pátek 17. října 2014

Dovedou už stroje myslet?

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY
veřejná přednáška

Dovedou už stroje myslet?
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.,

3. listopadu 2014 v 17:00, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, velký sál


V současné době vrcholí snaha o porozumění principům práce mysli do té míry, která by umožnila konstrukci umělých mechanismů dosahujících úrovně lidského myšlení. Je zřejmé, že realizace myslících strojů nemusí otrocky kopírovat principy myšlení používané jejich lidskými protějšky, i když se jimi, samozřejmě, může inspirovat. Již teď se ukazuje, že dosažení vysokoúrovňové umělé inteligence není záležitostí nějakého hlubokého a nečekaného vědeckého průlomu, ale spíše jde o využití našich nejlepších algoritmických teorií myslících strojů podporovaných nejpokročilejší robotikou a technologiemi dolování znalostí z velkých objemů různorodých dat v reálném čase. Přednáška uvede příklady takových teorií, idejí a systémů, které mohou vést ke konstrukci zajímavých myslících zařízení.
[odkaz TVT] [Jiří Wiedermann]

Žádné komentáře:

Okomentovat