sobota 10. listopadu 2018

Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics
  12. 11. 2018 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K3, 2. floor, MFF UK
  Paolo Piovano (University of Vienna): Derivation of continuum models for epitaxially-strained thin films and regularity properties
 • Optimalizační seminář
  14. 11. 2018 (středa)12:20, v S221 (chodba KAMu 2. patro).
   Martin Černý
   Intervalová Mongeova matice
 • Seminář aplikované matematické logiky
  14. 11. 2018 (středa)16:00, místnost 318
   Luca Reggio (ICS CAS)
   Duality, definability and continuous functions 
 • Seminář numerické matematiky
  15. 11. 2018 (čtvrtek), 14:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Carson Erin Claire
    Sparse numerical linear algebra in the exascale era
 • Current Problems in Numerical Analysis
  16. 11. 2018 (pátek), 9:00MÚ AV ČR, Žitná 25, Praha 1,  přední budova, 3. patro 
  Michal Křížek  (Institute of Mathematics of the CAS):  Regular tessellations of maximally symmetric hyperbolic manifolds
 • Extremal graph theory seminar
  16. 11. 2018 (pátek), 10:00,  místnost 318
  Jan Volec  (Emory and Universität Hamburg):  Transversal and colorful versions of Mantel's theorem

Odkazem

Věda a výzkum Školství Výzvy Akce Různé

pátek 2. listopadu 2018

Nové technologie a etika

Fakta místo dojmů: Nové technologie a etika
Koho obětovat, koho zachránit? Etika autonomních vozů a nových technologií
Diskutovat budeme o etice provozu autonomních vozů, které v nejbližší budoucnosti vstoupí do našich životů, a dále o morálních otázkách vznikajících při zavádění nových technologií. Diskutující taktéž představí vznikající Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, na jehož založení se podíleli. Řeč může dojít například i na další etické problémy v souvislosti s moderní vědou a technikou, tedy například na vylepšování lidských bytostí či práci s embryonálními kmenovými buňkami. Záleží na tom, co bude zajímat právě vás – těšíme se na vaše dotazy!
Diskuze se zúčastní
biolog a filosof Robin Kopecký (PřF UK)
filosof David Černý (Ústav státu a práva AV ČR)
informatik Jiří Wiedermann (Ústav informatiky AV ČR)
Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics
  5. 11. 2018 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K3, 2. floor, MFF UK
  Sergey Repin (University of Jyväskylä, Finland): Estimates of the distance to the set of divergence free fields and applications to analysis of incompressible flow problems
 • Seminář strojového učení a modelování
  8. 11. 2018 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
   
  Kalech Meir: Solving sequential diagnosis by compilation to Boolean satisfiability
 • Seminář ISCB ČR
  8. 11. 2018 (čtvrtek), 13:00,   ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, P8, místnost 222
  Stanislav Katina, Zdeňka Geršlová, Vojtěch Šindlář (Masarykova univerzita Brno): Visualisation of spatially smoothed biological signal recorded on landmarks, curves or surfaces
    
 • Seminář numerické matematiky
  8. 11. 2018 (čtvrtek), 14:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Strakoš Zdeněk (MFF UK, Praha)
    On understanding principles and predicting the cost of some numerical computations, part 2
 • Current Problems in Numerical Analysis
  9. 11. 2018 (pátek), 9:00MÚ AV ČR, Žitná 25, Praha 1,  přední budova, 3. patro 
  Sanja Singer  (University of Zagreb):  Parallel solution of the generalized eigenvalue problem given in a factored form
 • Extremal graph theory seminar
  9. 11. 2018 (pátek), 10:00,  MÚ AV ČR, Žitná 25, Praha 1, "modrá posluchárna" 
  Stefan Glock  (University of Birmingham):  TBA

Odkazem

Věda
Školství
Výzvy
Akce
Ceny
Různé

neděle 28. října 2018

Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics
  29. 10. 2018 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K3, 2. floor, MFF UK
  Miloslav Feistauer (MFF UK, Praha): Finite element-discontinuous Galerkin method for the numerical simulation of two-phase flow
 • Seminář SIAM SC
  31. 10. 2018 (středa), 12:20, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost MÚUK
  Mark Dostalík
  :  Jak naučit počítač rozlišit kočku od psa?
 • Seminář aplikované matematické logiky
  31. 10. 2018 (středa)16:00, místnost 318
   Igor Sedlár (ICS CAS)
   Fine-grained modal logics: A simple approach
 • Seminář ISCB ČR
  1. 11. 2018 (čtvrtek), 14:00,  ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, P8, místnost 222
  Aleksander Owczarek
   (Medical University of Silesia in Katowice): A time-domain-constrained fuzzy clustering method in biomedical data analysis
 • Seminář numerické matematiky
  1. 11. 2018 (čtvrtek), 14:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Strakoš Zdeněk (MFF UK, Praha)
    On understanding principles and predicting the cost of some numerical computations, part 1
 • Current Problems in Numerical Analysis
  2. 11. 2018 (pátek)9:00MÚ AV ČR, Žitná 25, Praha 1,  přední budova, 3. patro 
  Karel Segeth  (Institute of Mathematics of the CAS):   Computational experiments with smooth interpolation by polyharmonic splines