neděle 4. května 2014

Páté setkání Pražského informatického semináře

Jan Flusser: Počítačová analýza poškozených digitálních snímků

22. května 2014 v 16 hod., Posluchárna S5, MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1

Počítačové  zpracování  obrazu  se  v  posledních  desetiletích  rozvinulo  v  samostatnou  a  velmi  širokou vědní oblast na pomezí aplikované matematiky, informatiky a inženýrství. Jedním z důležitých okruhů je vývoj metod, které umožňují extrahovat informaci z poškozených snímků. Typickým příkladem jsou např. fotografie rozmazané pohybem nebo špatným zaostřením. V přednášce budou představeny dva přístupy – tradiční, založený na slepé dekonvoluci obrazu, a alternativní postup přímého popisu a rozpoznávání objektů pomocí invariantů. V přednášce budou prezentovány četné praktické ukázky obou přístupů.

Pozvánka

Žádné komentáře:

Okomentovat