pátek 4. dubna 2014

Semináře

 • MOdelling REvised + MOdel REduction
  7. 4. 2014 (pondělí), 8:30, Sokolovská 83, K4, MFF UK
  Jan Papež: 
  A posteriori algebraic error estimation in numerical solution of linear diffusion PDEs
  Adam Janečka: Stability of flows of incompressible implicitly constituted fluids
 • Necas Seminar on Continuum Mechanics   
  7. 4. 2014 (pondělí), 15:40, Sokolovská 83, K1, 2. floor, MFF UK
  Jaroslav Kruis  (Katedra mechaniky FSv ČVUT)
  Damage mechanics in civil engineering: models, numerical implementation and applications
 • Seminář aplikované matematické logiky
  9. 4. 2014 (středa), 14:00, místnost 318
  Matěj Dostál (ÚI AV ČR)
  Intro to simplicial sets: Chapter 0, Section 0
 • Seminář strojového učení a modelování
  10. 4. 2014 (čtvrtek), 14:00, v S3 na Malostranském náměstí, MFF UK
  Lukáš Neumann
  Rozpoznávání textu ve fotografiích a videu

Žádné komentáře:

Okomentovat