čtvrtek 23. srpna 2012

Cena Františka Běhounka 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k zasílání nominací na Cenu Františka Běhounka. Cenu lze udělit vědci, který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji. Konkrétní podmínky, které by měl laureát splňovat, jsou přílohou tohoto vyhlášení. Cena je spojena s finanční odměnou 250.000,- Kč.

Do soutěže mohou být přijaty pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující jméno navrhovaného kandidáta a kontaktní údaje kandidáta, jsou-li navrhovateli známy. Návrh musí být odůvodněn a opatřen odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je vědecká práce kandidáta zmiňována a hodnocena.

Nominace kandidátů na Cenu Františka Běhounka lze zasílat nejpozději do 15. září 2012 (rozhodující je datum odeslání) na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

[Vyhlášení na stránkách MŠMT] [Podmínky udělení ceny]

Žádné komentáře:

Okomentovat