čtvrtek 9. srpna 2012

LaTeX a LyX

Jedním z užitečných nástrojů, který už několik let používám pro psaní matematických textů, je multiplatformní freewarový editor LyX. Jde o velmi zdařilou grafickou nadstavbu TeXu/LaTeXu - editor typu WYSIWYM ("what you see is what you mean"), umožnující přímo vidět a upravovat matematické formule. Při psaní textu tak odpadá standardní LaTeXovská procedura {sepiš text v editoru} / {zkompiluj} / {zobraz}, která často zpomaluje psaní textu a odvádí pozornost od soustředění se na myšlenku textu. Znalost LaTeXu přitom při psaní v LyXu velmi pomáhá; formule se totiž píší pomocí klávesnice standardním způsobem jaký známe z LaTeXu a neztrácíme tak rychlost při psaní matematických formulí (tu ztratíme v jiných WYSIWYG editorech, které nás často nutí zadávat vzorce klikacím způsobem). V LyXu je možné začít okamžitě psát a pro rychlé psaní stačí znát kromě LaTeXu ještě dvě klávesové zkratky: CRTL+M přepne do matematického režimu (ekvivalent LateXovského $ formule $), a CTRL+SHIFT+M přepne do vysázení matematické formula na samostatném řádku ($$ formule $$). LyX umí vkládat obrázky, spolupracuje s BibTeXtem a vůbec umí vše, co standardní LaTeX.

Napsaný text se uchovává v jednom textovém souboru s koncovkou .lyx, který je samozřejmě možné ručně editovat, a jehož syntax je velmi podobná LaTeXu. Výsledný text umí exportovat do několika formátů, z nichž nejdůležitější je samozřejmě LaTeX. Vyexportovaný LaTeXovský dokument neobsahuje žádný balast, je přehledně zformátován a lze jej bez problémů editovat.

Jak LyX používám:
  • Především k psaní a uchovávání matematických poznámek. Používám jej v podstatě místo papíru, kdy v LyXu sepíšu myšlenku s matematickými výrazy a výrazy přímo v LyXu upravuji. Zatímco na papíru docházelo (v mém případě) často při přepisu formule k chybám, v LyXu je díky kopírování a úpravě zkopírované formule riziko vzniku chyby daleko menší. 
  • K první verzi draftu článku. V LyXu lze velmi rychle vyprodukovat první verzi textu a díky možnosti vidět vše v rozumné formě je i přesouvání a organizování textu daleko přehlednější. V jisté fázi pak vyexportuji text do LaTeXu a upravuji text standardním způsobem. 
  • Nepoužívám LyX jako plnohodnout náhradu LaTeXu při psaní delších dokumentů. Je to jednak z důvodů kompatibility s ostatními, protože článek většinou píši ve spolupráci s někým, a jednak kvůli různým stylům, které časopisy vyžadují. Použití stylů je sice v LyXu možné, ne vždy ovšem fungují tak, jak by si člověk představoval. Navíc při psaní finální verze článku je dobré mít úplnou kontrolu nad zdrojovým textem.
[oficiální stránky] [LyX for Windows] [LyX ve Wikipedii]

Žádné komentáře:

Okomentovat