sobota 15. června 2013

Národní portál pro evropský výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR nový internetový portál o evropském výzkumu a vývoji. Jeho cílem je shromažďovat informace o Evropském výzkumném prostoru (European Research Area – ERA) a publikovat příslušné dokumenty. ERA představuje od roku 2000 jednu z nejdůležitějších strategií Evropské unie, jejímž cílem je koordinovat evropské výzkumné úsilí. EU tím chce přispět ke konkurenceschopné ekonomice založené na znalostech. ERA usměrňuje celoevropské aktivity v oblasti výzkumu a inovační politiky a koordinuje je s národními a mezinárodními iniciativami.

[Národní portál pro evropský výzkum]

Žádné komentáře:

Okomentovat