sobota 4. května 2013

Semináře

  • MOdelling REvised + MOdel REduction
    6. 5. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
    Zdeněk Strakoš (MFF UK)
    The Conjugate Gradient Method: Algebraic, Analytic and Algorithmic Views. PART I 
  • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
    6. 5. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
    Petr Paus  (Katedra aplikované matematiky FJFI ČVUT): Numerical analysis of the critical cross-slip annihilation distance and the cyclic saturation stress in copper and nickel single crystals 
  • Seminář SIAM SC  
    7. 5. 2013 (úterý)15:40, Sokolovská 83, MFF UK, Seminární místnost KNM
    Stefan Ratschan
    Toward the automatized mathematician
  • Seminář "Filosofické problémy informatiky"
    7. 5. 2013 (úterý)17:20, Malostranském náměstí 25 S8 (1. patro), MFF UK, 
    Jiří Wiedermann:  "Výpočet jako epistemologický proces".
    Abstrakt: Na rozdíl od klasického pohledu na výpočet, jenž jej vidí jako proces transformace informace, budeme uvažovat výpočet jako proces generující znalost. Pro podporu tohoto pohledu uvedeme argumenty, které vychází z pozorování minulých i současných trendů ve využití informačních technologií. Poukážeme na neustále rostoucí důraz na generování a využívání znalostí. Pohled na výpočty jako na epistemologické procesy lze rozšířit i na přirozené systémy, jakými jsou živé organizmy, mozek, sociální sítě a vesmír, a také na ne-turingovské výpočty. Epistemologický pohled na výpočty znamená důležitý posun v našem porozumění výpočtům.

Žádné komentáře:

Okomentovat