pátek 13. ledna 2017

Semináře

 • Seminář aplikované matematické logiky
  18. 1. 2017 (středa)10:00, místnost 318
  Rostislav Horčík Algebraic approach to valued CSP via non-classical logics
 • Current Problems in Numerical Analysis
  20. 1. 2017 (pátek), 9:00, MÚ AV ČR, Žitná 25, přední budova, 3. patro
  Miroslav Rozložník (Institute of Mathematics of the CAS)Gram-Schmidt process and its numerical properties

Odkazem

Věda
Školství
Akce

sobota 7. ledna 2017

Semináře

 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
  9. 1. 201ý (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Ivana Pultarová (Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague)Multigrid and multilevel methods, part 2
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  9. 1. 2017 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  50th ANNIVERSARY OF SEMINAR ON CONTINUUM MECHANICS (now Necas seminar on cont. mech.)
  An interview with one of the founders of this seminar,  Ivan Hlaváček (in Czech)

 • Seminář aplikované matematické logiky
  11. 1. 2017 (středa)10:00, místnost 318
  Tommaso Moraschini On the complexity of the Leibniz hierarchy
 • Current Problems in Numerical Analysis
  13. 1. 2017 (pátek), 9:00, MÚ AV ČR, Žitná 25, přední budova, 3. patro
  Tomáš Vejchodský (Institute of Mathematics of the CAS) New lower bounds on eigenvalues by conforming finite elements

Odkazem

Věda Školství Akce

pondělí 2. ledna 2017

Petr Hájek

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že pan 

prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.

emeritní vědecký pracovník AV ČR a dlouholetý pracovník jejího Matematického ústavu a Ústavu informatiky, člen Učené společnosti ČR, České společnosti pro kybernetiku a informatiku a Jednoty českých matematiků a fyziků, 

zemřel po krátké nemoci v ranních hodinách 
dne 26. prosince 2016 ve věku 76 let. V sobotu 14. ledna 2017 se uskuteční vzpomínková akce v Ústavu informatiky.


Profesor Petr Hájek byl světoznámý český matematik. V oblasti matematické logiky a jejích aplikací se věnoval zejména teorii množin, aritmetice, fuzzy logice, data miningu a zpracování vágní informace. Je autorem několika monografií a množství odborných, výukových a popularizačních prací, ve všech oblastech své odborné činnosti za sebou zanechává nesmazatelnou stopu.

Po více než půl století pracoval v Akademii věd České republiky, v letech 1992 až 2000 byl ředitelem Ústavu informatiky. Byl jmenován profesorem na MFF UK, přednášel také na FJFI ČVUT a na Technické univerzitě ve Vídni. Založil a po několik dekád vedl seminář aplikované matematické logiky.

Za svůj přínos odborné komunitě i veřejnosti se stal nositelem celé řady vyznamenání, mj. Medaile za zásluhy prezidenta republiky. Po dlouhou řadu let působil jako varhaník v evangelickém kostele sv. Klimenta v Praze.
neděle 18. prosince 2016

Semináře

 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  19. 12. 2016 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Giuseppe Tomassetti (Universita di Roma `Tor Vergata): A nonsmooth variant of the nonlinear diffusion equation
 • Seminář SIAM SC 
  20. 12. 2016 (úterý),  9:00, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Marek Netušil: Multiscale modelling of aortic media
  Tomáš Gergelits: Introduction to uncertainty quantificationsobota 10. prosince 2016

Semináře

Odkazem

Věda Školství Akce

pátek 2. prosince 2016

Semináře

 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
  5. 12. 2016 (pondělí), 9:00, Sokolovská 83, K3, MFF UK
  Ladislav Skrbek (Department of Low-Temperature Physics, Charles University)Quantum turbulence
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  5. 12. 2016 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Jan Stebel (TU Liberec): Shape optimization for Stokes problem with stick-slip boundary conditions
 • Seminář strojového učení a modelování
  8. 12. 2016 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Ondřej Fikar
  Učení reprezentací v počítačové bezpečnosti

Odkazem

Věda
Školství
Ceny
Akce

neděle 27. listopadu 2016

Semináře

Odkazem

Věda Výzvy Akce

středa 16. listopadu 2016

Semináře

 • Seminář Hora Informaticae
  21. 11. 2016 (pondělí), 14:00, ÚI AV ČR, Pod Vodárenskou věží 2, P8, místnost 318
  Michal Koucký (UUK Praha)
  Lower bounds for elimination via weak regularity
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  21. 11. 2016 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Hans Knupfer (Univ. Heidelberg, Inst. of Mathematik): Self-similar lifting and persistent touch-down point solutions in the thin-film equation
 • Seminář SIAM SC 
  22. 11. 2016 (úterý),  9:00, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Jaroslav Hron: 
  Karlínský cluster - úvod do použití, jak na to a jak dál...
 • Seminář aplikované matematické logiky
  23. 11. 2016 (středa)10:00, místnost 318
  Tomáš Kroupa, Vincenzo Marra Two-sorted algebraic approach to probability
 • Seminář strojového učení a modelování
  24. 11. 2016 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Zuzana Petříčková
  Robustní architektura vícevrstvých neuronových sítí