pondělí 30. července 2012

O dotacích EU na vzdělávání má rozhodovat Úřad, ne MŠMT

Praha - O evropských dotacích na vzdělávání a výzkum by měl rozhodovat Úřad vlády, nikoli už ministerstvo školství. Uvedly to dnes Hospodářské noviny (HN), podle nichž to chce premiér Petr Nečas po problémech, jež provázely čerpání dotací pod vedením ministerstva. Tyto potíže vyústily v to, že Brusel tok peněz pozastavil.

[celý článek]

Skener mozku řídí bitvu

Náš mozek vnímá i podvědomé podněty, které si plně neuvědomujeme. Speciální EEG aparatura je ale zachytí a zesílí, i kdybychom nechtěli ...

[celý článek]

Radim Tolasz: Jak se „vaří“ počasí...

V loňském roce připravil klimatolog Radim Tolasz první autorské Vstupte! a tím dnešním na něj (ne)přímo navazuje. Nabízí vám pohled do zákulisí práce v hydrometeorologickém ústavu a předpovědi počasí.

[celý článek]

Čeští vědci se dostali do prestižního amerického časopisu Nature

Čeští vědci si mohou připsat další krok v boji s HIV. O úspěchu české trojice, která se podílela na významném objevu, píše i dnešní vydání prestižního amerického časopisu Nature.

[celý článek]

Kompletní simulace živého organismu pomocí počítače

Vědcům se podařilo uskutečnit průlom v oblasti zkoumání organismů a jejich života. Poprvé se vše podařilo simulovat na počítači.

[celý článek]

Informace k programu ICT FP7

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Vláda svým usnesením ze dne 19. července 2012 č. 552 schválila Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

[Celé znění usnesení]

pátek 20. července 2012

Spolupráce s Francií, deadline 30.9.2012

Věnujte prosím pozornost dopisu prof. Jana Palouše, předsedy Rady pro zahraniční styky AV ČR, obsahující informace o výzvě k podávání návrhů společných projektů s francouzským Centre national de la recherch scientifique. Termin pro podani navrhu: 30.9.2012. Začátektek realizace: 1.1.2013.

[Dopis prof. Palouše] [více informací] [přihláška]

Přednáška Jose Marin, 24.7.2012

Jose Marin (Institut de Matematica Multidisciplinar, Universitat Politecnica de Valencia) "Rank-k updates of Incomplete Sherman-Morrison preconditioners".

Kdy: 24.7.2012, 13.15
Kde: Ústav informatiky AV ČR, místnost č. 318

[více informací]

Chemik světového významu Holý byl ikonou české vědy

Praha - Chemik světového významu Antonín Holý, který zemřel v pondělí ve věku 75 let, byl ikonou české vědy a typickým příkladem toho, že bez dlouhodobého kvalitního základního výzkumu nemůže vzniknout žádná aplikace. Shodli se na tom předseda Akademie věd Jiří Drahoš a jeho předchůdce a nynější místopředseda Učené společnosti ČR Václav Pačes.

[celý článek]

čtvrtek 19. července 2012

Enterprise Europe Network

Od: Ing. Jiří Vavřínek

Dobrý den,

dovolte mi oslovit Vás informacemi o veřejných zakázkách ve třetích zemích v rámci mezinárodní rozvojové spolupráce EuropeAid a to jménem Technologického centra AV ČR, koordinátora sítě Enterprise Europe Network v České republice.

V přiloženém newsletteru naleznete vybrané příklady avíz a oznámení o vyhlášení výběrových řízení, jejichž předmětem jsou práce, dodávky nebo služby. V tomto čísle byla vybrána avíza a oznámení v oborech (výstavba, laboratorní technika, vodní hospodářství, technická pomoc, informační technologie, jaderná energetika, elektrotechnika, ochrana klimatu, meteorologie).

Z hlediska místa realizace projektů rozvojové pomoci jsou v newsletteru zastoupeny regiony - Balkán, Blízký východ, severní a střední Afrika, střední Asie, jihovýchodní Asie a Latinská Amerika.


[Newsletter] [Enterprise Europe Network]

Post-doktorandské pozice na VŠB - TU Ostrava

Od: Sladky Richard

Dovolujeme si Vás požádat o zveřejnění inzerátu, který nabízí mladým výzkumníkům post-doktorandské pozice na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. V příloze naleznete stručnou a podrobnou verzi anglicky psaného inzerátu, byli bychom velmi rádi, pokud by mohl být předán jednotlivým pracovištím, případně zveřejněn na internetových / intranetových stránkách Vaší instituce.

[inzerát]

středa 18. července 2012

Vláda dá příští rok na vědu zřejmě o 702 milionů méně než letos

Na výzkum, vývoj a inovace by měla vláda ze státního rozpočtu v příštím roce dát zhruba 25,9 miliardy korun, což by bylo zhruba o 702 milionů korun méně než letos. Vyplývá to z vládních materiálů, které má ČTK k dispozici. Výdaje na vědu a výzkum vláda projednává spolu s návrhem státního rozpočtu, který kabinet definitivně schválí v září.

[celý článek]

úterý 17. července 2012

Nové výzvy 7. Rámcového programu

dne 10.7. Evropská komise zveřejnila nové výzvy pro předkládání projektů v téměř všech oblastech 7. Rámcového programu EU.

[Více informací k výzvám a důležité dokumenty]

Informace k programu ICT FP7

Předběžné výsledky hodnocení 9. výzvy programu ICT FP7 (uzávěrka byla v dubnu 2012): V rámci 9. výzvy ICT FP7 bylo podáno celkem 645 mávrhů projektů (5 117 účastí). Celkem 254 návrhů splnilo všechna kritéria hodnocení. Pro formální nedostatky bylo vyřazeno 6 návrhů ("ineligible").

Účast ČR: Týmy z ČR participovaly ve 37 návrzích (48 účastí z ČR), z tohoto počtu 8 návrhů (10 účastí z ČR) splnilo všechna kritéria hodnocení, 1 návrh (4 účasti z ČR) byl vyřazen pro formální nedostatky.

Celkem 7 návrhů mělo koordinátora z ČR, žádný z nich neprošel všemi kritérii hodnocení. Univerzitní pracoviště se zapojila do 21 návrhů projektů, ústavy AV ČR do 7 návrhů, firmy do 8 návrhů, ostatní do 7 návrhů.

Všemi kritérii hodnocení prošlo 5 návrhů s účastí univerzit, 2 návrhy s účastí ústavů AV ČR, 3 návrhy s účastí firem.

V rámci programu ICT byly dnem 10.7.2012 vyhlášeny tyto výzvy: - 10. ICT výzva, uzávěrka 15/01/2013, předběžný rozpočet: 705,5 M EURO - Factories of the Future 2013, uzávěrka 4/12/2012, předběžný rozpočet: 230 M EURO - ICT for Green Cars 2013, uzávěrka 4/12/2012, předběžný rozpočet: 40 M EURO - Smart Cities and Communities, uzávěrka 4/12/2012, předběžný rozpočet: 209 M EURO - SME Initiative on Analytics 2013, uzávěrka 15/012013, předběžný rozpočet: 20 M EURO - FET Flagship Initiatives 2013, uzávěrka 23/10/2012, předběžný rozpočet: 108 M EURO Podrobné informace pro navrhovatele jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výzev:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/searchcalls?state=open&theme=ict

Přehledně zpracované prezentace k jednotlivým tématům:
http://www.oko-ist.cz/index.php?ids=calls
http://www.oko-ist.cz/index.php?&ids=calls&id=ncp-infoday_12-06-19

The new ERC calls 2013 are open!

[€1.75 billion for new ERC research projects]
[The new ERC calls 2013 are open!]

úterý 10. července 2012

Dotace na výzkum a vývoj jsou aktuální! (email)

Dovolte, abychom Vás informovali o aktuálních možnostech podpory výzkumu a vývoje pro Vaši společnost. Pokud plánujete v období do roku 2015 investovat do rozšíření výzkumného a vývojového oddělení pomůžeme Vám na tyto aktivity získat dotaci až 60% z programu Potenciál.

Na rozdíl od naší české konkurence dokážeme asistovat i při žádání o dotace z programů administrovaných přímo v Bruselu. Díky programům Life+ Eurostars Vám pomůžeme získat podporu na Vaše výzkumné záměry a urychlíme tak uvedení produktů na trh. Těmito programy dokážeme pokrýt Vaše osobní náklady ve výzkumu a vývoji až na dva roky!

Rádi se s Vámi sejdeme a konkrétní příležitosti detailněji probereme. Neváhejte nás kontaktovat!


S pozdravem,  Yours sincerely,
Ing. Michal Bartal
Consultant
T
M
F
E
Kamenná 13
639 00  Brno

pátek 6. července 2012

Kvantové počítače už nepotřebují chlazení

První kvantový počítač loni vyžadoval chlazení na teplotu blízkou absolutní nule. Dnes už bude stačit pokojová teplota. Stabilita qubitu se navíc zvýší o šest řádů.

[celý čĺánek]

Nejrychlejší superpočítač - červen 2012

Je jím Sequoia od firmy IBM. Situace na špičce pelotonu se ale velmi rychle mění.

[celý článek]

středa 4. července 2012

Na lovu Higgsova bosonu

Výsledky z experimentů ATLAS a CMS, probíhajících na urychlovači LHC ve středisku CERN, potvrdily existenci nové subatomární částice. Na definitivní důkazy Higgsova bosonu však musíme ještě čekat.

[rozhlas.cz] [ČT 24]

Návrh výdajů státního rozpočtu

Vláda svým usnesením ze dne 26. června 2012 č. 458 schválila "Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015" (SR VaVaI 2013-15).

[aktuální znění návrhu 2013-15], [komentář ke změnám ve výdajích 2012-13]

Výzva k nominaci kandidátů na dva členy výzkumné rady TA ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá právnické osoby zabývající se aplikovaným výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání n ávrhů pro volbu dvou kandidátů na členy výzkumné rady Technologické agentury ČR. Návrhy je nutno doručit nejpozději do 24. srpna 2012. Další podrobnosti naleznete v sekci Výzva k nominaci kandidátů na členy výzkumné rady TA ČR

[zdroj: vyzkum.cz]

úterý 3. července 2012

Přednáška Prof. Frank J. Hall, 10.7.2012


Prof. Frank J. Hall  (Department of Mathematics and Statistics, Georgia State University, Atlanta) přednese přednášku s názvem "CB-Matrices, G-Matrices, and GCB-Matrices".

Kdy: 10.7.2012, 13.15
Kde: Ústav informatiky AV ČR, místnost č. 318[více informací]

SOFSEM, submission deadline extension (July 10)

39th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, January 26-31, 2013, VZ Bedrichov (Spindleruv Mlyn), Czech Republic.

Zpráva o prodloužení doby pro zaslání článků: Dear Sofsemists, dear Colleagues and Friends, due to many requests, the deadline for paper submissions has been extended to July 10, 2012.


[stránky konference SOFSEM 2013]

pondělí 2. července 2012

MŠMT podpořilo vynikající projekty, ERC CZ

Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byly včera slavnostně předány smlouvy a tak zahájeno řešení prvních projektů nového programu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nazvaného ERC CZ.

[celý článek na rozhlas.cz]