čtvrtek 21. listopadu 2013

Cena Univerzity Karlovy za nejlepší učebnici roku

Cena Jaroslava Jirsy, nazvaná po dlouholetém řediteli univerzitního nakladatelství Karolinum, je určena autorům a autorským týmům z Univerzity Karlovy za vysokoškolské učebnice. Je udělována za první vydání publikace v oborech společenskovědních a humanitních, lékařsko-farmaceutických, a přírodovědných a matematicko-fyzikálních.

V oborech přírodovědných a matematicko-fyzikálních získal cenu kolektiv autorů J. Duintjer Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš a P. Tichý za učebnici Analýza metod pro maticové výpočty (Základní metody). Cena byla předána 14.11.2013 v Karolinu u příležitosti oslav Mezinárodního dne studentstva.

[stránky věnované této učebnici[článek na webu UK] [statut ceny Jaroslava Jirsy]

Žádné komentáře:

Okomentovat