sobota 24. listopadu 2012

Vědecká rada Akademie věd České republiky důrazně odmítá Metodiku hodnocení výzkumu 2013

Vědecká rada AV ČR na svém pravidelném zasedání dne 15. 11. 2012 vyslechla přednášku profesora Málka, zpravodaje RVVI pro metodiku hodnocení a předsedy Komise RVVI pro hodnocení výsledků výzkumu, v níž představil principy Metodiky hodnocení 2013, jež by měla na přechodné období nahradit v současné době platnou Metodiku 2012. Vědecká rada AV ČR na základě kritických argumentů přednesených členem Akademické rady AV ČR prof. Chýlou a dalších diskutujících z řad členů Vědecké rady i přizvaných hostů principy Metodiky 2013 odmítá.

[celý članek]

Žádné komentáře:

Okomentovat