pátek 31. května 2013

Semináře

 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  4. 6. 2013 (úterý), 9:30, v Matematickém ústavu, Žitná 25, Praha 2, ve velké posluchárně v přízemí zadní budovy
  Rajendra Bhatia (Indian Statistical Institute, New Delhi)
  Loewner matrices
 • 84. kolokvium
  5. 6. 2013 (středa)11:00, MFF UK, Malostranské nám. 25 , S4, 3th floor
  Vijay V. Vazirani (Georgia Institute of Technology)
  New (practical) complementary pivot algorithms for market equilibria 
 • 6. 6. 2013 (čtvrtek)10:30, MFF UK, Malostranské nám. 25 , S6, 2nd floor
  Vijay V. Vazirani (Georgia Institute of Technology)Matching - a new proof for an ancient algorithm  
 • Seminář oddělení nelineárního modelování
  6. 6. 2013 (čtvrtek)13:00, místnost 318
  Milan Šimůnek (ÚI AV ČR)Pražská pouliční dráha 1875 až 1955 ve fondech Národního archivu

Odkazem

Chcete správně a snadno citovat?

Zpráva z naší knihovny: Chcete správně a snadno citovat?  Zkuste Generátor citací (cena INFORUM 2012) ... vice na

SOFSEM 2014

40th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science SOFSEM (SOFtware SEMinar) 2014 will take place in Hotel Atrium, Nový Smokovec, High Tatras, Slovakia, on January 25-30, 2014. SOFSEM 2014 is jointly organized by the Institute of Computer Science of P.J.Šafárik University, Košice, Slovakia and by the Slovak Society for Computer Science.

[SOFSEM 2014]

sobota 25. května 2013

Jiří Wiedermann vystoupí s příspěvkem na konferenci v Senátu PČR

Předseda Senátu PČR Milan Štech pořádá dne 18. června 2013 v Jednacím sále Senátu PČR od 9:30 konferenci zaměřenou na význam výzkumu lidského mozku. Konferenci bude moderovat Prof. Eva Syková. Na pozvání vystoupí i Prof. Jiří Wiedermann, který přednese příspěvek na téma "Mozek jako inspirace pro vývoj myslících strojů".

Odkazem

Zprávy z Akademie

Zkušební přístup do EBRARY

Zpráva z naší knihovny: Zkušební přístup do kolekce odborných elektronických knih EBRARY byl rozšířen o 1000 e-knih od Elsevieru a 1500 e-knih od Wiley.

... vice na stránkách knihovny v oddile Novinky


pátek 24. května 2013

Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  27. 5. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Vladimir Lyakhovsky (Geological Survey of Israel, Jerusalem)
  Continuum damage mechanics for brittle rocks and geophysical applications
 • Seminář aplikované matematické logiky
  29. 5. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
  Adam Přenosil
  Lattice-based modal logics with many-valued accessibility
  Lukáš Holík: Logika Rosserovských modalit R
 • Seminář oddělení nelineárního modelování
  30. 5. 2013 (čtvrtek)13:00, místnost 318
  Vladimír Španihel (ÚI AV ČR)Vyhodnocení real-time PCR reakce s použítím kompetitivní diferenciální evoluce
 •  Seminář oddělení výpočetních metod 
  31. 5. 2013 (pátek)11:00, místnost 318
  Bora Ucar (Computer Science Laboratory, Ecole Normale Supérieure de Lyon)
  On computing inverse entries of a sparse matrix in an out-of-core environment
  Massimiliano Ferronato (Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, University of Padova)Hybrid preconditioners for the parallel solution to large sparse linear systems


středa 22. května 2013

Jiří Wiedermann o Alanu Turingovi

Jiří Wiedermann hovořil v pořadu České televize "Rub a líc: Genialita" o Alanu Turingovi, minuta 28:47-30:34.

[odkaz na pořad]

pátek 17. května 2013

Semináře

 • Seminář Hora Informaticae
  20. 5. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  František Hakl  (ÚI AV ČR)
  Oddělování tříd Booleovských funkcí počítaných lineárními obvody
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  20. 5. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Josef Málek,  Josef Žabenský (MUUK)
  On Darcy, Forchheimer, and Brinkman models for flows through porous media and their generalizations
 • Seminář SIAM SC  
  21. 5. 2013 (úterý)15:40, Sokolovská 83, MFF UK, Semin. místnost KNM
  Obhajoby nanečisto
  Vítek Orava
  Modeling, analysis and computation of heterogeneous catalysis in microchannels
  Tomáš ZajícFourierova transformace periodických struktur
  Jan Hodic
  Kvantová turbulence
 • Seminář aplikované matematické logiky
  22. 5. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
  Jiří Adámek
  Well-pointované koalgebry a minimální automaty
 • Seminář strojového učení a modelování
  23. 5. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Tomáš Pevný
  Detekce anomálií a její aplikace v síťové bezpečnosti

Odkazem

Fulbrightova stipendia do USA 2014/15

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2014/15.

[více informací - pdf] [Fulbright.cz]

neděle 12. května 2013

Vize Nečasova Centra pro matematické modelování

Ve čtvrtek 2. května proběhl v refektáři MFF UK na Malostranském náměstí slavnostní seminář u příležitosti zahájení činnosti Nečasova centra pro matematické modelování, na němž vystoupilo několik zajímavých českých i zahraničních hostů.


pátek 10. května 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  13. 5. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Zdeněk Strakoš (MFF UK)
  The conjugate gradient method: algebraic, analytic and algorithmic views. Part II  
 • Setkání uživateů sw Mathematica
  13. 5. 2013 (pondělí), 13:00, místnost 318
  Jakub Haláček (Ústav teoretické fyziky MFF UK)
  Představení sw knihovny Atlas2 pro software Mathematica, který je zaměřen na výpočty z oblasti diferenciální geometrie.  
 • Seminář Hora Informaticae
  13. 5. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  Jiří Wiedermann  (ÚI AV ČR)
  Proč lidé počítají? Co lidé počítají? 
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  13. 5. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Eduardo Casas (Universidad de Cantabria, Santander, Spain)
  Elliptic control problems in measure spaces with sparse solutions
 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  14. 5. 2013 (úterý)13:15, místnost 318
  Jiří Knížek (Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta UK, Hradec Králové)
  Markerová statistika
 • Seminář aplikované matematické logiky
  15. 5. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
  Alexandr Kazda
  Universal homogeneous objects
 • Seminář strojového učení a modelování
  16. 5. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Jan Černý
  Robotická evoluce

Odkazem

12tý ročník soutěže Česká hlava

Byl vyhlášen 12tý ročník soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční příspěvek, který pro letošní rok dosahuje částky téměř 2 miliónu korun. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd ČR a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT 1 v hlavním vysílacím čase.

Příjem nominací byl již zahájen a uzávěrka příjmu nominací je 30. 6. 2013.

[statut soutěže, odkaz na pdf] [domovská stránka soutěže]

sobota 4. května 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  6. 5. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Zdeněk Strakoš (MFF UK)
  The Conjugate Gradient Method: Algebraic, Analytic and Algorithmic Views. PART I 
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  6. 5. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Petr Paus  (Katedra aplikované matematiky FJFI ČVUT): Numerical analysis of the critical cross-slip annihilation distance and the cyclic saturation stress in copper and nickel single crystals 
 • Seminář SIAM SC  
  7. 5. 2013 (úterý)15:40, Sokolovská 83, MFF UK, Seminární místnost KNM
  Stefan Ratschan
  Toward the automatized mathematician
 • Seminář "Filosofické problémy informatiky"
  7. 5. 2013 (úterý)17:20, Malostranském náměstí 25 S8 (1. patro), MFF UK, 
  Jiří Wiedermann:  "Výpočet jako epistemologický proces".
  Abstrakt: Na rozdíl od klasického pohledu na výpočet, jenž jej vidí jako proces transformace informace, budeme uvažovat výpočet jako proces generující znalost. Pro podporu tohoto pohledu uvedeme argumenty, které vychází z pozorování minulých i současných trendů ve využití informačních technologií. Poukážeme na neustále rostoucí důraz na generování a využívání znalostí. Pohled na výpočty jako na epistemologické procesy lze rozšířit i na přirozené systémy, jakými jsou živé organizmy, mozek, sociální sítě a vesmír, a také na ne-turingovské výpočty. Epistemologický pohled na výpočty znamená důležitý posun v našem porozumění výpočtům.

Odkazem

Jiří Wiedermann v pořadu Meteor

V pořadu Českého rozhlasu Meteor (27.04.2013 08:05) hovořil Jiří Wiedermann o umělé inteligenci.

[odkaz na záznam, od minuty 3:43]

Summer School and Workshop "Information, Uncertainty, and Imprecision"

SSIU 2013 (International Summer School "Information and Uncertainty") and WIUI 2013(International Workshop "Information, Uncertainty, and Imprecision") aim at bringing together researchers in the areas of information and uncertainty to present recent results and discuss current and future research directions. Of a particular interest to both events are fuzzy logic, veristic uncertainty, probabilistic uncertainty, uncertainty measures, rough sets, and their applications.

Organized by: Department of Computer Science, Palacky University, Olomouc

[registration] [more information]