pátek 28. prosince 2012

Semináře

 • Seminář strojového učení a modelování
  3.1.2013 (čtvrtek), 14:00 v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Jan Koutník:  
  Škálovatelná neuro-evoluce
 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
   7. 1. 2013  (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Eduard Feireisl (MFF UK): 
  Weak and strong solutions to complete fluid systems  
 • Setkání uživatelů systému Wolfram Mathematica
   7. 1. 2013  (pondělí)13:00, místnost 318
  Zdeněk Buk (FELK ČVUT): Představení Mathematica verze 9  
 • Seminář Hora Informaticae
  7. 1. 2013 (pondělí), 15:30, místnost 318
  Vojtěch Rödl   (Emory University, Atlanta, USA )
  Extremální problémy v teorii grafů s aplikací v teorii čísel 
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics
  7. 1. 2013  (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Tomáš Roubíček (MFF UK): Adhesive contact of visco-elastic bodies and defect measures arising by vanishing viscosity
 • 82. kolokvium 
  8. 1. 2013  (úterý), 14:00, Malostranské nám. 25 , refektář, první patro, MFF UK
  Bela Bollobas (Trinity College, Cambridge): 
  Bootstrap percolation - recent probabilistic results
  10. 1. 2013  (čtvrtek), 12:20, Malostranské nám. 25 , S6, MFF UK
  Bela Bollobas (Trinity College, Cambridge): 
  Název bude upřesněn

Odkazem


čtvrtek 27. prosince 2012

Soutěž o cenu Prof. Babušky - výsledky

Jan Papež (vedoucí diplomové práce Zdeněk Strakoš) a Matyáš Novák (vedoucí diplomové práce Miroslav Tůma) uspěli se svými pracemi v soutěži O cenu Prof. Babušky:

In December 2012, the Czech Association for Mechanics and the Union of Czech Mathematicians and Physicists again awarded the I. Babuska Prize for the best work in scientific computing submitted by students and young scientists. The Prize winner for 2012 is Dr Josef Rak from the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague. The work honored is his PhD thesis Numerical solution of a Fredholm integral equation of the second kind related to induction heating.

Further winners were delivered diplomas of honor. The second position was awarded to Dr Radek Fucik from the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague for his PhD thesis Advanced numerical methods for modelling two-phase flow in heterogeneous porous media. The third position belongs to Dr Martin Cermak from the VSB-Technical University of Ostrava who presented his PhD thesis Scalable algorithms for solving elasto- plastic problems.

Further diplomas of honor were delivered to MS theses. The first position in this category was taken by Matyas Novak from the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague for his thesis Symmetric sparse matrix eigenproblem connected with the computation of electron states. The second position was awarded to Jan Papez from the same Faculty for his thesis Estimates of algebraic error and stopping criteria in numerical solution of partial differential equations. The third position was shared by Jiri Blazek (Czech Technical University in Prague) with his MS thesis and Eliska Janouchova from the same University with her BS thesis.

[Soutěž o cenu Prof. Babušky]

sobota 22. prosince 2012

Odkazem

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 19. 12. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LR: Informace - základ výzkumu. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 4. 2. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 8. 2013.

[program LR] [stránky MŠMT]

Vyhlášení pilotní výzvy 7. RP - ERA Chairs

Dne 18.12.2012 byla vyhlášena pilotní výzva ERA Chairs, uzavřena bude 30.5.2013. Jedná se o nový nástroj připravovaného rámcového programu Horizontu 2020, který bude otestován v rámci pilotních projektů v průběhu 7. rámcového programu.

Výzva je směřována na ty výzkumné instituce a univerzity, které mají dobrý startovací potenciál a možnost výrazného progresu (např. instituce, které získaly podporu ze strukturálních fondů ve stávajícím programovém období a mají výhled na další financování v příštím období, neměly by to však být v současnosti špičková pracoviště, kde by se účinek excelentního výzkumníka - ERA Chair - výrazněji neprojevil).

Tento nástroj je určen především k zajištění větší účasti v rámcových programech a pro výzkumné instituce a vysoké školy sídlící v konvergenčních regionech. Celkový rozpočet na výzvu činí 12 milionů EUR, počítá se celkově s 5-6 projekty, financován může být pouze jeden projekt ERA Chair na členský/asociovaný stát EU.

Prostředky na ERA Chair mohou být využity pouze na plat profesora (=ERA Chair), na jeho tým a cestovné. Finance spojené s projektem a na vybavení si musí zajistit instituce sama z jiných zdrojů (strukturální fondy, národní zdroje, regionální zdroje ad.).

[bližší informace]

Konference

Éra kafemlejnku končí: Jak budou vědci hodnoceni od roku 2013?

Současnou metodiku hodnocení výsledků výzkumu čeští vědci zhusta kritizují. Říká se jí kafemlejnek, protože de facto „přemele“ monografie, články i patenty do podoby rozdělovaných peněz. Kafemlejnku, k němuž měl výtky i mezinárodní audit české vědy, nyní zvoní hrana. A rodí se hned dva nové způsoby, jak vědce spravedlivěji hodnotit. Dlouhodobý bude platit od roku 2016, přechodný nejspíš už příští rok.

pátek 14. prosince 2012

Semináře

Odkazem

MŠMT - ERC CZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 12. 12. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inov acích v rámci programu LL – ERC CZ. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 12. 3. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 7. 2013.

[více informací]

MŠMT - veřejná soutěž Národního programu udržitelnosti I.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 12. 12. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LO – Národní program udržitelnosti I. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 5. 2. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 10. 2013.

[více informací]

XLI. zasedání Akademického sněmu AV ČR


Na pozici předsedy Akademie věd ČR pro funkční období 2013–2017 navrhuje XLI. Akademický sněm AV ČR současného předsedu prof. Jiřího Drahoše. Potvrdil to výsledek hlasování sněmu – ze 196 platných hlasovacích lístků bylo 172 pro návrh, 14 proti, 10 se zdrželo. Nejvyšší samosprávný orgán AV ČR se sešel ve čtvrtek 13. prosince 2012 v pražském Národním domě a volba kandidáta na funkci předsedy AV ČR byla hlavním bodem jeho programu. Současný předsednický mandát prof. Jiřího Drahoše vyprší 24. března 2013. Nového předsedu AV ČR jmenuje po projednání vládou ČR prezident republiky na návrh Akademického sněmu AV ČR.

[celý článek] [web AV ČR]

Ministr školství Fiala: Budu první, kdo by hájil autonomii vysokých škol

Příval nápadů a kvapných hokus-pokusů z ministerstva školství, když mu šéfoval Josef Dobeš, vystřídal vnějškový klid. Někteří kritici říkají, že snad až příliš velký. Ministr Petr Fiala je v úřadu více než půl roku a je takříkajíc opakem svého předchůdce. Je věcný, seriózně akademický.

[celý článek] [Česká pozice]

čtvrtek 13. prosince 2012

Sněm zvolil Drahoše kandidátem na předsedu Akademie věd

 Akademický sněm v Praze podle očekávání drtivou většinou hlasů zvolil nynějšího předsedu Akademie věd (AV ČR) Jiřího Drahoše kandidátem pro tuto funkci na další volební období. Z 238 přítomných členů sněmu s platnými hlasy odevzdalo hlasovací lístky 196 účastníků, z nichž 172 hlasovalo pro Drahoše, 14 bylo proti a deset se hlasování zdrželo, řekl ČTK Jan Martinek z tiskového odboru akademie.

[celý článek]

neděle 9. prosince 2012

Systém jednoznačných identifikátorů ORCID pro vědce

Nedávno vznikl celosvětový systém jednoznačných identifikátorů ORCID pro vědce (co je DOI pro dokumenty, to je ORCID pro vědce): http://about.orcid.org

Jde o nekomerční systém, který má celosvětovou podporu důležitých nakladatelství a vědeckých organizací. Zatím budou mít díky tomuto systému jednodušší život hlavně Jan Novák a Wu Li. Dle mého názoru však ORCID časem zásadně změní spoustu věci kolem vědy.

Myslím si, že má smysl se tam registrovat, ORCID na všech publikacích uvádět a povědomí o něm dále šířit.

Jak bude vypadat vysoké školství v Česku?

Kroky vedoucí k reformě vysokého školství nabírají na síle a rychlosti. Možná až příliš, jak se domnívá Akademický senát Univerzity Karlovy nebo někteří rektoři, kteří nevidí reálně zvládnutí tolika bodů a jednání do března 2013, což je termín, kdy hodlá ministr školství Petr Fiala předložit vládě novelu vysokoškolského zákona. Právě o ní jedná jeho úřad v posledních týdnech s reprezentací vysokých škol (VŠ) i s jejich rektory.

[celý článek] [Česká pozice]

pátek 7. prosince 2012

Semináře

 • MathMAC Seminář
  10. 12. 2012  (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  9:00 Therese Mieth (Friedrich-Schiller Universität Jena): 
  Traces of weighted Besov spaces
  9:40 Benjamin Scharf (Friedrich-Schiller Universität Jena): Wavelets in function spaces on celular domains
 • Seminář Hora Informaticae
  10. 12. 2012 (pondělí), 14:30, místnost 318
  Jiří Zlatuška  (FI MU Brno)Zásady hodnotící procedury peer review výzkumných pracovišť v informatice 
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics
  10. 12. 2012  (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Jindřich NEČAS MEMORIAL SEMINAR
  15:45 Oldřich John (MFF UK): Jindřich Nečas a regularita - několik vzpomínek
  16:00 Miroslav Bulíček (MÚ UK): On recent progress in the regularity theory for minimizers of variational integrals 
 • Seminář oddělení výpočetních metod
  11. 12. 2012 (úterý), 13:15, místnost 318
  Jan Vlček Modifikace metody BNS pro lepší splnění předchozích kvazinewtonovských podmínek 
 • Seminář aplikované matematické logiky
  12. 12. 2012 (středa), 14:00, místnost 318
  Carles NogueraExploring paraconsistency in fuzzy logics 
   
 • Seminář oddělení nelineárního modelování
  13. 12. 2012 (čtvrtek), 13:00, místnost 318
  Jiří Hošek (ÚFA AV ČR)
  Systém pro předpověď stavu povrchu vozovky na území ČR        

      

Odkazem

Konference

Mezinárodní rok statistiky 2013 - video

 • (Zdeněk Valenta) Níže naleznete odkaz na YouTube video (SAS), které popularizuje oslavy Mezinárodního roku statistiky 2013 zběžným pohledem na oblasti našich životů, do kterých se aplikace statistiky promítají. [video]

Pozvánka na výroční setkání JČMF

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na předvánoční výroční setkání členů pražské pobočky JČMF organizované ve spolupráci s DIMATIA Centre a Informatickým ústavem University Karlovy v rámci semináře SEDMA. Na tomto setkání bude hostem

Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
z Ústavu informatiky AV ČR v Praze

a bude přednášet na téma

O síle matematického objevu: Hold Alanu M. Turingovi

Srdečně zveme všechny členy pobočky i ostatní zájemce včetně studentů a přátel.

Místo konání:   Refektář jezuitského Profesního domu na Malostranském náměstí v 1. patře budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Datum konání: 11. Prosinec 2012 - 16:00 - 18:00

úterý 4. prosince 2012

Seminář Management projektů 7. RP, 6.12.

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 6.12. od 9:30 hodin seminář na téma Management projektů 7. RP. Cílem semináře je představit účastníkům základní principy řízení projektů včetně životních fází projektu ve specifických programech Spolupráce a Kapacity. O své zkušenosti s vedením projektu se podělí Mgr. Michal Dovčiak, Ph.D. z Astronomického ústavu AV ČR.

[registrace] [pozvánka]

sobota 1. prosince 2012

Semináře

Odkazem

Doktorské studium v ČR: Kudy a jak dále

Od: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Dne 4. 12. 2012 proběhne setkání s názvem DOKTORSKÉ STUDIUM V ČESKÉ REPUBLICE. KUDY A JAK DÁLE?, které nabídne kritický pohled na aktuální stav, kvalitu a podobu doktorského studia v ČR. Registrace na akci není nutná.

Stipendium L´Oréal pro ženy ve vědě

Dne 3. prosince 2012 se oficiálně otevírá 7. ročník stipendijního projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě. Společnost L´Oréal jej uskutečňuje ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR. Společnost L´Oréal si uvědomuje, že Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy, a proto také v roce 2013 tři nejlepší laureátky z řad mladých vědkyň získají stipendium. Díky každoroční vysoké úrovni přihlášených projektů, poskytuje společnost L´Oréal stipendium na částku 250 000 Kč. Přihlášky do nového ročníku bude možné podávat od 3. prosince 2012 do 31. ledna 2013.

[více informací] [přihlášky přes web]

pondělí 26. listopadu 2012

Děkovný list AV ČR našim zaměstnancům

Děkovný list Akademie věd ČR slouží od roku 2007 k ocenění zvláště zasloužilých dlouholetých odborných, organizačních, administrativních a technických zaměstnanců pracovišť Akademie věd ČR, kteří svou kvalitní a obětavou prací významně přispěli k úspěšné činnosti svého pracoviště a tím i Akademie věd jako celku.

V letošním roce získali děkovný list AV ČR za náš ústav Hana Bílková, Eva Michálková, Marie Morávková, Ludmila Nývltová a Josef Křížek. Gratulujeme!

[Děkovké listy AVČR]

Workshopy pro pracovníky AV ČR do 30 let

Středisko společných činností zvažuje v současné době realizaci workshopů pro pracovníky AV ČR do 30 let. Tématicky by měly tyto workshopy volně navazovat na kurzy základů vědecké práce. Workshopy by se konaly 1x-2x měsíčně. Témata jsou podrobněji rozepsána v příložené dokumentu. V případě zájmu mě prosím kontaktujte, dal bych poté vědět paní Mgr. Karolině Stokláskové ze SSČ, která má tuto záležitost na starost. Prosím o informaci do konce tohoto týdne. PT.

[Témata] [Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.]

neděle 25. listopadu 2012

Studium informatiky v anglickém jazyce na MFF UK

Od akademického roku 2013-14 nabízí Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze bakalářský a magisterský studijní program Informatika také v anglickém jazyce. Program je určen především uchazečům ze zahraničí. Studium je samozřejmě také otevřeno absolventům středních škol v České republice.

[informace o studiu]

sobota 24. listopadu 2012

Semináře

Odkazem

Konference

 • Call for participation - SOFSEM 2013, 39th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, January 26-31, 2013
 • GAMM 2013, 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, March 18-22, 2013, Novi Sad, Serbia.

Vědecká rada Akademie věd České republiky důrazně odmítá Metodiku hodnocení výzkumu 2013

Vědecká rada AV ČR na svém pravidelném zasedání dne 15. 11. 2012 vyslechla přednášku profesora Málka, zpravodaje RVVI pro metodiku hodnocení a předsedy Komise RVVI pro hodnocení výsledků výzkumu, v níž představil principy Metodiky hodnocení 2013, jež by měla na přechodné období nahradit v současné době platnou Metodiku 2012. Vědecká rada AV ČR na základě kritických argumentů přednesených členem Akademické rady AV ČR prof. Chýlou a dalších diskutujících z řad členů Vědecké rady i přizvaných hostů principy Metodiky 2013 odmítá.

[celý članek]

Česká věda může ziskat z nově vzniklého fondu až 100 mil Kč

Čeští vědci budou moci během následujících zhruba 18 měsíců získat z nově vzniklého fondu až 100 milionů korun. Peníze do fondu, jehož vznik iniciovali organizátoři projektu Česká hlava, investuje několik významných tuzemských podnikatelů. Česko v podpoře vědy ze soukromých zdrojů výrazně zaostává za zahraničím.

[celý článek]

úterý 20. listopadu 2012

Česká hlava

V prestižní vědecké soutěži Česká hlava letos uspěli především zástupci lékařských oborů – průkopník chemoterapie zhoubných nádorů v ČR prof. Pavel Klener, světově uznávaný kardiolog a inovátor v oblasti srdečních náhrad prof. Jan Pirk a jeden ze zakladatelů mezinárodního programu boje s dětskou obrnou prof. Ervín Adam. Za vývoj krytého kovového samoexpandabilního jícnového stentu byla oceněna společnost ELLA-CS, s. r. o. Ceny získaly i dvě mladé vědkyně – Anna Fučíková, které se věnuje výzkumu nanočástic (značné využití mají v medicíně), a ing. Lenka Tománková, jež během studia zkoumala kosmické záření.

[Česká hlava]

neděle 18. listopadu 2012

Jiří Drahoš a Václav Pačes v Hyde Park Civilizace

Akademie věd oslaví 17. listopadu přesně 60 let od založení. Slavnostní vyhlášení Československé akademie věd proběhlo 17. listopadu 1952 v Národním divadle. Kam se česká věda za šest desetiletí posunula? V čem čeští vědci vynikají? Kteří byli nejlepší? A proč je česká věda nedostatečně financována? To jsou otázky na současného a bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše a Václava Pačesa.

[Video]

pátek 16. listopadu 2012

Miroslav Fiedler získal cenu Karla Janečka "Neuron"

Fond úspěšného podnikatele Karla Janečka ve čtvrtek rozděloval ceny pro vědce v oborech ekonomie, matematiky a medicíny.

Cenu Neuron 2012 za celoživotní dílo získali kardiolog Marek Malík, ekonom Jan Švejnar a matematik Miroslav Fiedler. Cenu Neuron 2012 pro mladé vědce do 40 let a 100 tisíc korun převzali lékař Radek Špíšek, ekonom Jakub Steiner a matematik Libor Barto. Druhým rokem fond rozděluje vědcům do 40 let granty v celkové hodnotě tři miliony korun. Letos je získali lékař Přemysl Jiruška, ekonom Jan Libich a matematik Miroslav Bulíček.

[celý čĺánek na technet.cz] [cena Neuron] [Miroslav Fiedler - rozhovor]

Odkazem

Konference

Semináře

čtvrtek 15. listopadu 2012

J. Liesen and Z. Strakoš, Krylov Subspace Methods

U nakladatelství Oxford University Press právě vyšla kniha autorů Jörga Liesena a Zdeňka Strakoše s názvem "Krylov Subspace Methods" a podtitulem "Principles and Analysis". Jde o velmi propracované dílo, které vznikalo několik let. Autoři se soustřeďují na analýzu krylovovských metod a vysvětlení matematických principů, na kterých jsou tyto metody založeny. Velké množství historických poznámek umožňuje čtenáři pochopit zrod a vývoj obecných matematických ideí a vidět tak krylovovské metody v souvislostech se zdánlivě vzdálenými oblastmi matematiky.

Knihu lze zapůjčit v naší knihovně.

[kniha Krylov Subspace Methods] [Jörg Liesen] [Zdeněk Strakoš]

Akademie věd si připomíná 60. výročí, má starosti s rozpočtem

Akademie věd si 17. listopadu připomene 60 let od doby, kdy Československá akademie věd zahájila činnost. Oslavy jí však kazí nejistota ohledně rozpočtu. Vědcům ztěžuje práci snižování státního příspěvku, který od roku 2009 do letoška klesl až o 21 procent, což podle nich zasáhlo do chodu instituce. Ovlivnilo to například nákup drahých přístrojů, určených pro výzkum, i zájem některých mladých lidí v AV pracovat.

[Celý článek]

Šéf Grantové agentury: Snažíme se omezit vliv „malého domácího rybníku“

Grantová agentura ČR (GA ČR), hlavní podporovatel základního výzkumu v Česku, má soutěžícím vědcům ročně rozdat asi 3,3 miliardy korun. O úspěchu či neúspěchu žádostí přitom rozhoduje panelový systém hodnocení vědeckých projektů – a právě v něm se zřejmě schyluje k velké změně.

[Celý článek] [Česká Pozice]

Odborný seminář STAR METRICS - hodnocení výstupů investic do výzkumu a vývoje

Seminář se uskuteční dne 28. listopadu 2012 od 10 do 13 hodin v prostorách Technologické agentury České republiky (Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6). Hlavním řečníkem semináře bude přední odbornice v problematice STAR METRICS, dr. Julie Ingrid Lane, jednacím jazykem semináře je angličtina.

Kontaktní osobou semináře je Mgr. Petr Matolín - matolin@tacr.cz , tel: +420 234 611 636. Potvrďte, prosím, svou účast na výše uvedenou emailovou adresu.

[Star metrics] [Julie Ingrid Lane]

neděle 11. listopadu 2012

Semináře

Odkazem

pátek 9. listopadu 2012

Podívejte se na přednášky o fuzzy logice a o tom, jak dýchá Země

V pátek 9. listopadu proběhla v rámci Týdne vědy a techniky série přednášek našeho ústavu. Technet.cz zprostředkoval přímý přenos dvou z nich. Přednášky je nyní možné shlédnou i ze záznamu.

[Celý článek i s videi na Technet.cz]

čtvrtek 8. listopadu 2012

Code of Practice, evropská matematická společnost

Evropská matematická společnost EMS vydala nový "Code of Practice".

The document lists strong recommendations to authors of mathematical papers, to editors and publishers, to referees and to users of bibliometric data. The EMS Ethics Committee offers its services to investigate cases of claims of unethical behaviour and it describes procedures for verification, for mediation, and for communication of its findings.

[dokument] [Evropská matematická společnost]

Úryvky z odstavce "Responsibilities of users of bibliometric data":
 1. Whilst accepting that mathematical research is and should be evaluated by appropriate authorities, and especially by those that fund mathematical research, the Committee sees grave danger in the routine use of bibliometric and other related measures to assess the alleged quality of mathematical research and the performance of individuals or small groups of people.
 2. It is irresponsible for institutions or committees assessing individuals for possible promotion or the award of a grant or distinction to base their decisions on automatic responses to bibliometric data.

úterý 6. listopadu 2012

Konference

pondělí 5. listopadu 2012

Akademie věd má přijít o půl miliardy

Akademie věd (AV) by podle nového návrhu rozpočtu měla příští rok přijít ve srovnání s letošním o víc než půl miliardy korun, tedy asi 13 procent svého rozpočtu. Předsednictvo akademické rady AV zároveň upozornilo, že celkové snížení výdajů státu na vědu má přesáhnout deset procent. Takové škrty by podle něho vedly k zásadnímu omezení výzkumu.

[Celý článek ]
[Stanovisko předsednictva Akademické rady AV ČR ]
[Společné prohlášení AV ČR, ČKR a RVŠ ]
[Kalousek proti všem: Myslí škrty ve vědě a výzkumu vážně? ]

sobota 3. listopadu 2012

Jan Kalina a Štefan Porubský v Týdnu vědy a techniky

Náš ústav budou v rámci akce Týden vědy a techniky reprezentovat  na mimoústavní půdě RNDr. Jan Kalina a prof. Štefan Porubský.
 • 6.11. (13:00) Štefan Porubský, Energie ukrytá v počtech, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1.
 • 10.11. (19:00) Jan Kalina, Cesta vědců do pohádky. Účast ve vědecké show v Divadle Semafor.
 • 13.11. (10:00) Štefan Porubský, Energie ukrytá v počtech, Východočeské muzeum v Pardubicích.
 • 15.11. (10:00 a 14:00) Jan Kalina, FameLab 2012 - Mezinárodní ozvěny. Vystoupení na veřejném setkání mezinárodních účastníků soutěže FameLab, Clam-Gallasův palác.
 • 15.11. Jan Kalina, vystoupení na slavnostní večeru, kde budou předávány Ceny Neuron. Tato akce není pro veřejnost a není inzerovaná na webu. Akce proběhne v barokním sále MFF UK na Malé Straně za účasti médií.

Dny otevřených dveří našeho ústavu

proběhnou ve čtvrtek 8. a pátek 9. 11. 2012 v místnosti č. 318.
 • 09.00 - 09.15: Představení Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.
 • 09.15 - 09.35: Š. Porubský,
  Jak násobili astronomové v době Rudolfa II.
 • 09.40 - 10.00: L. Běhounek,
  Matematická fuzzy logika
 • 10.05 - 10.25: R. Neruda,
  Umělá inteligence a datokopectví
 • 10.30 - 10.50: Š. Papáček, C. Matonoha,
  Matrix reloaded: od řasových biotechnologií k maticím
 • 10.55 - 11.15: P. Juruš,
  Dýchání Země - koloběh CO2 v atmosféře
 • 11.20 - 11.40: V. Papíková,
  Využití informatických metod při klinickém rozhodování
 • 11.45 - 12.05: J. Kalina,
  Bioinformatické metody při analýze genových expresí

Konference

pátek 2. listopadu 2012

Semináře


pondělí 29. října 2012

Prof. Jiřího Drahoše vyznamenal prezident republiky Medailí za zásluhy o stát

Medailí za zásluhy o stát v oblasti vědy vyznamenal v neděli 28. října 2012 předsedu Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše prezident České republiky Václav Klaus. Vysoké státní ocenění mu bylo uděleno na Pražském hradě při slavnostním ceremoniálu k výročí vzniku samostatného československého státu, celkem bylo letos oceněno dvaadvacet osobností. „Medaile za zásluhy je asi pro každého to nejvyšší možné ocenění v občanském životě, které může dostat," řekl ČTK prof. Jiří Drahoš.

[celý článek]

Václav Hořejší: Lze měřit kvalitu a produktivitu vědců?

Hodnocení aplikovaného výzkumu není problém, ale jak pozná daňový poplatník nebo mecenáš, že má smysl jím placený výzkum základní?

[celý článek] [Česká pozice]

pátek 26. října 2012

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Libereckého kraje

Liberecký kraj vyhlásil dne 24. 10. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu UD – Program č.28 Grantového fondu Libereckého kraje - Regionální inovační program. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 21. 12. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2013.

[Více informací]

Semináře

 • MathMAC Seminář
   29. 10. 2012  (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Ron Kerman (Brock University): 
  The trace inequality and eigenvalues of the Schrodinger operator
 • Seminář Hora Informaticae
  29. 10. 2012 (pondělí), 14:00, místnost 318
  Dalibor Štys (
  University od South Bohemia and Czech Technical University)Classification of image series  
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics
   29. 10. 2012  (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Jiří KrocIntroduction to dynamic recrystallization and structural design based on complex systems: building vocabulary 
 • Seminář oddělení výpočetních metod
  30. 10. 2012 (úterý), 13:15, místnost 318
  Ladislav Lukšan: Exposure optimization for warming the shapes in the automotive industry
 • Seminář oddělení nelineárního modelování
  1. 11. 2012 (čtvrtek), 13:00, místnost 318
  Petr Paščenko
  Predikční model vnitrodenního trhu s elektřinou - výchozí poznatky pro disertační práci