pátek 30. října 2015

Semináře

 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
   2. 11. 2015 (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Sebastian Schwarzacher: Existence, uniqueness and optimal regularity results for very weak solutions to nonlinear elliptic systems
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  2. 11. 2015 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Josef Málek:  (Mathematical Inst., Charles Univ.)Limiting strain models in elasticity theory and variational integrals with linear growth
 • Přednáškový cyklus prof. Svobody   
  2. 11. 2015 (pondělí), 18:00, Thákurova 9, T9, FIT ČVUT
  Edmond Jonckheere(University of Southern California)Quantum Adiabatic Computation, where the mathematics is trying to tell us something
 • Seminář SIAM SC  
  4. 11. 2015 (středa),  14:00, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Marek Netušil
  Homogenizace pro začátečníky
 • Seminář strojového učení a modelování
  5. 11. 2015 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Lukáš Sekanina
  Kartézské genetické programování pro aproximaci a evoluci digitálních obvodů

Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší a největší vědecký festival v České republice. V pořadí 15. ročník proběhne od 1. do 15. listopadu 2015 v Praze, Brně, Ostravě a na dalších místech po celé České republice. Celkově se uskuteční více než 250 přednášek, 60 výstav, 75 dnů otevřených dveří, vědecké kavárny, workshopy, semináře a projekce dokumentárních filmů po celé republice.

Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. - Den otevřených dveří

Datum konání: 4.–5. 11. 2015, 9:00–12:00
Místo konání: Pod Vodárenskou věží 2, Praha 8

Kdo se bojí umělé inteligence a robotů?

Datum konání: 3. 11. 2015, 13:00
Místo konání: AKADEMIE VĚD ČR, NÁRODNÍ 3, PRAHA 1, Velký sál
Přednášející: prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
[odkaz]

Anatomie klasických šifer aneb Jak džentlmeni četli cizí dopisy

Datum konání: 5. 11. 2015, 18:00
Místo konání: PARALELNÍ POLIS, Dělnická 43, Praha 7
Přednášející: prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
[odkaz]

Odkazem

Věda a výzkum
Školství
Akce
Výzvy

pátek 23. října 2015

Semináře

 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
   26. 10. 2015 (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Giordano Tierra: Computational study on flows of fluids characterized by non-monotone implicit constitutive relations
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  26. 10. 2015 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Miroslav Soóš:  (Dept. of Chemical Engineering, Univ. Chemistry & Technology Prague)Modeling of multiphase flows

Vztahy v proměnlivosti klimatu Země


Vědci z Ústavu informatiky AV ČR ve spolupráci s kolegy z Postupimského ústavu pro výzkum dopadu klimatu vyvinuli novou matematickou a výpočetní metodu k posouzení kauzálních souvislostí změn meteorologických veličin v různých oblastech světa. Změny v teplotě, množství srážek či síle větru na jednom místě na Zemi totiž mohou ovlivnit obdobné změny i na velmi vzdáleném místě. „Porozumění těchto souvislostí je klíčová znalost, kterou potřebujeme k posouzení rizik spojených se změnami klimatu,“ vysvětluje spoluautor metody RNDr. Milan Paluš, DrSc., z Ústavu informatiky AV ČR. Výsledky publikoval prestižní časopis Nature Communications.
[více na webu AV ČR]

Odkazem

Věda a výzkum
Granty
Školství
Uzávěrky - aktualizace

Semináře

čtvrtek 15. října 2015

Pražský informatický seminář

Šestnácté setkání Pražského informatického semináře proběhne ve čtvrtek 22. října 2015 od 16:00 v budově MFF UK na Malostranském nám.
Na programu bude přednáška Pavla Šebora: Simulované světy .


Pavel Šebor(foto)

Nejlépe hodnocení pedagogové ocenění děkanem


MFF UK zveřejnila výsledky studentské ankety za letní semestr akademického roku 2014/15. V programu matematika v kategorii další přednáška získala ocenění RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (druhá zprava).
[odkaz]

pátek 9. října 2015

Semináře

 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
   12. 10. 2015 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Michael Pokojovy: Linear heat equation with delay: ill-posedness vs. well-posedness and long-time behavior 
 • Seminář aplikované matematické logiky
  14. 10. 2015 (středa), 10:00, místnost 318
  Kde jsme byli + diskuse o semináři
 • Seminář numerické matematiky
  15. 10.  2015 (čtvrtek)14:00Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Anna-Margarete Sändig (Universität Stuttgart)Regularity results for parabolic problems in polygons (Tato přednáška se koná jakožto 18. přednáška Matematických kolokvií pořádaných matematickou sekcí MFF UK)

Odkazem

Věda a výzkum
Semináře
Ceny

neděle 4. října 2015

Semináře

 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
   5. 10. 2015 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Michael Pokojovy: Some aspects of nonlinear thermoelastic plates
 • Seminář strojového učení a modelování
  8. 10. 2015 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Milan Šulc
  Feature mapy a aproximace kernel-SVM klasifikátorů pomocí linearního SVM
 • Seminář numerické matematiky
  8. 10.  2015 (čtvrtek)14:00Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Thomas Richter (Universität Erlangen-Nürnberg)Goal-oriented adaptivity and optimization for fluid-structure interactionsOdkazem

Věda a výzkum Školství Výzvy Akce