pondělí 2. ledna 2017

Petr Hájek

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že pan 

prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.

emeritní vědecký pracovník AV ČR a dlouholetý pracovník jejího Matematického ústavu a Ústavu informatiky, člen Učené společnosti ČR, České společnosti pro kybernetiku a informatiku a Jednoty českých matematiků a fyziků, 

zemřel po krátké nemoci v ranních hodinách 
dne 26. prosince 2016 ve věku 76 let. V sobotu 14. ledna 2017 se uskuteční vzpomínková akce v Ústavu informatiky.


Profesor Petr Hájek byl světoznámý český matematik. V oblasti matematické logiky a jejích aplikací se věnoval zejména teorii množin, aritmetice, fuzzy logice, data miningu a zpracování vágní informace. Je autorem několika monografií a množství odborných, výukových a popularizačních prací, ve všech oblastech své odborné činnosti za sebou zanechává nesmazatelnou stopu.

Po více než půl století pracoval v Akademii věd České republiky, v letech 1992 až 2000 byl ředitelem Ústavu informatiky. Byl jmenován profesorem na MFF UK, přednášel také na FJFI ČVUT a na Technické univerzitě ve Vídni. Založil a po několik dekád vedl seminář aplikované matematické logiky.

Za svůj přínos odborné komunitě i veřejnosti se stal nositelem celé řady vyznamenání, mj. Medaile za zásluhy prezidenta republiky. Po dlouhou řadu let působil jako varhaník v evangelickém kostele sv. Klimenta v Praze.
Žádné komentáře:

Okomentovat