úterý 21. srpna 2012

Tipy jak používat MathSciNet

Získávání bibliografických záznamů ve formátu BibTeX. Při práci s LaTeXem je velmi vhodné používat pro práci s literaturou BibTeX. Potřebujete-li citovat nějakou práci, není potřeba vyrábět bib-záznam ručně. Stačí ji nalézt v databázi MathSciNet a vyexportovat ve formátu BibTeX. MathSciNet nabízí export bibliografických záznamů i v jiných standardních formátech např. EndNote.

Získání pdf souboru přes DOI link. MatSciNet umožnuje velmi rychlé vyhledání téměř jakéhokoli matematického článku. Zároveň s článkem vám poskytne i odkaz s názvem "Article", za kterým se neskrývá nic jiného než DOI (Digital Object Identifier System) link, přímý odkaz na článek na stránkách časopisu. Má-li náš ústav přístup k elektronické verzi daného časopisu, je možné přes tento link článek stáhnout. Odpadá tak leckdy zdlouhavé hledání článku na stránkách daného čásopisu.

Pohyb v citačním stromě. Kvalitní záznamy a jejich propojenost v databázi umožnují vidět všechny práce z MathSciNetu, které daný článek citují. To lze využít např. k sledování vývoje určité matematické myšlenky či ke zjištění, kdo citoval váš článek. Zde je důležité podotknout, že ačkoliv MatSciNet umožňuje tímto způsobem zjištovat scientometrické údaje, jde primárně o kvalitní vědecký nikoli scientometrický nástroj (neumožnuje tedy např. získávat počty citací bez autocitací, nezná impact faktory či H-index atd.)

Použití identifikačního čísla autora ke zjištění publikačních údajů. Každý autor má svůj jednoznačný index (ID). Znáte-li tento index, můžete pomocí statických odkazů zjištovat např. publikace daného autora, citace jeho článků či profil autora. Příklad: Prof. Vlastimil Pták má ID=142515. Pomocí tohoto čísla nyní můžete sestavit odkazy poskytující informace k jeho publikační činnosti:

Profil: http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?mrauthid=142515
Publikace: http://www.ams.org/mathscinet-getauth?mrauthid=142515
Citace: http://www.ams.org/mathscinet/mrcit/individual.html?mrauthid=142515

Pro rychlou informovanost o své osobě (např. kdo Vás aktuálně cituje) si můžete nalézt svoje vlastní ID (to zjistíte při vyhledání vlastní publikace v databázi), sestavit tyto odkazy a uložit si je buď do záložek ve vyhledávači či na svoji homepage.

Žádné komentáře:

Okomentovat