sobota 22. prosince 2012

Vyhlášení pilotní výzvy 7. RP - ERA Chairs

Dne 18.12.2012 byla vyhlášena pilotní výzva ERA Chairs, uzavřena bude 30.5.2013. Jedná se o nový nástroj připravovaného rámcového programu Horizontu 2020, který bude otestován v rámci pilotních projektů v průběhu 7. rámcového programu.

Výzva je směřována na ty výzkumné instituce a univerzity, které mají dobrý startovací potenciál a možnost výrazného progresu (např. instituce, které získaly podporu ze strukturálních fondů ve stávajícím programovém období a mají výhled na další financování v příštím období, neměly by to však být v současnosti špičková pracoviště, kde by se účinek excelentního výzkumníka - ERA Chair - výrazněji neprojevil).

Tento nástroj je určen především k zajištění větší účasti v rámcových programech a pro výzkumné instituce a vysoké školy sídlící v konvergenčních regionech. Celkový rozpočet na výzvu činí 12 milionů EUR, počítá se celkově s 5-6 projekty, financován může být pouze jeden projekt ERA Chair na členský/asociovaný stát EU.

Prostředky na ERA Chair mohou být využity pouze na plat profesora (=ERA Chair), na jeho tým a cestovné. Finance spojené s projektem a na vybavení si musí zajistit instituce sama z jiných zdrojů (strukturální fondy, národní zdroje, regionální zdroje ad.).

[bližší informace]

Žádné komentáře:

Okomentovat