pondělí 14. října 2013

Slavnostní seminář u příležitosti 80. narozenin Jaroslava Kautského

Ředitel Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. vás srdečně zve na slavnostní seminář u příležitosti 80. narozenin dr. Jaroslava Kautského, významného představitele české školy numerické matematiky (od roku 1968 žije v Austrálii). V průběhu semináře bude dr. Kautskému předána Bolzanova medaile, kterou mu udělil předseda Akademie věd. Seminář se uskuteční v pátek 18.10. 2013 ve 14 hodin  ve velké posluchárně ÚTIA AV ČR.PROGRAM:
Zahájení
Zvané přednášky:
      1. Prof. Nancy K. Nichols, University of Reading, GB
      2. Prof. Zdeněk Strakoš, MFF UK
      3. Dr. Barbara Zitová, ÚTIA AV ČR
Předání Bolzanovy medaile (předávat bude místopředseda Akademie věd dr. Jan Šafanda, laudatio přednese Prof. Jan Flusser)

Žádné komentáře:

Okomentovat