pátek 31. srpna 2012

Seminář Technologické agentury ČR

Dne 13. 9. 2012 se koná v rámci mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně seminář Technologické agentury ČR.

[Pozvánka]

Seminář „Uplatňování práv duševního vlastnictví“

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví pořádá Český svaz vynálezců a zlepšovatelů seminář o Uplatňování práv duševního vlastnictví.
Kdy: 19. září 2012 od 10.00 do 14.30.
Kde: V Praze v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví.

[Pozvánka] [Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ)]

Host Gérard Meurant

Do 28.9. je hostem oddělení výpočetních metod Gérard Meurant.

[homepage]

AV ČR vyhlásila konkurzní řízení na zahraniční pracovní cesty

Rada pro zahraniční styky AV ČR vyhlásila konkurzní řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci bilaterálních dohod uzavřených mezi AV ČR a jejími zahraničními partnery pro rok 2013 (informace zaslána vědeckým pracovníkům elektronicky 15. 8.). Interní termín pro zasílání návrhů do sekretariátu ředitele je 27. 9. 2012.

[Pokyny] [Formulář]

středa 29. srpna 2012

7th Customer Empowered Fibre Networks Workshop

From: Stanislav Sima, Head of Research Department Optical Networks, CESNET

Vážené kolegyně a vážení kolegové,,

uvítáme Vaši účast na 7th Customer Empowered Fibre (CEF) Networks workshop, který se letos z velké míry týká nových typů aplikací počítačových sítí ve výzkumné práci a kde CESNET patří k předním světovým pracovištím. Rádi bychom, aby vědečtí a výzkumní pracovníci AV ČR měli informace o možnosti užití sítí jako prostředí pro vědecké a inženýrské experimenty. Pokud se chcete zúčastnit, registrujte se prosím do pondělí 3. září 2012 nebo raději dříve. S poděkováním

Stanislav Šíma

[stránky konference]

pondělí 27. srpna 2012

GAMM Workshop on Applied and Numerical Linear Algebra, Liblice 2012

V příštím týdnu (ve dnech 2-5. září) se bude konat v konferenčním centru v Liblicích mezinárodní workshop organizovaný naším ústavem (oddělením výpočetních metod) ve spolupráci s MFF UK. Více informací je možné nalézt na adrese

http://www.cs.cas.cz/gamm/

[konferenční centrum Liblice] [GAMM]

Příspěvky od Vás

Děkuji všem, kteří mi poslali tipy na příspěvky. Zde jsou:

Jak si vede česká věda na Facebooku
Smart Headlights
The International Conference on E- Learning and E-Technologies in Education

čtvrtek 23. srpna 2012

Cena Františka Běhounka 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k zasílání nominací na Cenu Františka Běhounka. Cenu lze udělit vědci, který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji. Konkrétní podmínky, které by měl laureát splňovat, jsou přílohou tohoto vyhlášení. Cena je spojena s finanční odměnou 250.000,- Kč.

Do soutěže mohou být přijaty pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující jméno navrhovaného kandidáta a kontaktní údaje kandidáta, jsou-li navrhovateli známy. Návrh musí být odůvodněn a opatřen odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je vědecká práce kandidáta zmiňována a hodnocena.

Nominace kandidátů na Cenu Františka Běhounka lze zasílat nejpozději do 15. září 2012 (rozhodující je datum odeslání) na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

[Vyhlášení na stránkách MŠMT] [Podmínky udělení ceny]

Soutěž o cenu Prof. Babušky 2012

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků uděluje od roku 1994 každoročně Cenu Prof. Babušky v oboru počítačových věd, tj. v oboru počítačová mechanika, počítačová analýza a numerická matematika. Cena byla zřízena z podnětu vynikajícího matematika a inženýra českého původu Prof. Ing. Dr. Ivo Babušky, DrSc., jehož současným působištěm je University of Texas, Austin, USA. Soutěž je určena pro podporu vědního oboru počítačových věd a jejím cílem je podnítit zájem studentů a mladých vědeckých pracovníků o uvedené obory.

Do soutěže o cenu prof. Babušky se může přihlásit vysokoškolský student, diplomant, doktorand nebo mladý vědecký pracovník do 36 let, jestliže téma jeho práce spadá do oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou matematiku. Ceny se udělují ve dvou kategoriích: doktorandská a doktorská; studentská a absolventská, a to v souladu se Statutem Ceny prof. Babušky

Práce v jednom exempláři spolu s vyplněnou přihláškou nechť uchazeč zašle do 30.9.2012 s označením „Soutěž o cenu Prof. Babušky“ na adresu: Česká společnost pro mechaniku, Dolejškova 5, 182 00 Praha 8, nebo Jednota českých matematiků a fyziků, Žitná 25, 117 10 Praha 1.

[Soutěž o cenu Prof. Babušky] [Vyhlášení 2012] [Přihláška] [Statut]

úterý 21. srpna 2012

Tipy jak používat MathSciNet

Získávání bibliografických záznamů ve formátu BibTeX. Při práci s LaTeXem je velmi vhodné používat pro práci s literaturou BibTeX. Potřebujete-li citovat nějakou práci, není potřeba vyrábět bib-záznam ručně. Stačí ji nalézt v databázi MathSciNet a vyexportovat ve formátu BibTeX. MathSciNet nabízí export bibliografických záznamů i v jiných standardních formátech např. EndNote.

Získání pdf souboru přes DOI link. MatSciNet umožnuje velmi rychlé vyhledání téměř jakéhokoli matematického článku. Zároveň s článkem vám poskytne i odkaz s názvem "Article", za kterým se neskrývá nic jiného než DOI (Digital Object Identifier System) link, přímý odkaz na článek na stránkách časopisu. Má-li náš ústav přístup k elektronické verzi daného časopisu, je možné přes tento link článek stáhnout. Odpadá tak leckdy zdlouhavé hledání článku na stránkách daného čásopisu.

Pohyb v citačním stromě. Kvalitní záznamy a jejich propojenost v databázi umožnují vidět všechny práce z MathSciNetu, které daný článek citují. To lze využít např. k sledování vývoje určité matematické myšlenky či ke zjištění, kdo citoval váš článek. Zde je důležité podotknout, že ačkoliv MatSciNet umožňuje tímto způsobem zjištovat scientometrické údaje, jde primárně o kvalitní vědecký nikoli scientometrický nástroj (neumožnuje tedy např. získávat počty citací bez autocitací, nezná impact faktory či H-index atd.)

Použití identifikačního čísla autora ke zjištění publikačních údajů. Každý autor má svůj jednoznačný index (ID). Znáte-li tento index, můžete pomocí statických odkazů zjištovat např. publikace daného autora, citace jeho článků či profil autora. Příklad: Prof. Vlastimil Pták má ID=142515. Pomocí tohoto čísla nyní můžete sestavit odkazy poskytující informace k jeho publikační činnosti:

Profil: http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?mrauthid=142515
Publikace: http://www.ams.org/mathscinet-getauth?mrauthid=142515
Citace: http://www.ams.org/mathscinet/mrcit/individual.html?mrauthid=142515

Pro rychlou informovanost o své osobě (např. kdo Vás aktuálně cituje) si můžete nalézt svoje vlastní ID (to zjistíte při vyhledání vlastní publikace v databázi), sestavit tyto odkazy a uložit si je buď do záložek ve vyhledávači či na svoji homepage.

MathSciNet

Již několik let má náš ústav přístup k placené službě americké matematické společnosti (AMS) známé jako MathSciNet či Mathematical Reviews. Služba umožnuje přístup do elektronické databáze obsahující asi 3 milióny bibliografických záznamů o matematických publikacích (zahrnující i publikace v oboru Computer Science - indexuje např. LNCS, Theory Comput. Syst., Comput. Inform., Neural Comput. a jiné). Jde o velmi pečlivě udržovanou databázi, ve které kromě základních souřadnic článku naleznete i krátkou rešerši. Tradice této databáze sahají až do roku 1940, kdy byly publikovány první Mathematical Reviews.

Celá databáze je pravidelně aktualizována a ročně v ní přibyde zhruba 100 000 záznamů z přibližně 450 vybraných časopisů. Údaje jsou jednoznačné, neduplikují se a každý autor má svůj jednoznačný index.

Je důležité si uvědomit, že MatSciNet je vyhledávací nástroj nad kvalitní databází, který umožnuje nalézt a pracovat s bibliografickými údaji především v oboru matematika. Nejde tedy o mezioborový nástroj (jako např. Web of Science), tj. nenalezneme v něm publikace z jiných oborů např. z fyziky či medicíny.

Srovnateknou databází jako je MathSciNet je Zentralblatt, provozovaný EMS (The European Mathematical Society).

[MathSciNet]  [více o MathSciNet]

pondělí 20. srpna 2012

Exclusive scholarships in Taiwan

From: Lenka Bučková (Project Coordinator)

We would like to bring to your attention the postponed deadline of the exclusive doctoral and post-doc research scholarships we offer in Taiwan. The new deadline for submission of applications is September 30, 2012.

Doctoral students or post-doc scholars who are citizens of the Visegrad Group countries (Czech Rep., Hungary, Poland, Slovakia) are eligible.

The scholarship covers research in one of the following fields: nanotechnology, electro-technical industry, biotechnology, IT, tourism and social sciences and humanities.

[more information] [rules]

Reportáž ČT s našimi kolegy, CD slaví 30tiny

Reportáž odvysílaná v hlavní zpravodajské relaci České televice dne 17.8.2012, ve které vystupují i naši kolegové Jurjen Duintjer Tebbens a Ladislav Beneš.

[reporáž] [Události]

pátek 17. srpna 2012

Příprava projektu 7. RP pro začátečníky, seminář

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 29. srpna seminář na téma "Příprava projektu 7. RP pro začátečníky - Jak se aktivně zúčastnit". Cílem semináře je seznámit zájemce s malou nebo žádnou zkušeností s přípravou a hlavními zásadami projektů 7. Rámcového programu. Registrace je otevřena nejpozději do 27. srpna do 12 hodin.

[Registrace] [Pozvánka] [TAČR]

středa 15. srpna 2012

Třetí výzva pro podávání žádostí o grant programu SoMoPro II

Dne 10. srpna byla otevřena 3. výzva pro podávání žádostí o grant v programu SoMoPro II. Uzávěrka pro podávání žádostí je ve středu 7. listopadu 2012. Elektronická přihláška bude spuštěna nejpozději 8 týdnů před uzávěrkou výzvy.

V souvislosti s otevřením výzvy se budou konat dva semináře pro žadatele, a to v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, v místnosti č. 037:

21.8. 2012 od 14 hod. (potvrďte svou účast do 17.8.)
30.8. 2012 od 14 hod. (potvrďte svou účast do 24.8.)

[Více informací] [Text výzvy] [O programu SoMoPro]

Kde je v ČR nejlepší výzkum?

Níže naleznete odkaz na studii autorů Štěpána Jurajda a Daniela Münicha, uveřejněný na stránkách Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA). Dokument si klade za cíl "poskytnout relevantní indicie pro hledání odpovědi na otázku, na kterých pracovištích v ČR se realizuje ve větším rozsahu excelentní výzkum v určitém vědním oboru".

Umístění Ústavu informatiky v daných oborech:
OborPořadí
BA‐Obecna matematika5 (str. 14)
BB‐Aplikovana statistika, operacni vyzkum 2 (str. 15)
BD‐Teorie informace 6 (str. 15)
DG‐Vedy o atmosfere, meteorologie 6 (str. 23)
IN‐Informatika 2 (str. 36)

[dokument]   [původní článek]   [Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu]

úterý 14. srpna 2012

SIAM Student Chapter

Rád bych Vás upozornil na zajímavou aktivitu, která souvisí se zapojením studentů do organizace SIAM. Jde o založení "Charles University in Prague Chapter of SIAM". Do této aktivity je zapojeno i několik pracovníků našeho ústavu. Podrobnější informace brzy zde na blogu doplní Jan Papež, současný prezident této SIAM Student Chapter.

pátek 10. srpna 2012

Nová adresa blogu

Od pátku 10.8.2012 funguje blog na nové adrese

http://zatisi.cs.cas.cz

Tímto děkuji panu Ing. Benešovi za pomoc s nastavením nové domény.

1-3 kvízové otázky pro Týden vědy a techniky

Milé kolegyně, vážení kolegové,

pracovník Střediska společných činností AV ČR, v.v.i. se na nás obrátil s prosbou o zaslání 1-3 kvízových otázek z našeho oboru, určených pro letošní festival Týden vědy a techniky.

Pokud by Vás něco napadlo, okomentujte prosím přímo tento příspěvek, nebo mi dejte vědět prostřednictvím emailu. Náročnost prosím koncipujte pro návštěvníky festivalu, tj. pro laickou veřejnost. Pro inspiraci byla přiložena vzorová kvízová otázka:

Virové choroby jsou u lidí běžné. Trpí jimi také rostliny?
 a) ne – viry napadají jen živočichy
 b) ano – u rostlin už vědci objevili mnoho virových chorob 
 c) ano – ale je známa jen jedna virová nemoc rostlin, a to šarka švestek

Děkuji, zdraví,
Petr Tichý

[Týden vědy a techniky] [Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.]

čtvrtek 9. srpna 2012

LaTeX a LyX

Jedním z užitečných nástrojů, který už několik let používám pro psaní matematických textů, je multiplatformní freewarový editor LyX. Jde o velmi zdařilou grafickou nadstavbu TeXu/LaTeXu - editor typu WYSIWYM ("what you see is what you mean"), umožnující přímo vidět a upravovat matematické formule. Při psaní textu tak odpadá standardní LaTeXovská procedura {sepiš text v editoru} / {zkompiluj} / {zobraz}, která často zpomaluje psaní textu a odvádí pozornost od soustředění se na myšlenku textu. Znalost LaTeXu přitom při psaní v LyXu velmi pomáhá; formule se totiž píší pomocí klávesnice standardním způsobem jaký známe z LaTeXu a neztrácíme tak rychlost při psaní matematických formulí (tu ztratíme v jiných WYSIWYG editorech, které nás často nutí zadávat vzorce klikacím způsobem). V LyXu je možné začít okamžitě psát a pro rychlé psaní stačí znát kromě LaTeXu ještě dvě klávesové zkratky: CRTL+M přepne do matematického režimu (ekvivalent LateXovského $ formule $), a CTRL+SHIFT+M přepne do vysázení matematické formula na samostatném řádku ($$ formule $$). LyX umí vkládat obrázky, spolupracuje s BibTeXtem a vůbec umí vše, co standardní LaTeX.

Napsaný text se uchovává v jednom textovém souboru s koncovkou .lyx, který je samozřejmě možné ručně editovat, a jehož syntax je velmi podobná LaTeXu. Výsledný text umí exportovat do několika formátů, z nichž nejdůležitější je samozřejmě LaTeX. Vyexportovaný LaTeXovský dokument neobsahuje žádný balast, je přehledně zformátován a lze jej bez problémů editovat.

Jak LyX používám:
  • Především k psaní a uchovávání matematických poznámek. Používám jej v podstatě místo papíru, kdy v LyXu sepíšu myšlenku s matematickými výrazy a výrazy přímo v LyXu upravuji. Zatímco na papíru docházelo (v mém případě) často při přepisu formule k chybám, v LyXu je díky kopírování a úpravě zkopírované formule riziko vzniku chyby daleko menší. 
  • K první verzi draftu článku. V LyXu lze velmi rychle vyprodukovat první verzi textu a díky možnosti vidět vše v rozumné formě je i přesouvání a organizování textu daleko přehlednější. V jisté fázi pak vyexportuji text do LaTeXu a upravuji text standardním způsobem. 
  • Nepoužívám LyX jako plnohodnout náhradu LaTeXu při psaní delších dokumentů. Je to jednak z důvodů kompatibility s ostatními, protože článek většinou píši ve spolupráci s někým, a jednak kvůli různým stylům, které časopisy vyžadují. Použití stylů je sice v LyXu možné, ne vždy ovšem fungují tak, jak by si člověk představoval. Navíc při psaní finální verze článku je dobré mít úplnou kontrolu nad zdrojovým textem.
[oficiální stránky] [LyX for Windows] [LyX ve Wikipedii]

středa 8. srpna 2012

Newsletter IT4Innovations

Stručně: Prvním společným projektem IT4Innovations a NAFIGATE Corporation je modelování nanovlákenných membrán pro filtraci vody. Rozhovor s prof. Rutledge, předním světovým odborníkem v oblasti modelování nanovláken pomocí superpočítače, z Massachusetts Institute of Technology. Modelování za pomocí superpočítače dokáže urychlit etapu výzkumu až o 50% a tím významně snížit náklady na vývoj.

[Newsletter ke stažení]  [Rozhovor s Prof. Rutledge]

pondělí 6. srpna 2012

Konference Full Cost, Brno, 11. října 2012

Konference, nad níž záštitu převzal ministr školství, Prof. Petr Fiala, je určena především vrcholovým vedoucím pracovníkům institucí (decision-makers), kteří rozhodují o nastavování podmínek v programech financování, tj. poskytovatelům (ministerstvům, grantovým agenturám, krajům, fondům...) s cílem vysvětlit principy a diskutovat možnost alternativního umožnění full cost v projektech financovaných v jimi vypisovaných výzvách. Konference je však také určena pro vrcholové vedoucí pracovníky institucí (zejména veřejné vysoké školy, Akademie věd,...), kteří projekty předkládají a očekávají, že v projektech bude možné uplatnit reálné náklady institucí.

[více informací]

Článek Z. Frolík, komentář J. Chýla

Na dnešním briefingu (6.8.2012) informoval pan ředitel Chytil o článku Zbyňka Frolíka, člena RVVI, a komentáři Jiřího Chýly. Níže naleznete odkazy na oba články.

[Zbyněk Frolík: Jen rozpočtový tlak může přinést změny ve výzkumu]
[Jiří Chýla: Veřejná podpora firemních inovací odporuje zdravému rozumu]
[portál Česká pozice]

Na Marsu přistála Curiosity, největší průzkumná sonda v historii

Na Marsu přistála ráno v 7.30 SELČ dosud největší pojízdná kosmická laboratoř v historii. Vozidlo Curiosity má rozměry téměř tři krát tři metry. V následujících dvou letech má pátrat po stopách života na rudé planetě.

[celý článek]

Brusel nevydá peníze na české školství

Přestože jsou prázdniny a pedagogové i studenti odpočívají, jedno téma týkající se školství naše úřady, a tím pádem i média zaměstnává. Jsou to evropské peníze určené na české školství, jejichž část Evropská komise pozastavila. České úřady prý nedokázaly odstranit všechny chyby, které Evropská komise našla před půl rokem v čerpání peněz z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

[celý článek]