a složitých systémů  
  5. 3. 2014 (středa), 16:16, Pod Vodárenskou věží 2, ÚI AVČR, místn. 318
  Radek Janča (FEL ČVUT)
  Lokalizace zdrojů epileptiformní aktivity z invazivního EEG
 • Seminář numerické matematiky
  6. 3. 2014 (čtvrtek), 14:00, Sokolovská 83, K3, 2. floor, MFF UK
  Anne Greenbaum (University of Washington)

GA ČR - vyhlášení veřejné soutěže

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 26. 2. 2014 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GJ - Juniorské granty.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 9. 4. 2014

Předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2015. 

Text vyhlášení: [standardní projekty[juniorské projekty]
                         [mezinárodní projekty DFG (Německo), NRF (Korea), NSC (Taiwan)]
[aplikace pro podávání návrhů projektů]

Odkazem