pondělí 24. června 2013

Odkazem

Výzkum mozku – největší současný vědecký úkol

Ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR a senátorka prof. Eva Syková uspořádala 18. června 2013 v Senátu Parlamentu České republiky konferenci Výzkum lidského mozku – velké téma pro 21. století. Sympozium pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha, kterého se zúčastnily význačné osobnosti české vědy a vzdělanosti – profesoři Josef Syka, Cyril Höschl, Karel Šonka, Ivan Rektor, Josef Bednařík, Jiří Wiedermann a Ing. Milan Hájek, chtělo české politiky i veřejnost upozornit na výzkum mozku jako jednu z badatelských priorit 21. století a také na to, že je třeba do této oblasti investovat více veřejných financí než doposud.

[celý článek]

Veřejné přednášky nositelů Akademické prémie

Dvojice vynikajících vědců, jejichž excelentní výzkum podpořila Akademie věd v letech 2007–2013 Akademickou prémií, se představí 1. července 2013 v budově AV ČR na Národní třídě v Praze. Od 10:00 hod. přednese RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR přednášku Matematická analýza proudění tekutin. RNDr. Václav Petříček, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR poté přiblíží téma Strukturní analýza krystalů ve třech a více dimenzích. Přednášky se konají v místnosti č. 205 do 13:00 hod

Konference ITAT 13. ročník

13. ročník konference česko-slovenské konference ITAT (Information Technologies - Applications and Theory) se bude konat v hotelu Zornička na Donovaloch ve dnech 11.-15. 9. 2013.

[stránky konference]

sobota 15. června 2013

Semináře

 • Seminář Hora Informaticae
  17. 6. 2013 (pondělí), 14:00, místnost 318
  Lubomír Soukup TIA AV ČR)
  Statistická indukce, bayesovský přístup a transformace digitálních obrazů
 • Seminář oddělení nelineárního modelování
  20. 6. 2013 (čtvrtek)13:00, místnost 318
  Christos Efstathiou (PřF MU)Persistent organic pollutants in atmospheric aerosols: Preliminary results from a study of the processes determining long-range transport in Europe using measurements in conjunction with models
 • 85. kolokvium
  21. 6. 2013 (pátek)11:00, MFF UK, Malostranské nám. 25 , S5, 2nd floor
  R. Williams  (Stanford University)
  Recent progress in non-uniform circuit complexity 

Odkazem

Výzva k podávání návrhů projektů s Japonskem

Na webu Odboru mezinárodní spolupráce AV ČR je uveřejněna výzva k podávání návrhů projektů s Japonskem v rámci Memoranda o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Japan Society for the Promotion of Science. Návrh projektu je nutné současně přihlásit do veřejné soutěže MŠMT KONTAKT do 6. září 2013. Uzávěrka pro podávání projektů s JSPS v AV ČR je stejná, t.j do 6. září 2013.

[výzva - pdf] [info pro japonské žadatele] [odkaz na web AVČR s výzvou]

Národní portál pro evropský výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR nový internetový portál o evropském výzkumu a vývoji. Jeho cílem je shromažďovat informace o Evropském výzkumném prostoru (European Research Area – ERA) a publikovat příslušné dokumenty. ERA představuje od roku 2000 jednu z nejdůležitějších strategií Evropské unie, jejímž cílem je koordinovat evropské výzkumné úsilí. EU tím chce přispět ke konkurenceschopné ekonomice založené na znalostech. ERA usměrňuje celoevropské aktivity v oblasti výzkumu a inovační politiky a koordinuje je s národními a mezinárodními iniciativami.

[Národní portál pro evropský výzkum]

pátek 7. června 2013

Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  10. 6. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Aleš Pultr (KAM MFF UK)
  Bezbodový přístup k pojmu prostoru
 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  11. 6. 2013 (úterý), 13:15, místnost 419
  Rajendra Bhatia (Indian Statistical Institute, New Delhi)
  Beyond the polar decomposition
 • Seminář Hora Informaticae
  11. 6. 2013 (úterý), 14:00, místnost 318
  David A. Bader  (Georgia Institute of Technology)
  Massive-scale graph analytics
 • Seminář aplikované matematické logiky
  12. 6. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
  Jiří Velebil (FEL ČVUT)
  What are abstract varieties of ordered algebras?
 • 23. výroční přednáška na počet profesora Rudolfa Brdičky
  12. 6. 2013 (středa)14:30, Brdičkovův sál, Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR, Dolejškova 3, Praha 8
  J. Peter Toennies (Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen, Germany)
  Superfluid helium nanodroplets: very cold and extremely gentle
 • Seminář oddělení nelineárního modelování
  13. 6. 2013 (čtvrtek)13:00, místnost 318
  Jan Douša (Geodetická observatoř Pecný)Ground-based GNSS data processing techniques  in support of meteorological applications

Odkazem

středa 5. června 2013

Jaroslav Hlinka získal Prémii Otto Wichterleho

Prémii Otto Wichterleho pro rok 2013 převzalo z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše ve středu 5. června 2013 v pražské Lannově vile třiadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. Na toto prestižní ocenění bylo letos navrženo celkem 39 badatelů z 27 pracovišť Akademie věd ČR. Odměna má pozitivně stimulovat perspektivní vědce, kteří dosahují špičkových výsledků a plní pracovní úkoly důležité pro rozvoj příslušné vědní disciplíny. Mezi oceněnými byl i zástupce našeho ústavu, Jaroslav Hlinka.

[více informací]