čtvrtek 19. července 2012

Enterprise Europe Network

Od: Ing. Jiří Vavřínek

Dobrý den,

dovolte mi oslovit Vás informacemi o veřejných zakázkách ve třetích zemích v rámci mezinárodní rozvojové spolupráce EuropeAid a to jménem Technologického centra AV ČR, koordinátora sítě Enterprise Europe Network v České republice.

V přiloženém newsletteru naleznete vybrané příklady avíz a oznámení o vyhlášení výběrových řízení, jejichž předmětem jsou práce, dodávky nebo služby. V tomto čísle byla vybrána avíza a oznámení v oborech (výstavba, laboratorní technika, vodní hospodářství, technická pomoc, informační technologie, jaderná energetika, elektrotechnika, ochrana klimatu, meteorologie).

Z hlediska místa realizace projektů rozvojové pomoci jsou v newsletteru zastoupeny regiony - Balkán, Blízký východ, severní a střední Afrika, střední Asie, jihovýchodní Asie a Latinská Amerika.


[Newsletter] [Enterprise Europe Network]

Žádné komentáře:

Okomentovat