pátek 2. listopadu 2018

Nové technologie a etika

Fakta místo dojmů: Nové technologie a etika
Koho obětovat, koho zachránit? Etika autonomních vozů a nových technologií
Diskutovat budeme o etice provozu autonomních vozů, které v nejbližší budoucnosti vstoupí do našich životů, a dále o morálních otázkách vznikajících při zavádění nových technologií. Diskutující taktéž představí vznikající Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, na jehož založení se podíleli. Řeč může dojít například i na další etické problémy v souvislosti s moderní vědou a technikou, tedy například na vylepšování lidských bytostí či práci s embryonálními kmenovými buňkami. Záleží na tom, co bude zajímat právě vás – těšíme se na vaše dotazy!
Diskuze se zúčastní
biolog a filosof Robin Kopecký (PřF UK)
filosof David Černý (Ústav státu a práva AV ČR)
informatik Jiří Wiedermann (Ústav informatiky AV ČR)
  • Místo konání: Ústřední knihovna Klubovna
  • Akce probíhá 7.11.2018 od 18:00 do 20:00
  • Vstupné zdarma            

Žádné komentáře:

Okomentovat