neděle 4. května 2014

Semináře

 • MOdelling REvisited + MOdel REduction
  5. 5. 2014 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Jaroslav Hron a Helena Švihlová (MFF UK): Intracranial aneurysm: a challenge for mathematical modeling, analysis and computations
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  5. 5. 2014 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Pavel Jungwirth  (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, AS CR):  
  Počítačové modelování vnitřního ucha
 • Seminář SIAM SC  
  7. 5. 2014 (středa)12:20, Sokolovská 83, MFF UK, Sem. místnost KNM
  Petr Petráček
  Lineabilita Nikde Monotonní­ch Měr

Žádné komentáře:

Okomentovat