úterý 17. července 2012

Informace k programu ICT FP7

Předběžné výsledky hodnocení 9. výzvy programu ICT FP7 (uzávěrka byla v dubnu 2012): V rámci 9. výzvy ICT FP7 bylo podáno celkem 645 mávrhů projektů (5 117 účastí). Celkem 254 návrhů splnilo všechna kritéria hodnocení. Pro formální nedostatky bylo vyřazeno 6 návrhů ("ineligible").

Účast ČR: Týmy z ČR participovaly ve 37 návrzích (48 účastí z ČR), z tohoto počtu 8 návrhů (10 účastí z ČR) splnilo všechna kritéria hodnocení, 1 návrh (4 účasti z ČR) byl vyřazen pro formální nedostatky.

Celkem 7 návrhů mělo koordinátora z ČR, žádný z nich neprošel všemi kritérii hodnocení. Univerzitní pracoviště se zapojila do 21 návrhů projektů, ústavy AV ČR do 7 návrhů, firmy do 8 návrhů, ostatní do 7 návrhů.

Všemi kritérii hodnocení prošlo 5 návrhů s účastí univerzit, 2 návrhy s účastí ústavů AV ČR, 3 návrhy s účastí firem.

V rámci programu ICT byly dnem 10.7.2012 vyhlášeny tyto výzvy: - 10. ICT výzva, uzávěrka 15/01/2013, předběžný rozpočet: 705,5 M EURO - Factories of the Future 2013, uzávěrka 4/12/2012, předběžný rozpočet: 230 M EURO - ICT for Green Cars 2013, uzávěrka 4/12/2012, předběžný rozpočet: 40 M EURO - Smart Cities and Communities, uzávěrka 4/12/2012, předběžný rozpočet: 209 M EURO - SME Initiative on Analytics 2013, uzávěrka 15/012013, předběžný rozpočet: 20 M EURO - FET Flagship Initiatives 2013, uzávěrka 23/10/2012, předběžný rozpočet: 108 M EURO Podrobné informace pro navrhovatele jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výzev:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/searchcalls?state=open&theme=ict

Přehledně zpracované prezentace k jednotlivým tématům:
http://www.oko-ist.cz/index.php?ids=calls
http://www.oko-ist.cz/index.php?&ids=calls&id=ncp-infoday_12-06-19

Žádné komentáře:

Okomentovat