pátek 25. dubna 2014

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  28. 4. 2014 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Josef Žabenský: 
  On a generalization of the Darcy-Forchheimer equation
  Tomáš Gergelits: Summary of papers concerning stability of Krylov subspaces
 • Seminář Hora Informaticae
  28. 4. 2014 (pondělí), 14:00, místnost 318
  David Coufal (ÚI AV ČR)
  Jádrové odhady hustot a regresních funkcí
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  28. 4. 2014 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Sebastian Schwarzacher  (Mathematisches Institut, Ludwig-Maxmillians-Universitat Munchen)
  Solenoidal Lipschitz truncation and its application to existence theory for fluids
 • Seminář oddělení výpočetních metod   
  30. 4. 2014 (středa)13:15, místnost 419
  Jaroslav Horáček, Milan Hladík (MFF UK, Praha)
  Interval techniques in global optimization
 • Seminář ISCB ČR
  30. 4. 2014 (středa), 13:30, místnost 222
  Lukáš Kotík (Státní ústav radiační ochrany)
  Obsah U-238 v moči horníků v závislosti na denních inhalačních příjmech a fyzikálně chemických parametrech aerosolu 
 • Seminář aplikované matematické logiky
  30. 4. 2014 (středa), 14:00, místnost 318
  Petr Révay
  Formalization of Hajek’s BL in Isabelle/HOL

Žádné komentáře:

Okomentovat