neděle 3. března 2013

Prémie Otto Wichterleho, ceny a medaile AV ČR

Do 31.3.2013 mohou ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radách pracovišť podat návrhy na udělení následujících cen a medailí:

  • Prémie Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let.
  • Ceny Akademie věd ČR za mimořádné výsledky dosažené při řešení výzkumných záměrů, programových a grantových projektů, které jsou podporovány z institucionálních a účelových prostředků.
  • Medaile AV ČR.

Žádné komentáře:

Okomentovat