pátek 20. prosince 2013

Šachový turnaj 11.2.2014

Vážení přátelé šachu, dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník šachového turnaje
 "O slona Ústavu informatiky", který se bude konat v úterý 11.2.2014.


Srdečně zdraví a na Vaši účast se těší

Ctirad Matonoha, Štěpán Papáček, Petr Tichý, Hanka Bílková

[stránky turnaje]

Odkazem

Prof. Strakošovi byla udělena Bolzanova medaile

V souladu s doporučením 10. zasedání Akademické rady AV ČR byla Prof. Strakošovi udělena Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách. Čestná oborová medaile mu bude předána při nejbližší vhodné příležitosti.


[Medaile AVČR udělené v roce 2013] [Zdeněk Strakoš homepage]

sobota 14. prosince 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  16. 12. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K6, MFF UK
  Zdeněk Strakoš (MFF UK): From PDEs through functional analysis to iterative methods, or there and back again
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  16. 12. 2013 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Paul J. Tackley  (Department of Earth Sciences, ETH Zurich Institute fuer Geophysik)
  The dynamics and evolution of terrestrial planets in our solar system and beyond
 • Seminář strojového učení a modelování
  19. 12. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Václav Chudáček
  Automatická analýza kardiotokografických signálů při porodu

Vznik Pražského informatického semináře

Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT). Seminář se bude scházet vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí.

[homepage] [pozvánka na první setkání 23.1.2014]

Odkazem

pátek 6. prosince 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  9. 12. 2013 (pondělí), 8:00, Sokolovská 83, K6, MFF UK
  Miroslav Pranič (University of Banja Luka): 
  Rational Gauss quadrature
 • Seminář oddělení 27
  9. 12. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  Václav Šebesta (ÚI AV ČR): 
  Vybrané kapitoly z historie Ústavu informatiky aneb jak jsme (z)řídili Ústav informatiky
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  9. 12. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Thomas Richter (Institut f. Angew. Mathematik, Univ. Heidelberg)
  A fully Eulerian formulation for fluid-structure interactions 
 • Seminář SIAM SC  
  10. 12. 2013 (úterý)12:20, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Martin Franců
  Krátký úvod do Lorentzových prostorů
 • Seminář ISCB ČR
  11. 12. 2013 (středa), 13:30, místnost 222
  Odřej Májek (Institut biostatistiky a analýz, MU Brno)
  Modelování relativního přežití pacientů s kolorektálním karcinomem: přežívají ženy déle než muži?" 

Odkazem

Medaile Josefa Hlávky prof. Fiedlerovi

Medaili Josefa Hlávky za rok 2013 předal 29. listopadu 2013 v budově AV ČR na Národní třídě za přítomnosti předsedy Akademie věd prof. Jiřího Drahoše předseda Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových prof. Václav Pavlíček profesoru Miroslavu Fiedlerovi z Ústavu informatiky AV ČR.

[celý článek (AB)]

Aktuální výzvy

pátek 29. listopadu 2013

Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  2. 12. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Jakub Šístek (MÚ AV ČR)
  Efficient solution methods for modelling of flows around insect wings
 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  3. 12. 2013 (úterý)13:15, místnost 318
  Miroslav Pranic (University of Banja Luka)
  How to generalize the Golub-Welsch algorithm to the case of rational Gauss quadrature
 • Seminář strojového učení a modelování
  5. 12. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Otakar Trunda
  Použití algoritmu "Monte Carlo Tree Search" v plánování

Odkazem

Informace z GA ČR

 • Grantová agentura ČR a rakouská agentura pro vědu – The Austrian Science Fund připravují vyhlášení společné soutěže pro podání česko-rakouských bilaterálních projektů v základním výzkumu. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency principu. Veřejná soutěž bude otevřena od 15. prosince 2013 s možností podání projektu do 12. února 2014.
 • V roce 2014 vyhlásí GA ČR poprvé veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v nové skupině grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků, která ponese název „Juniorské granty“. Tato soutěž bude vyhlašována každoročně až do roku 2022 a je určena uchazečům, kteří v roce podání návrhu dosáhli věku nejvýše 35 let. Doba řešení těchto projektů bude tříletá.

pátek 22. listopadu 2013

Semináře

 • Seminář SIAM SC  
  26. 11. 2013 (úterý)12:20, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Jan Kalina
  Klasifikační metody pro vysoce rozměrná genetická data
 • Seminář aplikované matematické logiky
  27. 11. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
  Matěj Dostál (ÚI AV ČR)
  Ordered universal algebra, algebraic theories and Morita theorems

Odkazem

Workshop v Liblicích, 24-27. listopadu 2013

Ve dnech 24-27. listopadu 2013 se bude konat v Liblicích workshop s názvem "Implicitly constituted materials: Modeling, analysis, and computing". Workshop je pořádán MFF UK ve spolupráci s naším ústavem, s podporou projektu ERC-CZ MORE, v rámci aktivit Nečasova centra pro matematické modelování.

 [Stránky workshopu] [Nečasovo Centrum pro matematické modelování]

čtvrtek 21. listopadu 2013

Cena Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku

Cena Jaroslava Jirsy, nazvaná po dlouholetém řediteli univerzitního nakladatelství Karolinum, je určena autorům a autorským týmům z Univerzity Karlovy za vysokoškolské učebnice. Je udělována za první vydání publikace v oborech společenskovědních a humanitních, lékařsko-farmaceutických, a přírodovědných a matematicko-fyzikálních.

V oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních získal cenu kolektiv autorů J. Duintjer Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš a P. Tichý za učebnici Analýza metod pro maticové výpočty (Základní metody). Cena byla předána 14.11.2013 v Karolinu u příležitosti oslav Mezinárodního dne studentstva.

[stránky věnované této učebnici[článek na webu UK] [statut ceny Jaroslava Jirsy]

neděle 17. listopadu 2013

Prof. M.Fiedler vyznamenán Medailí Josefa Hlávky

Prof. RNDR. Miroslav Fiedler, DrSc. byl v předvečer Státního svátku ČR vyznamenán  Medailí Josefa Hlávky. Toto ocenění udělované Nadací „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a určené nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění převzalo v sobotu 16. listopadu 2013 na zámku v Lužanech u Přeštic osm laureátů. Srdečně gratulujeme!


[Matematik prof. M. Fiedler vyznamenán Medailí Josefa Hlávky (AV ČR)]
[Hlávkova nadace ocenila nestory české vědy a umění (ČN)]
[Medaile a ceny Josefa Hlávky (AB)]
[Hlávkova nadace]

pátek 15. listopadu 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  18. 11. 2013 (pondělí), 8:00, Sokolovská 83, K6, MFF UK
  The regular MORE seminar is replaced by talks of selected doctoral students supported by the MathMAC centre. 
 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  19. 11. 2013 (úterý)13:15, místnost 318
  Gérard Meurant (Commissariat a l'Energie Atomique, Paris)
  The location of the Arnoldi Ritz values for normal matrices
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  19. 11. 2013 (úterý)14:15, místnost 318, Ústav informatiky
  Gabriel N. Gatica (Dept. de Ing. Matem., Universidad de Concepcion, Chile)
  A finite element method for a three-dimensional fluid-solid interaction problem
 • Seminář ISCB ČR
  20. 11. 2013 (středa), 13:30, místnost 222
  Tomáš Pavlík (Institut biostatistiky a analýz, MU Brno)
  Hodnocení stavu pacientů s chronickou myeloidní leukémií v éře moderní farmakoterapie
 • Seminář strojového učení a modelování
  21. 11. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Ondřej Tichý
  Slepá separace a dekonvoluce medicínských obrazových sekvencí

Odkazem

2nd Prague Symposium on Semilinear Logics

2nd Prague Symposium on Semilinear Logics will be held in Prague in November 20th, 2013. The event will take place in the Institute of Computer Science of the Academy of Science of the Czech Republic, in the seminar room 318 on the second floor. Organized by: Petr Cintula, Academy of Sciences of the Czech Republic Carles Noguera, Academy of Sciences of the Czech Republic.

[more information]

Týden vědy a techniky a den otevřených dveří

Náš ústav v rámci akce Týden vědy a techniky reprezentovali na mimoústavní půdě
 • Jaroslav Resler s přednáškou Které zdroje znečištění ovzduší poškozují (5. 11. 2013, 17:00 hod., Akademie věd ČR (malý sál), Národní 3, Praha 1)
 • prof. Jana Zvárová s přednáškou Věda a svět elektronického zdravotnictví (14. 11. 2013, 17:00 hod ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, Praha 2)
Ve dnech 12-13. listopadu pak proběhly dny otevřených dveří (DOD) Ústavu informatiky AV ČR, v rámci kterých byly předneseny následující příspěvky
 • Jaroslav Hlinka: Mozek nikdy nespí
 • Rostislav Horčík: Intuice, nebo formální metody?
 • Zuzana Haniková: Počítače jako produkt lidského mozku
 • Petr Tichý: Co Vy na to, pane Gauss?
 • Jan Kalina: Aktivity genů při cévní mozkové příhodě
Jako v loňském roce se uskutečnil díky panu Václavu Nývltovi z redakce Technet.cz a technické podpory našeho IT oddělení on-line přenos přednášek. Přednášky je možné shlédnout ze záznamu. Abstrakty přednášek lze nalézt na stránkách našeho ústavu.

pátek 8. listopadu 2013

Ocenění nadačního fondu Neuron. Mezi oceněnými byl Jan Kalina či Vojtěch Rödl.

Nadační fond obchodníka Karla Janečka v úterý předal ceny za celoživotní dílo a milionové výzkumné granty pro české vědce. Ceny, udílené letos za podpory dvou nových mecenášů, mířily přesto z velké části za hranice České republiky.

Mezi oceněnými byl i Jan Kalina, který se bude věnovat zlepšování práce s "velkými daty". Zkombinuje dva modely statistiky, aby bylo možné vyloučit chyby vyvolané tím, že počet proměnných přesahuje počet pozorování. Tato tzv. robustní analýza pomáhá třeba při určování vlivu genů na náchylnost k některým onemocněním, kde se vědci musí probírat doslova záplavou různých údajů a měření.

Cenu Neuron za celoživotní dílo získal Vojtěch Rödl, odborník na kombinatoriku a teorií grafů (od roku 1987 přednáší na Emory University v Atlantě).

Více informací o letošních oceněních nadačního fondu Neuron lze nalézt níže.

[Granty Neuron 2013] [Ceny Neuron za celoživotní dílo 2013]
[Čeští mecenáši vyhlásili vítěze vědeckých cen (Technet)]


Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  11. 11. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Ivana Pultarová (FSv ČVUT)
  Algebraic multigrid with adaptive coarse space
 • Seminář Hora Informaticae
  11. 10. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  Helmut Veith  (Vienna University of Technology)
  Know thy enemy: making model checking scale in practice 
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  11. 11. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Viktor Vialov (MU UK)
  On the boundary regularity of the weak solutions to the magneto hydrodynamics system
 • Seminář SIAM SC  
  12. 11. 2013 (úterý)12:20, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Jan Hodic
  Kvantová turbulence a její vizualizace z pohledu matematického modeláře
 • Seminář aplikované matematické logiky
  13. 11. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
  Petr Savický (ÚI AV ČR)
  Boolean functions with a vertex-transitive group of automorphisms
 • Seminář
  13. 11. 2013 (středa)16:00, místnost 318
  David Coufal (ÚI AV ČR): 
  Odhady hustot v sekvenčních metodách Monte Carlo

Odkazem

neděle 3. listopadu 2013

Semináře

Odkazem

sobota 26. října 2013

Semináře

Odkazem

pátek 18. října 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  21. 10. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Vít Průša (MFF UK)
  Fidelity of the estimation of the deformation gradient from data deduced from the motion of markers placed on a body that is subject to an inhomogeneous deformation field
 • Seminář Hora Informaticae
  21. 10. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  I. Korec (MU SAV), J. Wiedermann  (ÚI AV ČR)
  Deterministic verification of integer matrix multiplication in quadratic time
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  21. 10. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Iryna Rybak (Institut fur Angewandte Analysis und Numerische Simulation, Universitat Stuttgart)
  Coupling porous medium and free flow systems: Mathematical modeling
 • Seminář SIAM SC  
  22. 10. 2013 (úterý)12:20, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Marie Michenková  (ÚI AV ČR)
  A brief introduction to compressed sensing and low-rank matrix completion problems
 • Seminář aplikované matematické logiky
  23. 10. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
   Eunsuk Yang (ÚI AV ČR)
  Algebraic Kripke-style semantics for relevance logics
 • Seminář strojového učení a modelování
  24. 10. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Vladimír Španihel
  Využití GPU k urychlení učení neuronových sítí