sobota 28. listopadu 2015

Za prof. Miroslavem Fiedlerem

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že pan

prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.,

emeritní vědecký pracovník Matematického ústavu AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR,
člen Učené společnosti ČR a čestný člen Jednoty českých matematiků a fyziků
zemřel po dlouhé těžké nemoci klidně v kruhu svých blízkých
v ranních hodinách dne 20. listopadu 2015 ve věku 89 let.


Profesor Miroslav Fiedler patřil k českým matematikům celosvětového významu. Svou vědeckou prací významně rozšířil poznání v oblastech lineární algebry a teorie matic, teorie grafů, kombinatoriky a geometrie. Podílel se na rozvoji české matematické obce a její reprezentaci v za-hraničí. Vedle své vědecké práce se věnoval péči o talenty, má velkou zásluhu o organizaci Matematické olympiády a její vysokou úroveň. Jeho činnost byla oceněna v roce 2007 státním vyznamenáním za zásluhy o stát v oblasti vědy – Medailí za zásluhy 1. stupně a řadou dalších významných domácích a zahraničních ocenění.

Své projevy soustrasti rodině můžete zaslat na adresu mathinst@math.cas.cz.

Další odkazy:
[Zemřel matematik Miroslav Fiedler (Akademický bulletin)]
[Oznámení o úmrtí člena Učené společnosti prof. Miroslava Fiedlera (Učená společnost)]

Žádné komentáře:

Okomentovat