úterý 3. ledna 2023

Soutěž o nejlepší publikaci Ústavu informatiky za rok 2021

 Ústav informatiky již několik let pořádá soutěž o nejlepší publikaci. Letos byly hodnoceny práce za rok 2021.

V kategorii monografie vyhrála kniha Petra Cintuly:

Petr Cintula , Carles Noguera. Logic and Implication: An Introduction to the General Algebraic Study of Non-classical Logics. Springer, 2021. 

Tato kniha  shrnuje mnoho let práce autorů, kteří určují vývoj studia fuzzy logik ve světovém měřítku, a jistě stojí za Vaši pozornost.

 

 

V kategorii teoretický článek získal první místo článek Jiřího Šímy a Stanislava Žáka:

Jiří Šíma, Stanislav Žák. A polynomial-time construction of a hitting set for read-once branching programs of width 3. Fundamenta Informaticae, 2022.

Jedná se o netriviální a technicky velmi náročný výsledek, který má praktické důsledky pro konstrukci pseudonáhodných generátorů a derandomizaci některých problémů. 

 

V kategorii aplikační článek byly oceněny dvě práce, práce Jana Geletiče a Marka Brabce a práce Alberta Pereze-Cervery a Jaroslava Hlinky.

Michal Lehnert, Jan Geletič, Jan Kopp, Marek Brabec, Martin Jurek, Jiří Pánek. Comparison between mental mapping and land surface temperature in two Czech cities: A new perspective on indication of locations prone to heat stress. Building and Environment. 2021.

Tato studie s využitím pokročilého statistického modelování přestavuje inovativní přístup ke zkoumání městského klimatu. 


Alberto Pérez-Cervera , Jaroslav Hlinka. Perturbations both trigger and delay seizures due to generic properties of slow-fast relaxation oscillators. PLoS Computational Biology. 2021

Těžištěm práce je analýza nelineárního dynamického systému, jenž je interpretován jako model epileptického záchvatu. Studie obsahuje numerické i teoretické výsledky, které mohou mít důležitý praktický dopad i v oboru klinické medicíny.


Žádné komentáře:

Okomentovat