pondělí 10. listopadu 2014

Odkazem

Akce
Výzvy
  • Vyhlášení 4. veřejné soutěže Národní program udržitelnosti I (NPU I) (AVVyzkum) MŠMT vyhlásilo 4. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu NPU I (identifikační kód programu: LO). Soutěž je vyhlášena 3. 11. 2014. Program je přístupný všem uchazečům se sídlem na území ČR, kteří splňují podmínky programu, mj. úspěšné ukončení řešení předchozího projektu nebo jeho ukončení do 30. 6. 2015.
    Pro zájemce o účast v této soutěži budou dva informativní semináře: 14. 11. 2014 v 10h. a 12. 12. 2014 v 10h. Termín podání návrhů projektů: do 9. 1. 2015 do 14:00 hodin. 
Dotace a granty
ERC News - Vědní politika
  • Joint statement: European Round Table of Industrialists & ERC: Members of the European Round Table of Industrialists and the European Research Council would like to express their concerns about the significant cuts of payment appropriations proposed by the Council of Ministerst to the European Commission´s draft budget 2015.
Evaluace vědy - Vědní politika
  • Postup při posuzování výzkumných organizací (Vyzkum) Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila Postup při posuzování výzkumných organizací. Poskytování veřejné podpory na výzkum, experimentální vývoj a inovace je primárně podřízeno pravidlům Evropské unie a až následně se řídí národními právními předpisy.
Popularizace
  • Nobelisté na ČVUT (AB) Jedinečnou příležitost potkat se s nositelem Nobelovy ceny za fyziku Robertem W. Wilsonem měli ve dnech 4. a 5. listopadu studenti dejvické techniky.
  • Laureát Nobelovy ceny doporučuje studentům základní vědy (ČN) Laureát Nobelovy ceny za fyziku Robert Woodrow Wilson doporučuje studentům, aby se věnovali také základním vědám jako matematika, fyzika, chemie nebo biologie, nikoliv pouze aplikovanému výzkumu.
Robotika
Medicína - Neurovědy
  • Čeští vědci zřejmě objevili klíč k časné diagnóze Alzheimera: Čeští vědci zřejmě objevili klíč k časné diagnóze Alzheimerovy nemoci a možná i naznačili cestu k objevu léku. Zjistili totiž, že v mozku pacientů jsou místně zvýšené protilátky specifické právě pro tento typ demence.
Zajímavosti

Žádné komentáře:

Okomentovat