úterý 21. srpna 2012

MathSciNet

Již několik let má náš ústav přístup k placené službě americké matematické společnosti (AMS) známé jako MathSciNet či Mathematical Reviews. Služba umožnuje přístup do elektronické databáze obsahující asi 3 milióny bibliografických záznamů o matematických publikacích (zahrnující i publikace v oboru Computer Science - indexuje např. LNCS, Theory Comput. Syst., Comput. Inform., Neural Comput. a jiné). Jde o velmi pečlivě udržovanou databázi, ve které kromě základních souřadnic článku naleznete i krátkou rešerši. Tradice této databáze sahají až do roku 1940, kdy byly publikovány první Mathematical Reviews.

Celá databáze je pravidelně aktualizována a ročně v ní přibyde zhruba 100 000 záznamů z přibližně 450 vybraných časopisů. Údaje jsou jednoznačné, neduplikují se a každý autor má svůj jednoznačný index.

Je důležité si uvědomit, že MatSciNet je vyhledávací nástroj nad kvalitní databází, který umožnuje nalézt a pracovat s bibliografickými údaji především v oboru matematika. Nejde tedy o mezioborový nástroj (jako např. Web of Science), tj. nenalezneme v něm publikace z jiných oborů např. z fyziky či medicíny.

Srovnateknou databází jako je MathSciNet je Zentralblatt, provozovaný EMS (The European Mathematical Society).

[MathSciNet]  [více o MathSciNet]

Žádné komentáře:

Okomentovat