pátek 23. listopadu 2018

Pražský informatický seminář

Třicátéosmé setkání Pražského informatického semináře
proběhne 29. listopadu 2018
v posluchárně S5, MFF UK
Malostranské nám. 25, Praha 1

Na programu je Martin Saska: Skupiny kooperujících autonomních mikro-helikoptér: od teorie k praxi
Martin Saska(foto)
Anotace:

Nasazení početných týmů létajících robotů v reálném prostředí (vnitřním i venkovním) bez přesné externí lokalizace představuje velkou vědeckou výzvu. V rámci přednášky budu prezentovány poslední výsledky vývoje plně autonomních rojů létajících robotů s vestavěnou umělou inteligencí, dosažené skupinou multi-robotických systémů na ČVUT v Praze ve spolupráci se skupinou Vijaye Kumara z University of Pennsylvania.

Během přednášky budou diskutovány techniky pro stabilizaci, řízení a plánování pohybu rojů a formací bezpilotních robotů. Důraz bude kladen na přírodou inspirované techniky integrující rojové schopnosti individuálních členů skupiny s metodou Model Predictive Control respektující rychlou dynamiku autonomních kvadrokoptér. Vedle základních principů letu ve formaci a stabilizace roje budou ukázány i příklady reálných aplikací využívajících navržené metody ve složitém vnitřním a venkovním prostředí. Posluchači se seznámí s využitím formací létajících robotů pro dokumentaci interiéru historických objektů (katedrál), kde jeden dron nese kameru a další drony se starají o nasvícení snímané scény podle zadaných požadavků na vzájemný úhel mezi kamerou a světly. Další prezentovaná aplikace, vyvinutá pro mezinárodní soutěž MBZIRC, bude cílena na kooperativní manipulaci s velkými objekty. Nakonec bude prezentován létající robot Eagle.one lovící neautorizované drony.

Bližší informace najdete na webové stránce PIS.

Žádné komentáře:

Okomentovat