pondělí 28. ledna 2013

Semináře

sobota 26. ledna 2013

Odkazem

FameLab 2013 - soutež v popularizaci vědy

Za tři minuty vysvětlete publiku a odborné porotě význam své vědecké práce v oblasti medicíny, přírodních nebo technických nauk. Bez podpory data projektoru a asistence dalších osob. Na pódium si lze vzít jen pomůcky, které unesete. Takové jsou podmínky mezinárodní soutěže FameLab, která vznikla v roce 2004 v Anglii a je určena studentům, vědcům a učitelům starším 21 let. Můžete se přihlásit do 11. února 2013 a pokud vyhrajete národní kolo, pojedete na celosvětové finále do Británie. Pořadatelé soutěže British Council společně s firmou RSJ algorithmic trading, NFKJ, Občanským sdružením Adeto a Nadací Tomáše Bati hradí všem soutěžícím hodnotné ceny, deseti finalistům trénink s rodilým mluvčím - tzv. MasterClass a vítězi národního kola také cestu a pobyt v Anglii. Tam probíhá mezinárodním finále soutěže už samozřejmě v angličtině. V regionálních kolech a českém finále je požadovaná čeština. Letos se účastní již 21 zemí. Záštitu soutěži poskytuje předseda Akademie věd ČR pan profesor Jiří Drahoš.

[přihláška] [press release] [British Council] [Youtube]

Post-doctoral positions at VŠB - TU Ostrava

Currently we offer 9 post-doctoral (postdoc) research positions supported by the EU Operational Program Education for Competitiveness and the Czech state budget.

[more information]

Setkání pražských logiků

Setkání pražských logiků se uskuteční 15. a 16. 2. 2013 ve Vile Lanna, V Sadech 1, Praha 6. O své práci budou mluvit Libor Barto, Rostislav Horčík, Jaroslav Peregrin, Pavel Pudlák, Jiří Velebil, Jonathan Verner, Petr Vopěnka.

[více informací]

Český matematik dosáhl na prestižní grant EU

Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., z Matematického ústavu (MÚ) AV ČR byl oceněn Evropskou radou pro výzkum (ERC) za výsledky dosažené v matematickém modelování pohybu a výměny tepla v plynech. Jako jediný z českých zástupců letos získal finanční podporu v rámci prestižní soutěže „ERC Advanced Grants“ (AdG2012), vypsané pro zkušené výzkumné pracovníky. Prof. Feireisl uspěl s projektem „Mathematical Thermodynamics of Fluids“ a po Josefu Michlovi (2008), Detlefu Schröderovi (2008) a Tomáši Jungwirthovi (2011) je teprve čtvrtým držitelem AdG v České republice.

[celý článek] [Eduard Feireisl]

neděle 20. ledna 2013

MEDARD pro Android

Text Emil Pelikán: K 24.12.2012 (jako vánoční dárek) byla zprovozněna verze systému MEDARD pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android. Tato aplikace ulehčuje prohlížení výstupů se stránek systému www.medard-online.cz a veřejnost tak má snadnější přístup k výsledkům projektu MEDARD. Do minulého týdne probíhala první testovací fáze, předpokládá se ještě další vylepšení podle došlých připomínek. Je potěšující, že během velmi krátké doby se aplikace umístila na první stránce aplikací v kategorii počasí (bezplatné aplikace), a to na 15. místě z celkem 480 aplikací (stav ke dni 18.1.2013).

[přímý odkaz na aplikaci] [počasí na Google Play] [Medard]

Práce na aplikacích pro mobilní telefony a tablety probíhají bez podpory konkrétního grantu či projektu, ale s pomocí studentů (FEL ČVUT, MFF UK), kteří sami projevili zájem se na pracech podílet. Do budoucna plánujeme rozšíření aplikace pro iPad a iPhone a o šíření výsledků modelů kvality ovzduší.

Semináře

Odkazem

3. ročník grantové soutěže NFKJ

Mladé talentované badatele, kteří zaměřují svůj výzkum na oblasti matematiky, ekonomie nebo medicíny, letos podpoří Nadační fond Karla Janečka celkovou částkou tří milionů korun. Jednotlivé projekty pak mohou v této grantové soutěži získat až milion korun. Žádosti o nadační příspěvek lze podávat od 15. ledna do 31. března 2013, podmínkou je vysokoškolské vzdělání, české občanství a věk do 40 let. Žadatel se musí zabývat výzkumem v České republice, případně se zaváže, že po dobu ročního grantu bude pracovat v ČR.

[celý článek] [podrobné informace]

Fulbright Specialist Program obnoven

Fulbright Specialist Program doplňuje tradiční Fulbrightův stipendijní program pobytu amerických vědců a vysokoškolských pracovníků v ČR. V rámci tohoto programu mohou české vysoké školy a také další instituce s edukačním posláním (např. výzkumná pracoviště s doktorskými programy, knihovny či muzea) žádat o amerického specialistu v daném oboru na dobu od dvou do šesti týdnů.

[více informací] [leták]

neděle 13. ledna 2013

Semináře

 • Seminář Hora Informaticae
  14. 1. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  Pavel Krejčí   (MÚ AV ČR)
  Hystereze na finančních trzích  
 • Seminář aplikované matematické logiky
  16. 1. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
  Esko Turunen
  The algebraic structure of intermediate syllogisms
 • Seminář FzÚ AV ČR
   16. 1. 2013  (středa)15:00, přednáškový sál FzÚ v Cukrovarnické
  Jiří Chýla: O Higgsově bosonu    

Odkazem

čtvrtek 10. ledna 2013

1. kolo Veřejné grantové soutěže IT4Innovations

Superpočítačové centrum IT4Innovations vyhlašuje 1. kolo Veřejné grantové soutěže, ve kterém bude rozděleno 4 750 000 core hours. Žádosti se přijímají do 4.3.2013. Do soutěže se mohou přihlásit zaměstnanci jiných akademických institucí než IT4Innovations, které mají sídlo nebo pobočku v České republice. Dále osoby, které získaly a/nebo se podílí na realizaci výzkumného grantu z veřejných zdrojů České republiky.

[detailní informace]

úterý 8. ledna 2013

Vyhlášení výzvy 7.3 na podporu pre-seed aktivit

Dne 7.1.2013 byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Výzva č. 7.3 na podporu pre-seed aktivit, prioritní osy 3, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Hlavním cílem výzvy 7.3 je podpořit komercializaci nadějných výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a veřejných výzkumných institucích.

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 1. 2. 2013 do 20. 3. 2013 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

[více informací]

neděle 6. ledna 2013

Odkazem

Blended-learningové kurzy ÚJČ

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Kabinet studia jazyků

[nabídka kurzů] [přihláška]

Ukázková hodina kurzu (v češtině a zdarma) se bude konat 15. ledna 2013 v 14:00 hod., v Kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1. Vzhledem k očekávanému zájmu prosíme o potvrzení účasti na (polaskova at angdpt.cas.cz ) nejpozději do 10.1.2013.