pondělí 26. listopadu 2012

Děkovný list AV ČR našim zaměstnancům

Děkovný list Akademie věd ČR slouží od roku 2007 k ocenění zvláště zasloužilých dlouholetých odborných, organizačních, administrativních a technických zaměstnanců pracovišť Akademie věd ČR, kteří svou kvalitní a obětavou prací významně přispěli k úspěšné činnosti svého pracoviště a tím i Akademie věd jako celku.

V letošním roce získali děkovný list AV ČR za náš ústav Hana Bílková, Eva Michálková, Marie Morávková, Ludmila Nývltová a Josef Křížek. Gratulujeme!

[Děkovké listy AVČR]

Workshopy pro pracovníky AV ČR do 30 let

Středisko společných činností zvažuje v současné době realizaci workshopů pro pracovníky AV ČR do 30 let. Tématicky by měly tyto workshopy volně navazovat na kurzy základů vědecké práce. Workshopy by se konaly 1x-2x měsíčně. Témata jsou podrobněji rozepsána v příložené dokumentu. V případě zájmu mě prosím kontaktujte, dal bych poté vědět paní Mgr. Karolině Stokláskové ze SSČ, která má tuto záležitost na starost. Prosím o informaci do konce tohoto týdne. PT.

[Témata] [Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.]

neděle 25. listopadu 2012

Studium informatiky v anglickém jazyce na MFF UK

Od akademického roku 2013-14 nabízí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze bakalářský a magisterský studijní program Informatika také v anglickém jazyce. Program je určen především uchazečům ze zahraničí. Studium je samozřejmě také otevřeno absolventům středních škol v České republice.

[informace o studiu]

sobota 24. listopadu 2012

Semináře

Odkazem

Konference

 • Call for participation - SOFSEM 2013, 39th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, January 26-31, 2013
 • GAMM 2013, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, March 18-22, 2013, Novi Sad, Serbia.

Vědecká rada Akademie věd České republiky důrazně odmítá Metodiku hodnocení výzkumu 2013

Vědecká rada AV ČR na svém pravidelném zasedání dne 15. 11. 2012 vyslechla přednášku profesora Málka, zpravodaje RVVI pro metodiku hodnocení a předsedy Komise RVVI pro hodnocení výsledků výzkumu, v níž představil principy Metodiky hodnocení 2013, jež by měla na přechodné období nahradit v současné době platnou Metodiku 2012. Vědecká rada AV ČR na základě kritických argumentů přednesených členem Akademické rady AV ČR prof. Chýlou a dalších diskutujících z řad členů Vědecké rady i přizvaných hostů principy Metodiky 2013 odmítá.

[celý članek]

Česká věda může ziskat z nově vzniklého fondu až 100 mil Kč

Čeští vědci budou moci během následujících zhruba 18 měsíců získat z nově vzniklého fondu až 100 milionů korun. Peníze do fondu, jehož vznik iniciovali organizátoři projektu Česká hlava, investuje několik významných tuzemských podnikatelů. Česko v podpoře vědy ze soukromých zdrojů výrazně zaostává za zahraničím.

[celý článek]

úterý 20. listopadu 2012

Česká hlava

V prestižní vědecké soutěži Česká hlava letos uspěli především zástupci lékařských oborů – průkopník chemoterapie zhoubných nádorů v ČR prof. Pavel Klener, světově uznávaný kardiolog a inovátor v oblasti srdečních náhrad prof. Jan Pirk a jeden ze zakladatelů mezinárodního programu boje s dětskou obrnou prof. Ervín Adam. Za vývoj krytého kovového samoexpandabilního jícnového stentu byla oceněna společnost ELLA-CS, s. r. o. Ceny získaly i dvě mladé vědkyně – Anna Fučíková, které se věnuje výzkumu nanočástic (značné využití mají v medicíně), a ing. Lenka Tománková, jež během studia zkoumala kosmické záření.

[Česká hlava]

neděle 18. listopadu 2012

Jiří Drahoš a Václav Pačes v Hyde Park Civilizace

Akademie věd oslaví 17. listopadu přesně 60 let od založení. Slavnostní vyhlášení Československé akademie věd proběhlo 17. listopadu 1952 v Národním divadle. Kam se česká věda za šest desetiletí posunula? V čem čeští vědci vynikají? Kteří byli nejlepší? A proč je česká věda nedostatečně financována? To jsou otázky na současného a bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše a Václava Pačesa.

[Video]

pátek 16. listopadu 2012

Miroslav Fiedler získal cenu Karla Janečka "Neuron"

Fond úspěšného podnikatele Karla Janečka ve čtvrtek rozděloval ceny pro vědce v oborech ekonomie, matematiky a medicíny.

Cenu Neuron 2012 za celoživotní dílo získali kardiolog Marek Malík, ekonom Jan Švejnar a matematik Miroslav Fiedler. Cenu Neuron 2012 pro mladé vědce do 40 let a 100 tisíc korun převzali lékař Radek Špíšek, ekonom Jakub Steiner a matematik Libor Barto. Druhým rokem fond rozděluje vědcům do 40 let granty v celkové hodnotě tři miliony korun. Letos je získali lékař Přemysl Jiruška, ekonom Jan Libich a matematik Miroslav Bulíček.

[celý čĺánek na technet.cz] [cena Neuron] [Miroslav Fiedler - rozhovor]

Odkazem

Konference

Semináře

čtvrtek 15. listopadu 2012

J. Liesen and Z. Strakoš, Krylov Subspace Methods

U nakladatelství Oxford University Press právě vyšla kniha autorů Jörga Liesena a Zdeňka Strakoše s názvem "Krylov Subspace Methods" a podtitulem "Principles and Analysis". Jde o velmi propracované dílo, které vznikalo několik let. Autoři se soustřeďují na analýzu krylovovských metod a vysvětlení matematických principů, na kterých jsou tyto metody založeny. Velké množství historických poznámek umožňuje čtenáři pochopit zrod a vývoj obecných matematických ideí a vidět tak krylovovské metody v souvislostech se zdánlivě vzdálenými oblastmi matematiky.

Knihu lze zapůjčit v naší knihovně.

[kniha Krylov Subspace Methods] [Jörg Liesen] [Zdeněk Strakoš]

Akademie věd si připomíná 60. výročí, má starosti s rozpočtem

Akademie věd si 17. listopadu připomene 60 let od doby, kdy Československá akademie věd zahájila činnost. Oslavy jí však kazí nejistota ohledně rozpočtu. Vědcům ztěžuje práci snižování státního příspěvku, který od roku 2009 do letoška klesl až o 21 procent, což podle nich zasáhlo do chodu instituce. Ovlivnilo to například nákup drahých přístrojů, určených pro výzkum, i zájem některých mladých lidí v AV pracovat.

[Celý článek]

Šéf Grantové agentury: Snažíme se omezit vliv „malého domácího rybníku“

Grantová agentura ČR (GA ČR), hlavní podporovatel základního výzkumu v Česku, má soutěžícím vědcům ročně rozdat asi 3,3 miliardy korun. O úspěchu či neúspěchu žádostí přitom rozhoduje panelový systém hodnocení vědeckých projektů – a právě v něm se zřejmě schyluje k velké změně.

[Celý článek] [Česká Pozice]

Odborný seminář STAR METRICS - hodnocení výstupů investic do výzkumu a vývoje

Seminář se uskuteční dne 28. listopadu 2012 od 10 do 13 hodin v prostorách Technologické agentury České republiky (Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6). Hlavním řečníkem semináře bude přední odbornice v problematice STAR METRICS, dr. Julie Ingrid Lane, jednacím jazykem semináře je angličtina.

Kontaktní osobou semináře je Mgr. Petr Matolín - matolin@tacr.cz , tel: +420 234 611 636. Potvrďte, prosím, svou účast na výše uvedenou emailovou adresu.

[Star metrics] [Julie Ingrid Lane]

neděle 11. listopadu 2012

Semináře

Odkazem

pátek 9. listopadu 2012

Podívejte se na přednášky o fuzzy logice a o tom, jak dýchá Země

V pátek 9. listopadu proběhla v rámci Týdne vědy a techniky série přednášek našeho ústavu. Technet.cz zprostředkoval přímý přenos dvou z nich. Přednášky je nyní možné shlédnou i ze záznamu.

[Celý článek i s videi na Technet.cz]

čtvrtek 8. listopadu 2012

Code of Practice, evropská matematická společnost

Evropská matematická společnost EMS vydala nový "Code of Practice".

The document lists strong recommendations to authors of mathematical papers, to editors and publishers, to referees and to users of bibliometric data. The EMS Ethics Committee offers its services to investigate cases of claims of unethical behaviour and it describes procedures for verification, for mediation, and for communication of its findings.

[dokument] [Evropská matematická společnost]

Úryvky z odstavce "Responsibilities of users of bibliometric data":
 1. Whilst accepting that mathematical research is and should be evaluated by appropriate authorities, and especially by those that fund mathematical research, the Committee sees grave danger in the routine use of bibliometric and other related measures to assess the alleged quality of mathematical research and the performance of individuals or small groups of people.
 2. It is irresponsible for institutions or committees assessing individuals for possible promotion or the award of a grant or distinction to base their decisions on automatic responses to bibliometric data.

úterý 6. listopadu 2012

Konference

pondělí 5. listopadu 2012

Akademie věd má přijít o půl miliardy

Akademie věd (AV) by podle nového návrhu rozpočtu měla příští rok přijít ve srovnání s letošním o víc než půl miliardy korun, tedy asi 13 procent svého rozpočtu. Předsednictvo akademické rady AV zároveň upozornilo, že celkové snížení výdajů státu na vědu má přesáhnout deset procent. Takové škrty by podle něho vedly k zásadnímu omezení výzkumu.

[Celý článek ]
[Stanovisko předsednictva Akademické rady AV ČR ]
[Společné prohlášení AV ČR, ČKR a RVŠ ]
[Kalousek proti všem: Myslí škrty ve vědě a výzkumu vážně? ]

sobota 3. listopadu 2012

Jan Kalina a Štefan Porubský v Týdnu vědy a techniky

Náš ústav budou v rámci akce Týden vědy a techniky reprezentovat  na mimoústavní půdě RNDr. Jan Kalina a prof. Štefan Porubský.
 • 6.11. (13:00) Štefan Porubský, Energie ukrytá v počtech, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1.
 • 10.11. (19:00) Jan Kalina, Cesta vědců do pohádky. Účast ve vědecké show v Divadle Semafor.
 • 13.11. (10:00) Štefan Porubský, Energie ukrytá v počtech, Východočeské muzeum v Pardubicích.
 • 15.11. (10:00 a 14:00) Jan Kalina, FameLab 2012 - Mezinárodní ozvěny. Vystoupení na veřejném setkání mezinárodních účastníků soutěže FameLab, Clam-Gallasův palác.
 • 15.11. Jan Kalina, vystoupení na slavnostní večeru, kde budou předávány Ceny Neuron. Tato akce není pro veřejnost a není inzerovaná na webu. Akce proběhne v barokním sále MFF UK na Malé Straně za účasti médií.

Dny otevřených dveří našeho ústavu

proběhnou ve čtvrtek 8. a pátek 9. 11. 2012 v místnosti č. 318.
 • 09.00 - 09.15: Představení Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.
 • 09.15 - 09.35: Š. Porubský,
  Jak násobili astronomové v době Rudolfa II.
 • 09.40 - 10.00: L. Běhounek,
  Matematická fuzzy logika
 • 10.05 - 10.25: R. Neruda,
  Umělá inteligence a datokopectví
 • 10.30 - 10.50: Š. Papáček, C. Matonoha,
  Matrix reloaded: od řasových biotechnologií k maticím
 • 10.55 - 11.15: P. Juruš,
  Dýchání Země - koloběh CO2 v atmosféře
 • 11.20 - 11.40: V. Papíková,
  Využití informatických metod při klinickém rozhodování
 • 11.45 - 12.05: J. Kalina,
  Bioinformatické metody při analýze genových expresí

Konference

pátek 2. listopadu 2012

Semináře