pátek 22. února 2013

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  25. 2. 2013 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Eduard Feireisl
  Weak solutions to the compressible Navier-Stokes system: State of the art, part I
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  25. 2. 2013 (pondělí)15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Lu Yong   (Universite Paris Diderot - Paris 7)
  High-frequency limit of the Maxwell-Landau-Lifshitz system in the diffractive optics regime: the application of normal form method
 • Seminář aplikované matematické logiky
  27. 2. 2013 (středa), 14:00, místnost 318
  Stanislav Žák:  
  Nová hierarchie pro Turingovy stroje a cesta od hierarchií k branching programům
 • Seminář strojového učení a modelování
  28. 2. 2013 (čtvrtek), 14:00, v S8 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Martin Macaš:  
  Optimalizace pomocí rojů částic a její aplikace

Odkazem

Medaile AV ČR a Prémie Otto Wichterleho

Blíží se termín (31.3.2013) na podávání návrhů na udělení medailí AV ČR a  Prémie Otto Wichterleho.

Jan Lamser v pořadu Krásný ztráty

Teolog, ekonom a herec Jan Lamser s hercem a fotografem Jaroslavem Achabem Haidlerem v baru u Michala Prokopa.

[více informací]

pátek 15. února 2013

Semináře

Odkazem

Další volební období předsedy AV ČR Jiřího Drahoše

Ještě více zkvalitnit výzkum v rámci Akademie věd větším důrazem na průřezové projekty spojující týmy badatelů z různých ústavů – to je jeden z hlavních cílů předsedy Akademie Jiřího Drahoše pro jeho nové funkční období.

[celý článek] [Drahoš pokračuje v čele Akademie věd (ČN)]

pátek 8. února 2013

Semináře

Odkazem

Matematický software GIMPS vypočítal nejvyšší známé prvočíslo

Fanoušci matematiky vypočítali nové největší známé prvočíslo (přesněji řečeno Mersennovo prvočíslo). Skládá se z více než sedmnácti milionů číslic a jeho zápis vypadá takto:  257885161-1. Prazvláštní matematickou libůstkou se fanoušci zabývají už stovky let, od poloviny devadesátých let pak s pomocí softwaru pro distribuované výpočty GIMPS.

[Matematický software GIMPS vypočítal nejvyšší známé prvočíslo]
[Největší známé prvočíslo na světě má 17 milionů číslic a je k ničemu]
[Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS)]

pátek 1. února 2013

Historic Lanczos tapes now available online

On the occasion of the 120th anniversary of Cornelius Lanczos's birth the NA group at Manchester is delighted to make available online a series of video tapes produced in 1972. These historic tapes show Cornelius Lanczos talking about his fascinating and restless life as numerical analyst and inventor of the tau method, (re-) discoverer of the fast Fourier transform and singular value decomposition, and of course, inventor of the Lanczos algorithm. There are three tapes, and we think that in particular the first tape will be of great interest to the NA community.

[odkaz]

Semináře

Odkazem

Semináře k portálu pro předkládání návrhů projektů 7. RP

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 12.února seminář na téma Participant portal – portál pro předkládání a řízení projektů 7. RP. Tato akce se bude konat v Brně v prostorách Vysokého učení technického, Útvaru transferu technologií, Kounicova 67a. Obdobný seminář bude pořádán také v Praze dne 14.února v Technologickém centru AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Cílem semináře je představit těm, kteří nemají praktické zkušenosti s účastnickým portálem, webové aplikace pro předkládání návrhů projektů 7. RP a jejich administraci. V rámci semináře bude účastníkům mj. vysvětleno, jak zaregistrovat organizaci, jak podat projektový návrh či jak předkládat průběžné zprávy EK.

[Program semináře v Brně (12.2.2013)] [Program semináře v Praze (14.2.2013)]

Seminář PPP a 7. RP

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 7. února informační den na téma PPP - Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací. Cílem této akce je především poskytnout bližší informace o tomto typu projektů 7. rámcového programu včetně analýzy české účasti a zkušeností s vedeném konkrétního projektu.

[registrace] [program]