neděle 24. listopadu 2019

Průkopníci statistiky ve vědách o člověku v 19. století


Jan Kalina (ÚI AV ČR) 
Lubomír Soukup (ÚTIA AV ČR) 

právě publikovali
v Informačního bulletinu 
České statistické společnosti 
zajímavý článek 


V rámci věd zabývajících se člověkem byly statistické metody poprvé systematicky využívány v průběhu 19. století. Tento článek je věnován třem všestranně nadaným osobnostem, které považujeme za průkopníky statistiky ve vědách o člověku. Konkrétně jsou jimi Adolphe Quetelet, Florence Nightingaleová a Francis Galton. Článek se zamýšlí nejen nad jejich přínosem pro statistiku v širším kontextu věd o člověku, a také o hlubších cílech a filosofickém pozadí jejich statistického uvažování.

Žádné komentáře:

Okomentovat