pátek 1. února 2013

Semináře k portálu pro předkládání návrhů projektů 7. RP

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 12.února seminář na téma Participant portal – portál pro předkládání a řízení projektů 7. RP. Tato akce se bude konat v Brně v prostorách Vysokého učení technického, Útvaru transferu technologií, Kounicova 67a. Obdobný seminář bude pořádán také v Praze dne 14.února v Technologickém centru AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Cílem semináře je představit těm, kteří nemají praktické zkušenosti s účastnickým portálem, webové aplikace pro předkládání návrhů projektů 7. RP a jejich administraci. V rámci semináře bude účastníkům mj. vysvětleno, jak zaregistrovat organizaci, jak podat projektový návrh či jak předkládat průběžné zprávy EK.

[Program semináře v Brně (12.2.2013)] [Program semináře v Praze (14.2.2013)]

Žádné komentáře:

Okomentovat